De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

De vluchtelingencrisis: oplossingen en inzichten van kinderen

maandag 12 oktober 2015 17:43
Spread the love
De aanslepende vluchtelingencrisis en de daar bijhorende verklaringen van bepaalde politici heeft niemand onberoerd gelaten.
Ik ben de voorbije weken enkele keren over vluchtelingen gaan spreken bij leerlingen in hun klas en ben ook met hen in debat geweest.
Daarnaast heb ik nog met heel wat andere kinderen en jeugd gesproken.
Opvallend: Vlaming zijn niet massaal tegen de vluchtelingen, integendeel, na wat uitleg is er veel begrip en solidariteit, ook bij de jeugd. Bovendien kunnen ze er ook zeer rationeel over denken.
Een samenvatting van hun inzichten en oplossingen heb ik hierna in dit beperkt artikel verwerkt. . Af en toe heb ik aan de tekst een eigen noot toegevoegd.
Ik moet toegeven dat vele jongeren goed op de hoogte zijn van de vluchtelingenproblematiek. Ze kennen goed het verschil tussen bijvoorbeeld een migrant en een vluchteling. Voor de juiste begripsomschrijvingen kan je terecht op de website van Kruispunt-Migratie-Integratie.)

De vragen en stellingen en de antwoorden va de jongeren.

 • Waarom vlucht een mens, een gezin?
  Omdat ze geen eten of woning meer hebben, niet kunnen werken en hun gezin niet meer kunnen onderhouden. Ze vluchten voor geweld, vervolging, extreme armoede.

 • Mag men vluchten?
  Ja, als je in uw omgeving niet menselijk kunt leven of overleven.
  ( noot: het is bovendien opgenomen in allerlei internationale verdragen zoals o.m. de VN universele verklaring van de rechten van de mens)

 • Moet men een onderscheid maken tussen de vluchtelingen?
  Neen, als mensen vluchten, alles verlaten en achter laten, dan is dat om heel ernstige redenen. Wij bijvoorbeeld vluchten niet. Vluchtelingen zoeken allemaal hetzelfde, geluk en een menselijk leven. Dus geen onderscheid tussen economische-, politieke-, oorlogs- of klimaatvluchtelingen.

 • Naar waar mag men vluchten?
  Naar daar waar die mensen veilig zijn en een nieuw normaal leven kunnen beginnen. Ze mogen zelf kiezen naar waar ze vluchten, ook naar België.

 • De meerderheid van de vluchtelingen zijn gelukszoekers.
  Ja en dan? Wij zijn dat ook. Als ze een minimum aan geluk en normaal leven zouden hebben in eigen land, zouden ze niet vluchten. Kijk maar naar ons.

 • Wij moeten in België toch niet alle vluchtelingen uit de wereld opvangen?
  Neen, die 60 miljoen vluchtelingen kunnen we niet opvangen want ons landje is te klein.
  Maar waarom stelt men altijd die vraag als men weet en ook verteld, dat de meeste vluchtelingen in hun eigen land rondzwerven en in de buurlanden zijn opgenomen in vluchtelingenkampen.
  (noot: ongeveer 40 miljoen ontheemden en in vluchtelingenkampen in de buurlanden zitten miljoenen vluchtelingen. Jordanië: 650 000, Libanon: 1,2 milj. en Turkije: 1,9 milj. Ook vele andere landen zoals Pakistan, Kenia e.a. hebben vluchtelingenkampen.)

 • Europa en zeker België heeft reeds teveel vluchtelingen opgevangen.
  Wat is teveel en in vergelijking met wat, hoeveel te veel?
  (Noot: Ik kon er niet op antwoorden aangezien de politici er ook nooit een getal voor kunnen geven. Maar in verhouding tot die 60 miljoen vluchtelingen in de wereld, heeft Europa er met zijn enkele honderdduizenden alles behalve te veel opgevangen. Ook Belgie niet met zijn 17 213 nieuwe asielzoekers vorig jaar. Bovendien zijn we de rijkste regio ter wereld. )

 • Ja maar kan onze sociale zekerheid dat wel dragen, zullen wij dan niet moeten inleveren op onze welvaart? Dat wil zeggen, als die vluchtelingen ook pensioen, kindergeld, werkloosheidsgeld, gezondheidszorg enz… krijgen, is er dan nog wel genoeg in de pot voor de Belgen?
  Dat weten we niet, zeggen kinderen. Ze vertelden wel dat vluchtelingen die werken toch ook bijdragen aan die sociale zekerheid betalen. Ze merkten ook op dat die “vreemdelingen” wel veel werkjes doen die Belgen niet meer willen doen.
  ( noot: ook ik weet niet vanaf welk ogenblik de sociale zekerheid dat niet meer kan dragen. We hebben al jaren duizenden vluchtelingen opgevangen en er is geen probleem?
  Politici hebben daar blijkbaar ook geen antwoord op. Die kunnen alleen beweren, zonder te bewijzen, dat als er teveel vluchtelingen komen, de sociale zekerheid dat niet kan dragen. Niemand toont aan vanaf hoeveel dat zal zijn. )

 • Krijgen vluchtelingen krijgen hier toch niet te veel? Weten jullie wat ze krijgen?
  Men dacht een plaats in een opvangcentrum met bed en eten. Of ze nog iets anders kregen wisten ze niet.
  ( noot: Een asielzoeker die opgevangen wordt in een opvangcentrum krijgt opvang, een bed, eten, verzorging en juridische en medische begeleiding gratis. Daar bovenop krijgt een volwassene 7,4 € per week zakgeld. Dat dient voor een telefoonkaart, zijn scheermesjes en.z..)

 • Is het niet beter dat ze in hun buurlanden worden opgevangen en niet in België?
  Dat is geen oplossing, zegden de kinderen. Als ze allemaal in de vluchtelingenkampen in de buurlanden moeten blijven, dan leven ze terug in onmenselijke omstandigheden, geen school, geen gezondheidsinstellingen, geen werk en veel criminaliteit. Zo zullen al die mensen vroeg of laat weer vluchten. Mensen die de oplossing van de vluchtelingen zien in opvang bij de buurlanden, zijn egoïsten. Zij willen de vluchtelingen niet helpen, zij zijn er gewoon tegen dat vluchtelingen naar België komen.
  ( noot: de vluchtelingen in de kampen helpen, klinkt mooi maar is evenwel iets minder geloofwaardig als je in de krant leest dat het Europees fonds voor Syrische vluchtelingen zo goed als leeg blijft, terwijl veel landen hadden beloofd geld te storten. Dit voorstel van politici is dus ook samen te vatten als: blijf toch vooral daar en laat ons gerust. Om dezelfde redenen wil men de buitengrenzen strenger bewaken en daar miljoenen euro’s aan uitgeven)

 • Wat denk je van de stelling: ‘Je bent maar politiek vluchteling tot in het eerste land waar je de grens oversteekt.’
  Dat kan niet. Een vluchteling ontvlucht niet alleen de oorlog en vervolgingen maar ook zijn onmenselijk bestaan. Als hij over de grens een even onmenselijk bestaan vindt en misschien zelfs vervolgingen of discriminatie riskeert, mag hij vluchten naar eender wel ander land.
  (noot: inderdaad, ook de conventie ven Genève voor ziet niet dat men in het eerste toegekomen land moet blijven. De verklaring over de rechten van de mens voorziet niet in welk land men asiel moet aanvragen. Alleen Europa bepaalt dat men in het eerste land waar men in de landen van de EU toekomt, moet geregistreerd worden en asiel moet aanvragen)

 • Vind je het goed dat Europa zoveel mogelijk vluchtelingen gaat tegen houden of terug in de zee duwen zodat ze allemaal in hun land of in de buurlanden zouden blijven?
  Neen dat mag niet. Het is ook geen oplossing, zie onze andere antwoorden. Het is ook onmenselijk.

 • Ja maar, de meerderheid van de bevolking is tegen de vluchtelingen en vreemdelingen.
  Wie zegt dat, hier in de klas is niemand echt tegen. We hebben soms wel schrik maar we hebben vorige week allemaal wat ingezameld voor de vluchtelingen.
  ( noot: er zijn inderdaad geen ernstige studies die aantonen dat de meerderheid van de Belgen tegen de vluchtelingen is. Bovendien moeten de politici en verantwoordelijken in Europa zorgen voor een draagvlak van solidaire burgers. Nu zijn er velen die er alleen op uit zijn om angst te zaaien bij de bevolking…)

 • Moeten de Arabische landen dan niets doen, het zijn toch hun Islamitische broeders.
  Ja, die zouden ook moeten helpen, we begrijpen niet waarom ze het niet doen. Tezelfdertijd is dat geen reden dat wij ook geen vluchtelingen moeten helpen.
  ( noot: De Golfstaten behoren tot de grootste donoren aan het VN-programma voor Syrische vluchtelingen in de regio. Maar ze betalen graag de prijs voor het ‘afkopen’ van hun gesloten grenzen. Die blijkt een peulenschil vergeleken met de kost van het opnemen van vluchtelingen. Bovendien hebben ze zo geen kritiek in eigen land. Allemaal redenen voor de Europese politici om ook liever geld te geven dan vluchtelingen op te vangen in eigen land)

 • Wie is in het geval van Syrië verantwoordelijk voor de vluchtelingenstromen?
  De IS – islamistische staat en ze is de ergste terreurgroep in het Midden-Oosten. Zij maar ook president Assad zijn verantwoordelijk voor de vluchtelingenstroom.
  ( noot: . Dat is juist maar ook de interventies van de VS en het Westen in Irak, Afghanistan en Libië hebben gezorgd voor meer vluchtelingen. Het leger van Assad, de president van Syrië, veroorzaakt nu nog steeds het meeste slachtoffers in Syrië. Er zijn zo’n vier grote groepen in actie: de Syrische regering met Assad, de gewapende oppositie, de IS – Islamitische staat, en de Koerden. Er zin meer dan 50 rebellengroepen actief en buiten IS heeft elke groep nog steun van grote landen. Zowel Rusland, de VS, Iran, Irak, Europa als Saoedi-Arabië zijn er bij betrokken. raadpleeg Wikipedia/)

 • Hoe kan men het conflict in Syrië oplossen?
  De kinderen konden het goed formuleren en waren het allemaal eens over het volgende:

 1. Men moet eerst de witte vlag omhoog steken, stoppen met schieten en dan gaan praten.

 2. Geen wapens meer maken en zeker geen meer geven aan al de strijdende partijen ter plaatse en ook geen geld geven om wapens te kopen. Dat men daar mee stopt.

 3. In elke geval geen troepen sturen want dan is er nog meer oorlog en zijn er nog meer vluchtelingen.

 4. Ondertussen moeten we de vluchtelingen niet terugdrijven of zelf beschieten zoals in Hongarije. We moeten ze integendeel welkom heten en goed opvangen.

Besluit: het was voor mij een leerrijke en boeiende confrontatie met kinderen. Het verraste me dat ze zo’n goede kijk hadden op dat vluchtelingenprobleem.  Ondanks de retoriek van sommige partijen en politici kan de jeugd nog kritisch denken en oplossingen formuleren. Goed zo, het stemt me hoopvol en gelukkig.

Pol Van Camp
ex-voorzitter vzw Recht op Migratie

take down
the paywall
steun ons nu!