(news.stanford.edu)

Klimaatwetenschappers hanteren vaak voorzichtige taal

Klimaatwetenschappers hanteren opvallend vaak voorzichtige taal in hun rapporten. Klimaatsceptici zijn dan weer emotioneler en agressiever.

donderdag 8 oktober 2015 14:04
Spread the love

Psychologen van de Universiteit van Waterloo in Canada lieten een computerprogramma los op twee wetenschappelijke rapporten over de klimaatverandering, een van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), het officiële VN-klimaatpanel, en een van het Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC), een organisatie die sceptisch is over de menselijke impact op de klimaatverandering.

In de IPCC-teksten telde de computer vaker woorden als “mogelijk”, “waarschijnlijk” en “zou”. In NIPCC-teksten kwamen vaker emotionele termen als “alarmistisch” en “fout” voor.

Minder expliciet

Het IPCC stelt dat de mens het klimaat beïnvloedt en dat de gevolgen zwaar kunnen zijn. Toch hanteert het vaker voorzichtige, minder expliciete taal om zijn stellingen te poneren.

Het NIPCC toont zich zekerder en agressiever in zijn overtuiging dat de mens het klimaat niet beïnvloedt.

Het verraste de onderzoekers. “Gezien de wetenschappelijke consensus dat de klimaatverandering een echte bedreiging vormt, zouden we verwachten dat het IPCC-rapport een assertievere stijl hanteert. Toch is dat niet het geval”, zegt Srdan Medimorec. “Dat kan komen doordat de geladen politieke sfeer klimaatwetenschappers voorzichtig heeft gemaakt wanneer ze hun woorden kiezen.”

take down
the paywall
steun ons nu!