Essers: gezond verstand van iedereen gevraagd!

donderdag 8 oktober 2015 10:04
Spread the love

“Ik hoop dat er in het dossier Essers uiteindelijk een compromis bereikt wordt in het belang van de economie, de tewerkstelling en de natuur in Limburg”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur.
“Dat is perfect mogelijk.”

“Als onderdeel van een compromis ben ik in de provincieraad samen met mijn partij sp.a akkoord gegaan met een positief advies over het ontwerp-gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP). Ook in de stad Genk is dat gebeurd, dit alles in ruil voor boscompensatie op het grondgebied van Genk.

In de politiek moet je nu éénmaal compromissen kunnen maken en je woord dan ook houden, maar echt gelukkig ben ik er niet mee, zeker omdat een compromis, dat tegelijkertijd een alternatief is, perfect tot de mogelijkheden behoort.”

Hieronder vindt u het standpunt van Ludwig Vandenhove.

Het dossier Essers, waarbij er om en bij de 12 hectaren waardevol bos moet wijken voor de uitbreiding van het bedrijf, beroert heel wat mensen en niet alleen in Limburg.
Dit is vooral het geval sinds cabaretier Wouter Deprez ‘zich met het dossier is gaan bemoeien’.
“Faut le faire, als minister tegenstander zijn van datgene wat je beheert. Met zulke vrienden hebben de bossen geen vijanden nodig”. (1)
Zelfs professor dokter Jonathan Holslag vindt dat Essers op die locatie niet kan uitbreiden. (2)

Heel goed van Wouter, veel minder goed van de media.
Waarom komt er pas aandacht voor zo een belangrijk dossier als een Bekende Vlaming (BV) zich er gaat mee bemoeien?
Eerst is er nauwelijks aandacht voor het dossier en nu kan het ineens niet meer op.
Dat de media de politiek elke dag meer en meer als ongeloofwaardig omschrijft, wisten we al, maar de natuurbeweging ligt blijkbaar ook al niet meer in de bovenste schuif bij diezelfde media.
Gevaarlijke evolutie!
Des te meer in een periode dat de roep voor meer burgerparticipatie altijd maar luider klinkt.
Wil dit zeggen dat de media alleen maar aandacht zal hebben voor bepaalde vormen en/of redenen van burgerparticipatie en voor andere juist niet?

En dan de uitspraak van Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege dat ‘Limburg geen natuurlijk Bokrijk mag worden’. (3)
Het is een totaal misplaatste bemerking. Maar dat zijn we ondertussen gewoon van haar.
Ik heb veel respect voor de huidige Paus Franciscus en zeker voor zijn encycliek rond de klimaatproblematiek (4), maar als ik de uitspraken van de minister erop nalees nadat ze hem de hand geschud heeft (5), denk ik dat die handdruk haar geen goed gedaan heeft.
Neen, het stuk bos dat Essers wil inpalmen, is niet watergebonden. (6)
Precies door de sterke inperking van de bevoegdheden van de provincies, de voorbode van de definitieve afschaffing, maakt deze Vlaamse regering echt een Bokrijk van Limburg.
Limburg zal nog minder dan ooit gaan betekenen in politiek Brussel.

Vlaanderen, dus ook Limburg, moet dossiers GLOBAAL leren bekijken.
Dit geldt evenzeer voor het dossier van Essers.
Uitbreiding, economische ontwikkeling, meer tewerkstelling, allemaal goed en wel, maar waar zijn de maatschappelijke overwegingen, het geheel van de ecosysteemdiensten? (7)
Het is niet ernstig, neen hypocriet, dat er een vrij grote maatschappelijke consensus in Vlaanderen bestaat over het probleem van de klimaatopwarming (lees ik toch van heel wat instanties en organisaties!) zolang het bij algemeenheden blijft, maar helemaal niet meer als het over concrete dossiers en items gaat.
Hierover moet maatschappelijk en politiek Vlaanderen zich eens durven bezinnen.
De recente film ‘Merchants of Doubt’ (8), die handelt over hoe in de Verenigde Staten lobbyisten werken om de klimaatopwarming als wetenschappelijk onjuist voor te stellen, net zoals dat gedaan werd voor de schadelijkheid op de gezondheid van roken, kan daartoe een goede basis zijn.

De Raad van State bestaat als een essentieel onderdeel van ons rechtssysteem.
Elke burger, elke organisatie, elke overheid, vele politici in de ene of andere functie maken er gebruik van.
Kortzichtigheid is dat: sommige politici, die ons fundamenteel rechtssysteem te pas en te onpas goed of slecht vinden, kortom gebruiken en zelfs misbruiken.

En dan alternatieve locaties?
Mijn voorstel zou zijn dat Essers in alle openheid de 18 onderzochte locaties met pro en contra’s bekendmaakt en vooral wie die onderzocht heeft.

En dan de timing?
Ik kan begrijpen dat het snel moet gaan, maar Vlaanderen zal uiteindelijk moeten beslissen.
Ik heb, net zoals heel wat politici boven de partijgrenzen heen, niet de ervaring dat Vlaanderen snel werkt. Dus misschien zal de optie van de vroegere Ford-terreinen veel sneller gaan.
Waarom zou Essers sneller kunnen werken door naar het buitenland te vertrekken in plaats van bijvoorbeeld naar de vroegere Ford-terreinen te gaan?

Chantage?
Het is een hard woord, maar een bedrijfsleider, die in de media zegt eventueel naar het buitenland te vertrekken, bevindt zich op de rand van chantage.
Ik hoop dat deze ondernemer dat beseft.

Essers voorbeeldbedrijf? Inderdaad, één van de uithangborden van de Limburgse economie dat nog heel wat groeimogelijkheden heeft. Maar ook nog op een ander vlak.
Mevrouw Hilde Essers zit in de raad van beheer van de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) namens CD&V.
Waren er ook geen gesprekken met Open Vld om haar voor te dragen?
Volgens de wandelgangen alleszins, die in Limburg nog al breed zijn.
Wat mij betreft TE BREED!

Hebben wij in Limburg dan toch een eigen bedrijfscultuur?
Ik was daar al lang van overtuigd en dat geldt zeker voor de werkgeversorganisaties.
Spijtig genoeg in een aantal gevallen ten nadele van Limburg… als zij hun machtspositie maar behouden.
Als politicus durven tegen een dossier als Essers zijn of er zelfs maar kritische bedenkingen bij maken, is in Limburg bijna ‘not done’.

Met gezond verstand van iedereen, het bedrijf Essers en Natuurpunt, moet het mogelijk zijn om alsnog tot een compromis te komen in het belang van de economie en de natuur in Limburg.
Het zou voor het imago van Essers en Limburg zeer positief zijn.

Ik steun de oproep van sp.a-Vlaams parlementslid Rob Beenders dat de partijen opnieuw rond de tafel moeten gaan zitten.

Het dossier Essers kan zo zelfs de aanzet zijn tot een beter en gestructureerd overleg tussen de Limburgse overheden, de werkgeversorganisaties en de natuursector.

(1) Wouter Deprez haalt uit naar Essers en Schauvliege. Het Belang van Limburg, 17-09-2015, p. 12.
(2) “Limburg dreigt de lageloon-kolonie van Brussel te worden”. Het Belang van Limburg, HBvL PLUS, 03-10-2015, p. 6.
(3) Wouter Deprez haalt zwaar uit naar Joke Schauvliege. www.hln.be, 16-09-2015.
(4) De encycliek van Franciscus zou wel eens de Rerum Novarum van de ecologie kunnen worden. www.demorgen.be, 17-06-2015.
(5) “Hartelijk ontvangen bij de paus, maar ontmoeting was kort”. www.deredactie.be, 16-09-2015.
(6) ‘Schauvliege beheerst het dossier-Essers niet’. De Standaard, 19-09-2015, p. 6.
(7) De economische waarde van een natuurlijk Bokrijk. De Standaard, 09-09-2015, p. 40.
(8) De aarde warmt niet op en roken is gezond. De Morgen, 09-09-2015, p. 6.
‘Merchants of Doubt’: Twijfel zaaien met desinformatie. www.dewereldmorgen.be, 02-10-2015.

take down
the paywall
steun ons nu!