Conga No Va, muurschildering. Foto: Hanne Cottyn

CATAPA vraagt Wereldbank’s volledige terugtrekking uit Congamijnbouwproject

maandag 5 oktober 2015 12:38
Spread the love

Op 9- 11 oktober 2015 komt de International Finance Corporation van de Wereldbank samen in Lima, Peru. CATAPA vraagt in samenwerking met haar lokale partners in Peru aan de Wereldbank Conga onlevensvatbaar te verklaren en haar volledige terugtrekking uit Minera Yanacocha, eigenaar van het zeer omstreden Congaproject.

 

Financiële steun van International Finance Corporation (IFC) aan Minera Yanacocha, aandeelhouder van mijnbouwproject Conga, Peru

De Yanacochamijn in de regio Cajamarca, Noord-Peru, is de tweede grootste goudmijn ter wereld. Deze mijn wordt uitgebaat door Minera Yanacocha. S.R.L Dit bedrijf is voor 51% eigendom van het Amerikaanse Newmont Mining Corporation, 44 % van Compañía de Minas Buenaventura en 5 % van de Wereldbank. Sinds de start van de exploitaties in 1993 werd reeds 700 ton goud ontgonnen. Het nieuwe Congaproject van Minera Yanacocha S.R.L betreft een uitbreiding van de huidige Yanacochamijn, een project dat naar schatting 19 jaar zal gaan duren. Deze nieuw geplande ontginning zal grote schade veroorzaken aan lokale gemeenschappen en ecosystemen. Deze goudextractie gebeurt door middel van het gebruik van toxische chemicaliën zoals cyanide of kwik. Tijdens het ontginningsproces komen een heel aantal zware metalen zoals lood, arseen, koper aan de oppervlakte vrij. Deze metalen komen vervolgens in het ecosysteem terecht en veroorzaken onder andere zure drainage. De International Finance Corporation (IFC) vormt een investeringonderdeel van de Wereldbank en heeft als doel de ontwikkeling van de private sector in ontwikkelingslanden te bevorderen. Al sinds 1993 bezit de IFC 5% aandelen in de joint venture Minera Yanacocha S.R.L. De Yanacochamijn is al twintig jaar operatief in Cajamarca en het bedrijf verkent de mogelijkheden voor een uitbreiding; het mijnproject ‘Conga’, dat goud en koper wil ontginnen. Na meer dan twintig jaar aan investeringen van de IFC in de Yanacochamijn, blijkt mijnbouw geen levensvatbaar mechanisme voor duurzame ontwikkeling in Cajamarca te zijn. Mijnbouw heeft de regio niet uit de armoede getrokken. Integendeel, vóór de komst van Yanacocha was Cajamarca de vierde armste regio in Peru. Vandaag is Cajamarca de armste regio. Bovendien zijn mijnbouwactiviteiten de aanleiding geweest voor heel wat sociale en ecologische conflicten in de betreffende gemeenschappen.

Onverantwoorde mijnbouwprojecten: Yanacocha en Conga

Het project ‘Conga’ bestaat uit de exploitatie van Perol en Chailhuagón, twee minerale afzettingen ten oosten van de huidige Yanacocha-mijn die goud, zilver en koper bevatten. De ertsen zullen worden ontgonnen door middel van grootschalige openpit mijnbouw. Het Congaproject zal bestaan uit twee gigantische groeves van bijna 2 km breed en 1 km diep. Daarnaast komen er twee storten voor afvalgesteente van respectievelijk 289 en 160 hectaren groot. Tailings, het giftige restproduct van het ontginningsproces, zullen tientallen meters hoog worden opgestapeld op een terrein van 700 ha. Het project zou een verlies betekenen van vier bergmeren en meer dan honderd hectaren aan moerassen. Deze vormen de hoofdwateren van vijf rivierbassins. De destructie van deze waterreservoirs vormt een bedreiging voor andere waterbronnen en drinkwatervoorraden, daar 20% van het drinkwater in Peru uit deze regio komt. Andere risico’s zijn het gevaar van chemische stoffen en zware metalen die in het milieu terechtkomen en een gevaar voor de volksgezondheid en het ecosysteem vormen. De meren, die de bron zijn voor een uitgebreid vruchtbaar ecosysteem, verzekeren de overleving en het cultureel erfgoed voor tientallen gemeenschappen in de nabije omgeving. De belofte van het bedrijf om kunstmatige reservoirs aan te leggen ter vervanging van de natuurlijke meren, geeft geen voldoende garantie voor de toegang tot drinkbaar water. De reservoirs vereisen immers  voortdurende waterzuivering, wat geen alternatief biedt voor het verloren (drink)water en een last legt op toekomstige generaties.

Sinds de bekendmaking van de plannen van het Congaproject zijn er reeds vijf boerenleiders gedood, ontelbare aantijgingen, arrestaties en geweld gepleegd tegen de lokale gemeenschappen. Criminalisering door de overheid van dit sociale en ecologische protest is een ware plaag voor de omwonenden.

Volgens de oorspronkelijke planning van Minera Yanacocha zou het Congaproject in productie moeten gegaan zijn eind 2014, begin 2015. Het hele project werd echter “on hold” gezet door Minera Yanacocha door de massale tegenkanting vanuit de lokale bevolking. Deze laatsten werden nooit geconsulteerd over de plannen om een nieuwe ontginning in hun woongebied te starten. Het overgrote merendeel zegt neen tegen het Congaproject daar zij reeds de gevolgen van de Yanacochamijn ondervonden op mens en milieu.

Ondanks massale oppositie vanuit lokale bewoners en gemeenschappen, zet Minera Yanacocha haar plannen om het Congaproject uit te voeren voort. Bovendien brengt het project reële sociale en ecologische risico’s met zich mee, die niet stroken met de prestatienormen van de IFC zelf. “De IFC hanteert sociale en ecologische standaarden om te verzekeren dat al haar investeringen leiden tot duurzame ontwikkeling. Het Conga project schendt ze bijna allemaal”, aldus mensenrechtenadvocaat Benjamin Hoffman (Human Rights Clinic of Columbia Law School) in een officieel persbericht over de getuigenis van Milton Sánchez Cubas (Verzetsleider tegen het Congaproject in Celendín, Cajamarca) voor het Amerikaanse Congres op 30 september 2015.

Wereldbank groep komt bijeen 9-11 okt in Lima, Peru Van 9 tot 11 oktober vindt de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldbank plaats in Lima, Peru. Voor het eerst sinds 1967 trekt de Wereldbank met haar jaarlijkse bijeenkomst opnieuw naar Latijns-Amerika. Deze bijeenkomst van de Wereldbank Groep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) brengt bankiers, ministers van Financiën en Ontwikkeling en academici samen om de voortgang van het werk van het IMF en de Wereldbank Groep te bespreken. De Wereldbank, ‘s werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking, is tevens aandeelhouder van het Congaproject in Cajamarca, Peru.

Het voorgestelde Congaproject kan voor de Wereldbank en de International Finance Corporation (IFC) niet voldoen aan hun doelstellingen wat betreft de bevordering van duurzame ontwikkeling in de regio Cajamarca, Peru. Het project vormt een ernstige bedreiging voor de fundamentele mensenrechten en het milieu. Daarom uit CATAPA i.s.m haar lokale partners haar bezorgdheid en stem nu, vóór de bijeenkomst van de Wereldbank.

CATAPA vraagt i.s.m haar Peruaanse partners:


1.De wereldbank verklaart het Congaproject onlevensvatbaar.


2.De Wereldbank/ International Finance Corporation trekt zijn investeringen en aandelen terug uit Minera Yanacocha met terugwerkende kracht.


Wat kan u doen om deze eisen mee te ondersteunen?

1) Stuur een brief naar de President van Peru, de President van de Wereldbank, de aartsbisschop van Lima en/of het hoofd van Communicatie en Publieke Zaken van het IMF. Het juiste format vindt u hieronder. U hoeft enkel de naam van de persoon aan wie u de brief wilt adresseren (suggesties hieronder) en uw eigen naam in te vullen en de e-mail te versturen (de e-mailadressen vindt u ook hieronder).

2) Help ons nieuws te verspreiden over

a) de Wereldbank bijeenkomst via https://www.facebook.com/desmintiendoelmilagroperuano?fref=ts

b) Ander nieuws en updates zullen we de komende dagen delen via sociale media.

3) Op vrijdag 9 oktober 2015 zullen er wereldwijd acties worden gehouden voor de Peruaanse ambassades in verschillende landen. In Brussel bevindt zich een kantoor van de International Finance Corporation, de tak van de Wereldbank haar aandelen in Conga. CATAPA plant een actie op vrijdag 9 oktober om 14u00 aan de inkomhal van het Centraal-station te Brussel en trekken naar de Avenue Marnix 17, Brussel.

4) Blijf op de hoogte via het Facebook evenement: https://www.facebook.com/events/174764309527877/

De brief: Dear [insert one of the people below here] Four mountain lakes and the territory, from which millions of people live and depend in Peru, are under threat by a new mining corporate venture: the Conga Project by the Yanacocha Mine Corporation. After 22 years of gold and copper extraction in Cajamarca by Yanacocha Mine Corporation, the region has become the poorest in the country and the environment has been seriously and irreversibly damaged. An entire community lives with long-term diseases as a result of exposure to a mercury spill in 2000 linked to the Yanacocha mine’s operations. Communities who have opposed the new Conga mine have been brutally repressed. Five people have been assassinated, many others have been injured, and hundreds have faced, or continue to face, criminal charges. Maxima Acuna, who has been at the forefront of the opposition against the Conga Project, faces intimidation, harassment, death threats and has been subject to physical attacks. The Conga Project will cause further environmental destruction and more human rights violations therefore I am calling on you to:

• Stop the Conga Mine Project • Respect the right of people such as Maxima Acuna to say no to mining projects • Stop the criminalisation of human rights defenders • Drop all the charges against community leaders opposing the Conga mine project

Yours sincerely, .

President of Peru: Mr. Ollanta Humala Secretariatgeneral@presidencia.gob.pe / @Ollanta_humalaT . President of the World Bank: Mr. Jim Yong Kim londonoffice@worldbank.org @JimKim_WBG @WorldBank . Archbishop of Lima (Beneficiaries of the Conga Project): ldonayre@arzobispadodelima.org . Secretary of the consul of Peru in Belgium/Luxemburg: Secretaria del Cónsul -2026239123 giovanna.r@conperbruselas.be . ICF Head of Communications and Public Affairs, Western Europe, Oliver Griffith OGriffith@ifc.org

CATAPA

CATAPA vzw is een jonge beweging in België. We werken rond (anders)globalisering en duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en focussen hierbij op de problematiek van grootschalige mijnbouw. CATAPA staat voor Comité Académico Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales, letterlijk Technisch Academisch Comité voor Bijstand bij Milieuproblemen. Concreet ondersteunen we boerengemeenschappen die bedreigd worden door mijnbouwmultinationals in de partnerlanden Peru, Guatemala en Bolivia. CATAPA volgt ook een aantal open pit-mijnbouwcases binnen Europa op, vooral in Roemenië en Griekenland. In België doen we aan onderzoek, sensibilisering en netwerking.

Contact Charlotte Christiaens en Hanne Cottyn CATAPA Maria Hendrikaplein 5 bus 401 9000 Gent 0032/474100643

0032/ 479581186 charlotte.christiaens@catapa.be en hanne.cottyn@catapa.be

Bronnen:

  •  0    Persbericht Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC), Gold mine risks “irreparable” damage to the environment in violation of World Bank standards, Peruvian human rights leader tells U.S. Congress. Washington, D.C., September 30 2015.  ·1    Conga No Va. An Assessment of the Conga Mining Project in Light of World Bank Standards A report of a coalition of social organizations from the Provinces of Celendín and Hualgayoc in the Region of  Cajamarca, Peru with the research and technical support of the Human Rights Clinic of Columbia Law School. September 2015.  ·2    Tom Lantos Human Rights Commission: International Financial Institutions and Human Rights. Oral testimony of Milton Sánchez Cubas, General Secretary, Inter-Institutional Platform of Celendín. September 30, 2015 3 www.catapa.be
     

take down
the paywall
steun ons nu!