(epa.org)
Opinie, Wereld, Milieu, Samenleving, Politiek, België - Bogdan Vanden Berghe, Arnaud Zacharie, Danny Jacobs, e.a.

Beste Klimaatministers, we hebben al geklikt

Een open brief aan de vier Belgische ministers verantwoordelijk voor klimaat

maandag 5 oktober 2015 11:10
Spread the love
Ter gelegenheid van autoloze zondag (20 september), lanceerden onze vier Belgische ministers verantwoordelijk voor klimaat – federaal minister Marie Christine Marghem en haar drie regionale collega’s Vlaams minister Joke Schauvliege, Brussels minister Céline Frémault en Waals minister Paul Furlan – de campagne « een klik voor het klimaat ».

De campagne nodigt burgers uit om « ja » te zeggen voor een ambitieus engagement in de strijd tegen klimaatverandering bij de volgende klimaattop van de VN, COP21, die plaatsvindt van 30 november tot 11 december in Parijs.

Op het eerste zicht een mooi initiatief om bewustzijn te creëren rond het klimaatprobleem. Maar de vraag stelt zich waarvoor beleidsmakers verkozen zijn: om concrete beslissingen te nemen of om petities te lanceren?

Geen burgers aan de onderhandelingstafel

Beste ministers, jullie hebben samen deze actie op touw gezet omdat jullie alle vier verantwoordelijk zijn voor klimaat in onze federale staat. Op die manier willen jullie tonen als één blok klaar te staan om het klimaatprobleem aan te pakken. Maar is dat wel zo?

De petitie vraagt burgers om « ja » te zeggen voor een klimaatakkoord dat klimaatverandering beperkt tot 2 graden opwarming. We willen er graag op wijzen dat, hoewel burgers veel kunnen en ook veel doen om de transitie naar een duurzame maatschappij te bewerkstelligen, er één ding is dat ze niet kunnen: mee aan de onderhandelingstafel schuiven. Het onderhandelen van een ambitieus akkoord is aan jullie, beleidsmakers, dankzij het politiek mandaat ontvangen van burgers.

Bovendien werd het doel om de opwarming van de aarde onder 2 graden te houden al jaren geleden vastgelegd door de Conference of the Parties (COP) waar België deel van uitmaakt. Draagvlak creëren voor genomen beslissingen is prima, maar nu moeten de noodzakelijke maatregelen genomen worden om dit doel te bereiken.

We hebben al « ja » gezegd

Iedereen herinnert zich de enorme manifestatie tijdens de klimaattop in 2009 die 100.000 mensen in Kopenhagen en duizenden anderen overal ter wereld verenigde. Een deeleconomie en tal van burgerinitiatieven zoals coöperatieven voor hernieuwbare energie en duurzame stadslandbouw steken de kop op. 80 000 mensen zongen voor een beter klimaat tijdens “Sing for the Climate”. Een jaar geleden kwamen 400 000 mensen in alle grote steden ter wereld op straat en binnen enkele weken nemen 10 000 Belgen de Climate Express naar Parijs om jullie eraan te herinneren wat ze verwachten: een ambitieus klimaatakkoord.

Dames en heer ministers, er is dus al een draagvlak, jullie hebben die « ja » van burgers – in België en overal ter wereld – ongetwijfeld gehoord de laatste jaren. We vragen nu om verder te gaan dan gezamenlijke communicatie. Het is tijd om tot een ambitieus en afgestemd Belgisch klimaatbeleid te komen. Het is noodzakelijk om deze hindernis op de weg naar een ambitieus klimaatakkoord in Parijs te verwijderen.

Een gezamenlijk Belgisch klimaatbeleid

Twee belangrijke dossiers op tafel zijn cruciaal. Allereerst is het noodzakelijk dat de Belgische verdeling van de Europese klimaatdoelstellingen, die al meer dan zes jaar op zich laat wachten, afgerond wordt. De discussies zijn opnieuw begonnen in mei, de experten hebben uitstekend werk geleverd en jullie kabinetschefs hebben het terrein ontruimd. Het is tijd om over te gaan tot echte onderhandelingen. We vragen jullie alle vier, beste ministers, om samen te komen en knopen door te hakken. Er is nood aan een gezamenlijke visie voor een ambitieus, afgestemd en doeltreffend Belgisch klimaatbeleid.

Daarnaast is klimaatfinanciering belangrijker dan ooit. Frankrijk heeft duidelijke verwachtingen: klimaatfinanciering is hét cruciale dossier om tot een klimaatakkoord te komen in Parijs. We vragen om nu, tijdens de voorbereiding van de begroting, een vergadering te organiseren met jullie experts inzake publieke financiering. België, dus de federale overheid en de deelstaten samen, moet duidelijk maken wat haar bijdrage aan de internationale klimaatfinanciering zal zijn in de periode 2015-2020. De nood aan financiering voor adaptatie in de armste landen wordt steeds groter. België mag niet bij de slechtste leerlingen van de klimaatfinancieringsklas blijven.

Laten we dus samen « ja » zeggen voor een ambitieus en afgestemd Belgisch klimaatbeleid.

Bogdan Vanden Berghe – Algemeen Directeur, 11.11.11

Arnaud Zacharie – Algemeen Secretaris, CNCD-11.11.11

Danny Jacobs – Algemeen Directeur, Bond Beter Leefmilieu

Christophe Schoune – Algemeen Secretaris, Inter-Environnement Wallonie

Olivier Valentin – Nationaal Secretaris, ACLVB

Michel Sonet – Coördinator, ADG

Benjamin Wilkin – Algemeen Secretaris, APERe

Antoinette Brouyaux – Coördinator, Associations21

Lieve Herijgers – Algemeen Directeur, Broederlijk Delen

Nathalie Eggermont – Voorzitter, Climate Express

Maria Verwimp – Voorzitter, EcoKerk

Angelo Simonazzi – Algemeen Secretaris, Entraide et Fraternité

Wim De Ceukelaire – Algemeen Directeur, Geneeskunde voor de Derde Wereld

Joeri Thijs – Campagneverantwoordelijke klimaat, Greenpeace België

Stefaan Declercq – Algemeen Secretaris, Oxfam-Solidariteit

Marc Despiegelaere – Coördinator Noordwerking, Protos

Olivier Hauglustaine – Algemeen Secretaris, SOS Faim

Antoine Lebrun – Algemeen Directeur, WWF-België

take down
the paywall
steun ons nu!