Bereken zelf de schade van regeringen-Michel en Bourgeois

Bereken zelf de schade van regeringen-Michel en Bourgeois

Op de eerste verjaardag van de regering-Michel en de regering-Bourgeois vliegen de evaluaties ons rond de oren. Deze regeringen beloven de koopkracht van de werkenden te verhogen. De christelijke vakbond ACV probeert de zaak te objectiveren met een website waarop je zelf kan berekenen hoeveel de twee regeringen je elk jaar kosten.

maandag 5 oktober 2015 17:00
Spread the love
De Standaard en de KU Leuven hadden dit weekend al uitgerekend dat werkenden er gemiddeld met iets meer dan 5 euro per maand op vooruitgaan. Maar dat was een misleidende titel want in het begeleidende artikel viel te lezen dat de berekening geen rekening hield met de indexsprong en dat de Vlaamse besparingen in een ander artikel behandeld werden.

De berekeningstool van het ACV neemt die maatregelen wel mee en vormt daarmee tot nu toe het beste intrument om de individuele impact van alle besparingsmaatregelen te meten. Voor een brutoloon van 2800 euro komt de indexsprong neer op een inlevering van 400 euro per jaar en dat spoelt al meteen het grootste deel van de koopkrachtmaatregelen weg.

De verhoging van het forfait voor de beroepskosten levert het grootste deel van de werkenden 150 euro extra op. Ook de verhoging van de werkbonus en de afschaffing van de belastingschijf van 30 procent zorgt voor wat meer nettoloon.

 

Lawine

Naast de indexsprong zijn het vooral de lawine aan kleine en minder kleine besparingsmaatregelen van de Vlaamse regering die de koopkracht aantasten. De zorgverzekering werd duurder.

Gratis water en elektriciteit werd afgeschaft. Het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs werd fors duurder. Het minimumtarief voor kinderopvang steeg van 1,56 naar 5 euro. Door de hervorming van de woonbonus ziet een gezin dat vandaag leent, tot 1.300 euro aan belastingvoordeel in rook opgaan.

Om niet teveel parameters toe te voegen aan de berekeningstool liet ook het ACV enkele besparingen buiten beschouwing. Zo wordt er geen rekening gehouden met de verhoging van de BTW voor elektriciteit en gas van 6 naar 21 procent. Die maatregel kost een modaal gezin nochtans 300 euro per jaar. Aan de andere kant heeft de BTW-verhoging wel een positief effect op de index.

Het ACV rekende zelf een aantal typische situaties voor. Eén voorbeeldgezin met een kostwinner en twee kinderen verliest maar liefst 1335 euro per jaar. Dat is bijna één maandloon minder. Ook een gezin waarin beide ouders werkzoekende zijn, schieten er 1261 euro bij in per jaar. En zij moesten al zien rond te komen met minder dan 1200 euro per maand.

Op onderstaande link kan u zelf berekenen wat de impact is op uw koopkracht.

https://www.acv-online.be/acv-online/Actueel/Acties/overzicht/wat-kosten-je-de-besparingen/berekeningstool-regeringsmaatregelen.html

take down
the paywall
steun ons nu!