Braziliaanse klimaatdoelen overtuigen milieuorganisaties niet

De Braziliaanse plannen om de broeikasgassen terug te dringen overtuigen de milieuorganisaties niet. Op cruciale punten toont de regering geen ambitie, zeggen ze.

vrijdag 2 oktober 2015 15:03
Spread the love

“De beslissing om absolute reductiedoelstellingen voor te leggen is lovenswaardig, maar ze moeten beter en ambitieuzer zijn, in het belang van het land en van de internationale onderhandelingen over de klimaatverandering”, zegt André Ferretti, algemeen coördinator van het Klimaatobservatorium, een netwerk van 37 Braziliaanse milieuorganisaties.

President Dilma Rousseff kondigde op 27 september, tijdens de VN-top over duurzame-ontwikkelingsdoelen, aan dat Brazilië de uitstoot van broeikasgassen met 37 procent wil verminderen (in vergelijking met 2005) tegen 2025 en met 43 procent tegen 2030. Met die cijfers trekt Brazilië eind dit jaar naar de VN-klimaattop in Parijs.

Hernieuwbare energie

Om die doelstellingen te halen moet het land in 2030 minstens 45 procent van zijn energie uit hernieuwbare bronnen halen, waterkracht inbegrepen. Het internationale gemiddelde bedraagt amper 13 procent, zegt Rousseff.

Vandaag zijn wind- en zonne-energie, biomassa en ethanol goed voor 9 procent van de Braziliaanse elektriciteit. Dat moet tegen 2030 naar 23 procent.

De illegale houtkap in het Amazonegebied moet stoppen. Twaalf miljoen hectare wordt herbebost, 15 miljoen hectare grasland wordt hersteld.

Rousseff zegt dat Brazilië daarmee ambitieuzer is dan de meeste geïndustrialiseerde landen.

Weinig toevoeging

Maar de doelstellingen “zijn lager dan wat het land kan doen en ze voegen weinig toe aan wat het al doet”, zegt Ferretti.

In 2012 had Brazilië de uitstoot van de broeikasgassen al met 41 procent teruggedrongen in vergelijking met 2005, wat vooral te danken was aan een vertraging van de ontbossing in het Amazonegebied. Nadien ging de uitstoot weer omhoog als gevolg van een hoger verbruik van fossiele brandstoffen.

Vandaag heeft Brazilië de grootste uitstoot in Latijns-Amerika.

Ontbossing

Brazilië zette de voorbij decennia de toon als het om hernieuwbare energie ging. Maar die hoofdrol speelt het nu niet meer, zegt voormalig parlementslid Liszt Vieira, auteur van het boek ‘Burgerschap en globalisering’, over de opkomst van een planetair burgerschap. Vandaag beslissen China, de VS en Europa over de toekomst van ons klimaat, zegt hij.

“De grote zwakte van het Braziliaanse engagement is de boskwestie”, zegt Ferretti.

“Het heeft iets vernederends als je het einde van de illegale ontbossing belooft tegen 2030, want zo geef je toe dat je die illegale praktijk nog 15 jaar zult tolereren.”

“Juridisch houdt het geen steek om zo’n lange termijn vast te leggen voor de bestrijding van een illegale activiteit”, zegt Vieira, die tien jaar aan het hoofd stond van de Botanische Tuin van Rio de Janeiro.

De doelstelling verwijst ook alleen naar het Amazonegebied. Over andere zones spreekt de regering niet. Zo vind je ook in de Cerrado, de savanne die zich over een kwart van het Braziliaanse grondgebied uitstrekt, ook steeds meer ontbossing, zegt Ferretti. “Het toont allemaal dat de Braziliaanse regering weinig ambitie heeft op dit punt.”

take down
the paywall
steun ons nu!