Toekomst Maximiliaanpark onzeker?

Toekomst Maximiliaanpark onzeker?

woensdag 30 september 2015 11:31
Spread the love

Sinds eind augustus verblijven honderden vluchtelingen en migranten in het Maximiliaanpark in Brussel, dat als het ware een vluchtelingenkamp is geworden. Gedurende hun verblijf in het tentenkamp konden de nieuwkomers rekenen op hulp van ngo’s en vrijwilligers die zich hadden verenigd in een burgerplatform. Dat burgerplatform, BXLrefugees, liet via een persbericht weten dat het zich donderdag terugtrekt uit het Maximiliaanpark. Ook de aanwezige ngo’s, waaronder Dokters van de Wereld, verlaten het park vanaf donderdag.

„We weigeren het alibi van de regering te zijn”, klinkt het in het persbericht. Het burgerplatform is van mening dat de federale regering zijn verantwoordelijkheid zal blijven ontlopen zo lang het tentenkamp er is. De beslissing om het tentenkamp te ontruimen volgde op een overleg met de kabinetschef van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), dat maandagavond plaatsvond. Het burgerplatform wil wel ondersteuning blijven bieden, maar „op een andere manier”.

Momenteel telt het tentenkamp nog steeds honderden inwoners, waaronder een grote groep Irakezen. Sinds de beslissingsstop die het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen in september heeft ingevoerd, worden hun asielaanvragen niet behandeld. Daarnaast is er nog een groep sans-papiers, mensen zonder wettig verblijf.

“Wij nemen het hier wel over.”

„Wij, de mensen zonder papieren, waren de eersten om de Syrische en Iraakse vluchtelingen hier in het park te ontvangen en te helpen, toen zij hier eind augustus aankwamen”, vertelt Boumedienne me. Hij stelt zich voor als de woordvoerder van de Coördinatie van Mensen zonder Papieren, een netwerk dat verschillende collectieven van migranten verenigt.

Voor de manier waarop de beslissing van het burgerplatform werd genomen toont Boumedienne weinig begrip. „Wie vertegenwoordigt dat burgerplatform eigenlijk? Als je over een burgerplatform spreekt, betekent dit toch dat men de bewoners van het kamp moet betrekken? Maar de beslissing kwam er zomaar. Er werd nooit over gesproken, tot het gesprek met het kabinet van Francken plaatsvond. Bovendien begrijpen die ‚burgers’ onze problematiek niet voldoende. Voor de politici is dat gemakkelijk onderhandelen.”

In het persbericht van Bxlrefugees kondigde men aan dat een deel van de overblijvende tentbewoners zullen worden ondergebracht bij gastgezinnen. Verder wordt de pre-opvang in de loop van deze week uitgebreid met 500 plaatsen. „En wat met de Irakezen, die momenteel geen asielaanvraag kunnen indienen en zelfs worden opgesloten in gesloten asielcentra, hetgeen staatssecretaris Francken trouwens een ‚vrijwillige terugkeer’ noemt. Wat met de mensen zonder papieren, waarvan sommigen al tien jaar in België verblijven, in de illegaliteit”, vraagt Boumedienne zich af.

Als ik vraag wat er donderdag zal gebeuren, is zijn antwoord duidelijk. „Donderdag gaat er, denk ik, niets gebeuren. Het tentenkamp zal blijven. Als de vrijwilligers moe zijn en zich willen ontdoen van al deze mensen, dat ze dan vertrekken. Wij nemen het hier wel over.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!