© Laura Rabau. Abas, 12 jaar. Samen met zijn nichtje op de foto: ‘Ik wil graag studeren en piloot worden.’

Slechte weers- en levensomstandigheden eisen tol in Maximiliaanpark

De vluchtelingen van het tentenkamp in het Brusselse Maximiliaanpark hebben het steeds zwaarder te verduren. Dat uit zich onder andere in toenemende medische problemen, zo stelt Dokters van de Wereld in een persbericht. De organisatie dringt aan op een volwaardig capaciteitsplan en een versnelde registratieprocedure.

vrijdag 25 september 2015 15:52
Spread the love

Op dit moment verstrekt een ploeg van 250 man medische zorg aan de vluchtelingen in het Maximiliaanpark. Sinds vijf september voerden vrijwillige dokters, verpleegkundigen en psychologen reeds meer dan 2500 consultaties uit.

Uit de analyse van de cijfers blijkt dat de leefomstandigheden in het kamp hun tol beginnen te eisen. Door de verslechterde weersomstandigheden, de slechte hygiënische omstandigheden en onaangepast onderdak lijdt intussen 39 % van de patiënten aan luchtweginfecties. Daarnaast is er een stijging van het aantal maag- en darminfecties, wat te wijten is aan de gebrekkige hygiëne en leefomstandigheden.

Dokters van de Wereld blijft hameren op het belang van een structurele oplossing: “ We blijven hier zolang we nodig zijn. Maar een veldhospitaal en sanitair noodplan zijn verondersteld tijdelijke oplossingen te zijn. Toch zitten we hier intussen een maand. Deze situatie kan niet meer lang aanhouden.”

“Ondanks 500 plaatsen, is er nog onvoldoende opvangcapaciteit. Dokters van de Wereld schat dat er momenteel nog zo’n 700 mensen in het park verblijven. Onze vraag: maak werk van een capaciteitsplan die kwalitatieve opvang voor iedereen verzekert en zorg dat de versnelde registratieprocedure erdoor komt. Wat München en Nederland kan, moet een land als België toch ook kunnen?”, vraag directeur- generaal van Dokters van de Wereld Pierre Verbeeren zich af.

 

Angst, slapeloosheid en wanhoop

Wat de nationaliteiten betreft, blijken de consultaties in grote mate representatief te zijn voor het kamp: “Net geen 70% van de patiënten die bij ons langskomen is afkomstig uit Syrië of Irak. Met 10% vrouwen is er een ondervertegenwoordiging. Dat komt omdat de vrouwen geremder zijn om tot bij ons te komen. Daarom trekken onze ploegen een paar keer per dag naar de gezinstenten.”

Naast infecties aan de luchtwegen, vormen huidaandoeningen, aandoeningen aan de spieren en het skelet , maag- en darmziektes en tandproblemen de top 5 van de diagnoses. Omwille van de grote prevalentie aan mentale problemen werd een psychologische antenne opgericht. Daar zien de psychologen elke dag zo’n 3 tot 6 mensen, waarvan 95% afkomstig uit Syrië en Irak. De voornaamste klachten – angst, slapeloosheid en wanhoop- wijzen allen op PTSS. “Tijdens de consults drijven dan ook vooral verhalen naar boven over verlies, oorlog, de boottocht, geweld en bezorgdheid om de familie die is achtergebleven of vermist is.”, besluit Verbeeren.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!