SamENsemble roept  op tot blijvend burgerverzet
Opinie - Frank Jacobs

SamENsemble roept op tot blijvend burgerverzet

Sluit de rangen, verscherp het verzet tegen de rechtse besparingsregering, en blijf in verzet. Dat is de kernboodschap van samENsemble, een initiatief waar 36 organisaties zich nu al achter hebben geschaard. Zij ondertekenden een verklaring die tijdens de zomermaanden werd uitgeschreven en de titel kreeg ‘Samen in verzet’.

dinsdag 8 september 2015 09:31
Spread the love

Je kunt die hier de septemberverklaring lezen. Onder de deelnemers, vakbondscentrales en gewesten van ACV en ABVV, mensenrechtenorganisaties, netwerken tegen armoede, vrouwen- en jongerenbewegingen.

samENsemble is niet een nieuw platform. Die zijn er al genoeg en ze leveren goed werk. Sinds bijna een jaar is er ook Hart boven Hard en Tout Autre Chose die het hele middenveld verenigen in de strijd tegen het soberheidsbeleid. En natuurlijk is er het gemeenschappelijk vakbondsfront. Een nieuw platform is dus echt niet nodig.

Wat is samENsemble dan wel? Het is een signaal, een krachtige oproep tot meer actie, een dwingende vraag om nauwer samen te werken, om de rangen te sluiten tussen vakbonden, boerenorganisaties, sociale en culturele bewegingen.

Drie motieven geven aan waarom samENsemble dit signaal geeft:

  1. Er zijn alternatieven voor het neoliberale soberheidsbeleid. Het kan anders, nu, in alle gewesten, in België, in Europa.
  2. De regering Michel – De Wever staat alleen ten dienste van de superrijken, van de grote bedrijven, van het grote geld. Werknemers, werklozen, jongeren, senioren en gepensioneerden, armen en zieken, kleine zelfstandigen en boeren verliezen hun rechten en hun inkomen. Wie nog twijfelde kreeg daar het onomstotelijke bewijs van met de ‘taxshi(f)t’.
  3. We hebben op een aantal terreinen de slag verloren, stelt samENsemble, maar dat is geen reden om de armen te laten zakken. We zijn en we blijven in het verzet tegen de federale en de gewestelijke regeringen die onrechtvaardige besparingsmaatregelen opleggen. We moeten dat doen zo lang als nodig. En we moeten dat samen doen.

Dat is dus de bestaansreden van samENsemble. Het is een duidelijke en gemeenschappelijke politieke visie, onder het motto: ‘samen in verzet’.

samENsemble wil de eensgezinde kracht van de 100.000 betogers van 6 november 2014 zien herrijzen. Er is een langdurige mobilisatie nodig tegen de regering van de superrijken.

De vakbondsactie van 7 oktober moet een gemeenschappelijk succes worden. Het mag geen ‘one-shot’ zijn, zo luidt nog de boodschap van samENsemble. Een betoging alleen zal niet volstaan om de regering Michel – De Wever te doen wankelen en kantelen. Net zoals vorig jaar moet er een duidelijke mobilisatiekalender opgesteld worden. Het is de taak van het gemeenschappelijk vakbondsfront om daar nu snel werk van te maken.

take down
the paywall
steun ons nu!