Opinie - Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vluchtelingenwerk: waarom wij klacht indienen tegen Theo Francken

Vluchtelingenwerk stelt zich de vraag of de eerste minister het asieldossier moet overnemen van de bevoegde staatssecretaris. Dit naar aanleiding van zijn uitspraken deze morgen in de pers. Vluchtelingenwerk dient dan ook een klacht in bij de Europese Commissie.

woensdag 2 september 2015 15:24
Spread the love

Deze morgen verklaarde de staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken in de media dat hij weigert meer dan 250 asielzoekers per dag te laten registeren. Hij wil ook het vluchtelingenstatuut herzien.

Vluchtelingenwerk herinnert de regering er aan dat het vluchtelingenstatuut al geregeld is in de Conventie van Genève en omgezet in Europese regelgeving. De potentiële meerwaarde van een bijkomend statuut is compleet zoek. Het vluchtelingenstatuut is voldoende duidelijk uitgewerkt en is een statuut dat rechten én plichten omhelst. Wel nodig is het wegwerken van de administratieve en praktische obstakels voor de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden, zoals: taallessen, diplomagelijkschakeling, toeleiding naar werk. Niet nodig is een bijkomend ‘B-‘ statuut.

Voor de registratie en opvang van de asielzoekers beschikt de staatssecretaris over administraties en werkingsbudgetten. Fedasil, het agentschap dat de opvang in ons land coördineert, heeft geld voor bijkomende noodopvang, en die bijkomende capaciteit wordt ook telkens goedgekeurd door de regering. Onlangs kreeg de staatssecretaris zelfs de toestemming om meer personeel in te zetten bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Het kan niet dat de staatssecretaris de zelfgecreëerde chaos voor de deur van de Dienst laat bestaan, met een capaciteitsprobleem als drogreden. Alle vluchtelingen die tot hier geraken hebben in gelijke mate recht om op een humane manier geholpen te worden. De willekeurige grens van 250 die nu wordt aangehouden is onbegrijpelijk en heeft niets te maken met ‘onmogelijk’ zijn.

Vluchtelingenwerk aanvaardt niet dat de staatssecretaris mensen op de vlucht weigert te helpen zoals ons land zou moeten doen. Daarom vragen we dat de premier het dossier mee in handen neemt.

De organisaties zien eenvoudige oplossingen voor de problemen van de staatssecretaris:

 De chaos aan Dienst Vreemdelingenzaken:

  • Meer personeel bij Dienst Vreemdelingenzaken voor de registratie van asielzoekers.
  • Een voldoende grote wachtzaal in gebruik nemen.
  • Een vereenvoudigde registratie doorvoeren op dag 1, zodat de asielzoekers hun recht opvang bij Fedasil kunnen openen. De rest van de registratie kan dan later.
  • De zgn. Dublinoverdrachten schorsen. Dan is het ‘Dublinonderzoek’ niet meer nodig, en komt zo tijd en middelen vrij voor de registratie van asielzoekers.

 Het tekort aan opvangplaatsen van asielzoekers remediëren:

  • Bijkomend opvangplaatsen creëren
  • Beroep doen op de Civiele Bescherming en/of Defensie. Zij beschikken over de nodige expertise, noodplannen en materiaal als tenten, bedden, voedsel en drank, … om op korte termijn de basisnoden van grotere groepen mensen te vervullen
  • Het zgn. spreidingsplan in werking doen treden en hiervoor de nodige Koninklijke Besluiten publiceren. Op die manier worden asielzoekers opgevangen in alle gemeenten van België.

Vluchtelingenwerk dient alvast een klacht in bij de Europese Commissie.

 

Klik hier voor de oorspronkelijke versie van deze tekst op website van vluchtelingenwerk

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!