Opinie - Riet Dhont

Wachtzaal vreemdelingenzaken groter maken?

Meneer Theo Francken, geen mogelijkheid om de wachtzaal van de Dienst vreemdelingenzaken groter te maken? Dat kan toch niet, ...

vrijdag 28 augustus 2015 11:51
Spread the love

Gisteravond in het maximilaanpark, rechtover de Dienst Vreemdelingenzaken. Kleine groepjes, enkel mannen, komen met een rugzak, een zomervest, een karton onder de arm stilletjes schuifelen onder de bomen. Ze zoeken een plek, beschutting, want misschien regent het nog deze nacht. ‘ Ik had nooit gedacht dat ik in België onder de blote hemel zou moeten slapen‘, zo spreekt Amir uit Irak, in goed Engels ons aan.

Hij was gistermorgen niet meer binnengelaten in de Dienst Vreemdelingenzaken, om zijn asielaanvraag te doen. Hij moet deze morgen terug aanschuiven, zijn plaatsje zoeken, samen met 2 andere landgenoten, rond 5u aan de deur, op de stoep. Meer en meer vluchtelingen komen aan, een 100 tal in totaal. Want deze morgen kregen zij de voorrang, en werden er opnieuw een 200 tal niet binnengelaten. Reeds verschillende dagen gaan we ‘s morgens, tegen 6u naar de Dienst vreemdelingenzaken, het is een afschuwelijk zicht te moeten zien hoe kinderen bijna worden platgedrukt als de deur uiteindelijk opengaat. Maar het is nog erger te zien hoe mensen overblijven en wandelen gestuurd worden, met de woorden: ‘ ga maar naar het park, en kom morgen terug’.

Jouw antwoord hierop is: ‘ de wachtzaal is te klein, we hebben geen andere lokalen. we hebben te weinig personeel. En we kunnen toch zomaar niet alles ontdubbelen: twee detectoren voor de bagage te controleren, twee röntgenapparaten voor longencontrole, twee apparaten voor vingerafdrukken… dat alles is onmogelijk’.

Meneer Theo Francken, weet je hoeveel vierkante meters burelen leeg staan in Brussel? Meer dan 1 miljoen vierkante meter, ook in de buurt van de Antwerpse steenweg, dicht bij jouw diensten. … daar kan je toch al wat mee doen. Kunnen er ook tenten worden gezet in het park om ‘s nachts mensen te slapen te leggen? En wat betreft het tekort aan personeel, waarom kan je niet een eerste korte registratie doen, bij elkeen die aankomt, om de volgende stappen later af te maken?

Naast het openen van kazernes, het heropenen van centra die eerder werden gesloten, vraag je aan elke gemeente één gezin op te vangen. Maar eind 2013, werden niet minder dan 2215 huizen gesloten voor vluchtelingen, in de gemeentes. Er zijn 598 gemeentes in België. Dat wil zeggen dat er zo’n 4 huizen per gemeente werden gesloten voor vluchtelingen. En dat ging maar door, zelfs tot eind juni. Ook in de stad Doornik, waar nu een opvangcentrum voor 700 asielzoekers opengaat, werden er nog eind december lokale opvangplaatsen gesloten, met afdanking van personeel als gevolg. Wist je toen niet dat de oorlog in Syrië al 4 jaar bezig is, en dat in Irak dagelijks tientallen doden vallen, gebombardeerd door IS, neergeschoten door milities? Bovendien ontstaan er steeds meer conflicten, waarbij onze westerse landen betrokken zijn. De vluchtelingenstroom is niet te stoppen zolang die oorlogen duren..

En je maakt je zorgen over de integratie van deze mensen achteraf? Maar meneer Francken, weet je hoeveel subsidies bestaande sociale diensten hebben verloren de voorbije maanden en jaren? In 2014 werden 33% van de gevraagde subsidies in de sociale sector geweigerd. 40% van de bestaande verenigingen in de sociale sector verwachten een vermindering van financiering. Dat zal een enorme weerslag hebben op vlak van tewerkstelling, ( men verwacht 15% ontslagen) aangeboden diensten, ook wat betreft initiatieven zoals begeleiding, inburgering van nieuwkomers zoals vluchtelingen. Hou de afbraak van de sociale sector tegen!(1) Want daar zijn wij allen ook slachtoffer van, meer werkloosheid, hogere kosten in rusthuizen, problemen voor onze jeugdbewegingen enz.

Maar mijnheer Theo Francken, de solidariteit groeit,dat zie je en voel je, in Doornik, in Mechelen, vluchtelingenwerk Vlaanderen in het Soeppunt, ook in het park Maximiliaan zelf, waar we vrijwilligers van het Rode Kruis tegen kwamen met dekens.

En vrijdag, terwijl jullie ministerraad houden, gaan wij opnieuw naar de Antwerpse steenweg, naar jouw diensten, om 6u ‘s morgens. Mensen bereiden sandwiches voor, pannenkoeken, cake, om toch enig soelaas te geven aan de wachtende rijen. De koffie, thee, yoghourtjes staan al klaar. En bovendien zullen er heel wat kinderen komen, ‘ kinderen van hier voor kinderen van ginder ‘, met hun troetelbeer, met kleurpotloden, met hun lievelingspop, om aan de vluchtelingenkinderen te geven. Ook wel een schriftje, een pennenzak, want ook die vluchtelingenkinderen hebben recht op school. Als ze er maar geraken, als ze maar tevoren een onderdak hebben gevonden… we kunnen het alleen maar hopen.

Meneer Francken, ‘ de solidariteit is de tederheid van het volk’, dat voelen we echt, of het nu onze buren zijn die problemen hebben, of mensen die van heel ver komen, solidariteit kent geen grenzen. Misschien kan je ‘s morgens ook eens langskomen ?

(1) Barometer van de verenigingen 2014 Ipsos Public Afairs

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!