Geef de asielzoekers onmiddellijk opvang.

Geef de asielzoekers onmiddellijk opvang.

dinsdag 25 augustus 2015 20:39

Met grote verbazing kijken en luisteren we naar de berichten over de vluchtelingencrisis en de opvangproblemen en constateren we dat men niets doet aan de oorzaken: oorlog, geweld, extreme armoede, klimaatellende,… . Intussen  worden in Europa vluchtelingen gecriminaliseerd, niet opgevangen en soms zelfs beschoten. Onderdak en eten vinden ze weinig op hun vluchtroute.

België wil heel wat doen voor de opvang van vluchtelingen, tenminste als het asielzoekers zijn met een grote kans op erkenning als vluchteling. Toch zijn we verontwaardigd dat er weer twee dagen op rij  mensen niet worden opgevangen en in een park moeten slapen. Enkele weken terug was dit ook al het geval.
Volgens de VRT, deredactie.be, “…heeft  de Dienst Vreemdelingenzaken vanmorgen opnieuw meer dan 200 asielzoekers moeten weigeren. Voor dag en dauw stonden alweer 300 mensen zonder papieren aan te schuiven, waarmee meteen duidelijk werd dat de verwerkingscapaciteit vandaag ruim overschreden zou worden.” 

De uitleg is dat de wachtzaal waar de mensen worden opgevangen, te klein is en slechts plaats biedt voor een 250 tal personen…. Als de toestand niet zo ernstig was, zouden we het bestempelen als een Belgische klucht: “ de capaciteit van onze wachtzaal is te klein….” Rond 2010 met de vorige opvangcrisis, waren die problemen al gekend. De oorlog in Syrië is 4 jaar aan de gang en veroorzaakte maand na maand meer vluchtelingen. Een degelijk beleid had de nodige maatregelen vooraf kunnen nemen.

Had men misschien gedacht dat er slechts enkele duizenden naar Europa zouden komen?
Had men gehoopt dat ze allemaal naar de vluchtelingenkampen  in Turkije, Libanon en Jordanië zouden gaan? Buurlanden die veel armer zijn dan Europese landen en waar nu reeds meer dan 3 miljoen vluchtelingen worden opgevangen in kampen. Het minste wat ons land kan doen is de vluchtelingen die zich aanmelden bij de Dienst Vreemdelingenzaken, onmiddellijk een fatsoenlijke, menswaardige opvang bieden.

De asielzoekers die in de rij staan komen grotendeels uit oorlogsgebieden. Ze hebben meestal een onmenselijke vlucht van vele weken achter de rug. Het is een schande dat deze mensen geen onmiddellijke opvang krijgen met slaapplaats en voedsel.. Staatssecretaris Theo Francken suggereerde een paar weken terug dat ze wel voldoende geld zouden hebben om een hotel te betalen. Dat is behoorlijk misplaatst en bovendien naast de kwestie. Vluchtelingen, onder wie gezinnen met kleine kinderen, de nacht buiten laten doorbrengen, zonder bescherming en voedsel: het is een beschaafd land onwaardig.

We kunnen ons moeilijk indenken dat dit niet meteen geregeld kan worden. Tegen de achtergrond van dit menselijk drama vormen personeelstekort, een te kleine wachtzaal of  andere praktische problemen geen aanvaardbaar excuus. Het lijdt geen twijfel dat dergelijke organisatorische en logistieke problemen in het geval van een ramp in België onmiddellijk zouden worden opgelost. Met de nodige bestuurlijke creativiteit en vooral de wil om te handelen. Deze vluchtelingencrisis gaat over mensen in een noodsituatie.

We willen zeker geen steen werpen naar de dienst Vreemdelingenzaken en haar personeel. Zij verwerken het dubbel van het aantal dossiers per dag, staan onder enorme stress en roeien met de riemen die ze hebben.
Het is d
e staatssecretaris en de regering die onmiddellijk de nodige maatregelen moeten treffen en de nodige gelden, personeel en infrastructuur ter beschikking moeten stellen. De regering moet zorgen dat aan de vluchtelingen die zich aanbieden, dezelfde dag onderdak en eten wordt bezorgd.

Pol Van Camp,
vrijwilliger bij de vzw www.rechtopmigratie.be 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!