Interview met Herman Brusselmans over cannabis: ‘Men kan een koord óók misbruiken!’

Verleden week interviewde ik Herman Brusselmans omtrent ons cannabisbeleid. Het gebeurde dus nog voor het 'pukkelpopfascisme' waarmee ons land alweer haar anders-zijn intolerantie etaleert. De jonge god van de Vlaamse literatuur vertelde me het volgende.

vrijdag 21 augustus 2015 09:15
Spread the love

Dewals: Meneer Brusselmans ik nodigde reeds veel mensen uit om een interview over cannabis te geven. De meeste onder hen antwoordden niet of bedankten beleefd. U niet, waarom vindt u het belangrijk om wel over cannabis te praten?

Brusselmans: Hoewel ik zelf geen cannabis gebruik, alcohol drink noch andere drugs dan tabak gebruik vind ik dat alle drugs moeten gelegaliseerd worden. Misschien zal het legaliseren van alle drugs tot doden leiden maar anderzijds zullen er vele dictatoriale regimes hun financiën zien opdrogen omdat heel de illegale markt en de massa geld en corruptie die ermee gepaard gaat, zal verdwijnen. Op zichzelf zijn drugs niet veel waard, hun waarde stijgt net omdat ze illegaal zijn. Dat er slachtoffers vallen bij de legalisering is een spijtige zaak maar men schaft het verkeer ook niet af omdat er ongelukken gebeuren. Ieder gebruiksvoorwerp kan misbruikt worden, een koord kan bij misbruik dodelijk zijn. Drugs gebruiken is een keuze die de persoonlijke vrijheid reflecteert en dat is voor mij een belangrijk ideaal.

Dewals: U vindt dus dat de overheid bij deze persoonlijke keuze niet tussenbeide moet komen?

Brusselmans: Absoluut. Natuurlijk moet de overheid voor regels zorgen. In het verkeer moet je bijvoorbeeld stoppen voor een rood licht. Anders breng je de andere mensen in gevaar. Maar als iemand beslist om dertig joints op een dag te roken, wie heeft daar dan last van? Ik heb nooit begrepen waarom bepaalde drugs zoals alcohol en sigaretten wel worden toegestaan en andere drugs zoals cocaïne of cannabis niet. Bovendien leidt heel de illegaliteit van bepaalde drugs tot stigmatisering van de gebruikers en mogelijke repressieve interventies die ik al evenmin begrijp. 

Ik ken meer mensen die coke sniffen dan cannabis gebruiken

Dewals: Kent u in uw naaste omgeving mensen die cannabis gebruiken?

Brusselmans: Ja, natuurlijk. Iedereen zal in zijn kennissenkring wel mensen kennen die cannabis gebruiken. Maar eerlijk gezegd ken ik er veel meer die coke snuiven.

Dewals: Er wordt vaak beweerd dat cannabisgebruikers verslaafd worden, crimineel gedrag vertonen of niet langer kunnen gaan werken. Herkent u deze symptomen bij uw kennissen die cannabis gebruiken?

Brusselmans: Nee, dat zie ik niet. Maar ik begrijp wel dat je op je werk, je werk moet doen en als dit niet meer gaat of minder goed, vind ik het normaal dat er sancties volgen. Hetzelfde geldt voor alcohol drinken op het werk. Als gebruiker moet je de consequenties van je gebruik aanvaarden.

Dewals: Denkt u dat de politieke partijen in België cannabis zullen legaliseren?

Brusselmans: Nee dat zal volgens mij niet gebeuren, anders zouden ze het al lang gedaan hebben.

Dewals: Op het Amerikaanse continent gebeuren ondertussen grote veranderingen in het cannabisbeleid. Verschillende staten van de Verenigde Staten hebben het recreatieve cannabisgebruik gelegaliseerd. Denkt u dat deze legaliseringgolf hier zal aanspoelen?

Brusselmans: Wereldwijd vinden er zeker veranderingen plaats, maar het zal veel tijd kosten eer deze door België overgenomen zullen worden.

Dewals: Ondertussen tonen zeer veel rapporten en wetenschappelijke artikelen aan dat cannabis minder schadelijk is dan alcohol. Men beweert dat politici het onrechtvaardige en slechte beleid blijven doorvoeren omdat ze anders moeten toegeven dat ze in het verleden een onjuist beleid (in)voerde. Wat vindt u van deze stelling?

Wil men cannabis in België legaliseren dan moeten de huidige politici eerst verdwijnen

Brusselmans: Dit sluit perfect aan bij mijn vorige opmerking. Men zal moeten wachten op een nieuwe generatie politici die het beleid wel durven omkeren. Maar dit is nu nog niet het geval, hiervoor moeten de huidige politici, die het illegaal houden van drugs hebben bewerkstelligd, eerst verdwijnen. Misschien binnen twintig of vijftig jaar, wie weet? Het probleem is dat men een bepaald beeld, stigma gecreëerd heeft en dat zal niet zo gemakkelijk verdwijnen. De kerken zijn ook niet op een week leeggelopen. De invloed van het katholicisme is zelfs nu nog niet helemaal verdwenen. Hetzelfde is het geval met het beeld dat men van drugs heeft en het al dan niet illegaal houden van drugs.

Dewals: In de VS heeft de bevolking de kans om zich op statelijk niveau te organiseren omtrent bepaalde kwesties, bijvoorbeeld het legaliseren van cannabis, via een bindend referendum. In België kennen we dit niet. Denkt u dat een bindend referendum een goed instrument is om politieke veranderingen teweeg te brengen?

Brusselmans: Nee, kijk naar Griekenland daar hebben ze kortgeleden een referendum gehouden, het heeft niets opgeleverd. Door een referendum weet je wat een bepaald percentage van de bevolking over een bepaalde kwestie denkt, meer niet. Zeventig procent van de bevolking mag voor de legalisering van cannabis zijn maar dat betekent niet dat men cannabis snel daarna zal legaliseren. Het kan een drukkingmiddel zijn maar het geeft geen enkele garantie dat de wens van de bevolking in wetten wordt omgezet. Cannabisgebruik is in 2015 nog steeds een taboe in België, dat is spijtig, maar een verandering op korte termijn zit er niet in.

Dewals: Binnenkort start een Europees Burgerinitiatief, Weed like to talk, om cannabis op Europees niveau te legaliseren en een eerlijk debat over cannabis op gang te brengen. Zal u dit initiatief steunen?

Brusselmans: Nee, omdat ik geen cannabis gebruik, interesseert heel de cannabisdiscussie mij niet genoeg om mij hiervoor daadwerkelijk in te zetten. Maar vanuit de idee van de persoonlijke vrijheid zou het volgens mij hoog tijd worden om alle drugs te legaliseren. 

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!