Tot 9 sept raadpleging van EU burgers over belasting multinationals

Tot 9 sept raadpleging van EU burgers over belasting multinationals

maandag 10 augustus 2015 18:25
Spread the love

Tot 9 sept e.k. kunnen alle Europese burgers en organisaties
hun mening geven over de Europese aanpak van corporate taxation, dus de
vennootschapsbelasting. De Europese Commissie is zich volop bewust van de
legale achterpoorten, rulings en andere trucs, waardoor vooral multinationals
zeer weinig belasting betaling op hun winsten. Of  belasting geheven op
slechts een deel van hun winsten.

Het grote publiek vernam dat dankzij
de onderzoeksjournalisten van Offshore Leaks, Swissleaks, LuxLeaks; en voor wat
betreft de rulings door de Belgische fiscale administratie, dankzij Lars Bové van het
dagblad De Tijd
.   http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4080_en.htm?locale=en http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-16/amazon-luxembourg-tax-pact-clashes-with-global-rules-eu-says  

Zie ook vorige artikels in DeWereldMorgen.

De Amerikaanse regering, de G20 en de OESO hebben
maatregelen afgesproken waardoor tussen regeringen stapsgewijze een volledige
uitwisseling van belastingscijfers zou kunnen tot stand komen. Washington is hierin
veel vroeger en strenger opgetreden, tegen buitenlandse rekeningen, en tegen de zgn. “tax inversion”.  Zie o.m. : http://www.apache.be/gastbijdragen/2014/12/18/investeren-in-tijden-van-besparingen/

Het Europees Parlement heeft meer dan een jaar geleden al
met grote meerderheid openbaarheid geëist over de eigenaars van alle bedrijven.

Echter, de Europese Commissie durft geen knopen doorhakken
die de business community ongevallig zijn. De recentste beslissing van de EC, op
17 juni, staat bol van verklaringen tegen de belastingontwijking, maar
ontbeert concrete maatregelen. Tenzij de regel dat multinationale bedrijven het
verlies gemaakt in één lidstaat, mogen aftrekken van de winsten elders – zodat
de belastbare basis verlaagd wordt…(genoemd: ““cross-border loss offset” – http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5175_en.htm   ).

Ook de truc van “transfer
pricing” om winsten over te brengen naar een land met lage aanslagvoet, wordt
door de EC goed uitgelegd en begrepen. Maar inzake maatregelen belooft de EC…
overleg tussen de lidstaten “over mogelijke opties”!

Idem de Raad van Ministers: hij
gebruikt het woord “misbruik” (door moeder- en dochterondernemingen van de wet
tegen dubbele belasting), maar hun nieuwe “anti-abuse” regel steunt op
dubbelzinnige, of liever bedrijfsvriendelijke criteria zoals “economische
realiteit” en “geldige commerciële redenen”! http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/01/council-adopts-anti-abuse-clause

De burger mag zijn zeg doen

Blijkbaar wil de EC zich indekken tegen kritiek door een
publieke raadpleging te organiseren. Die loopt echter slechts tot 9 sept., en
veel vragen zijn technisch zo ingewikkeld dat de gewone burger er hoofdpijn van
krijgt. De fiscale advocaten en consultancy bedrijven zoals PWC, Deloitte,
Ernst & Young zijn echter helemaal thuis in deze materie; misschien hebben
zij de vragen wel opgesteld?

De
vragenlijst bestaat in al de talen van de EU. We moeten hopen dat in alle
lidstaten de burger op tijd wakker wordt gemaakt, door zijn syndicale
organisatie, door zijn politieke partij, en door alle verenigingen die zich
voor de samenleving verantwoordelijk voelen. Want dit is een zeldzame kans om
voor het gemeenschappelijk belang de vele miljarden euro’s te recupereren, die nu
ontsnappen aan de normale belastingaanslag. 1000 miljard euro per jaar is de
schatting van legale belastingontwijking plus fraude, een cijfer dat door
Herman Van Rompuy is uitgesproken. Het rapport met alle cijfers verscheen in
februari 2012: http://www.taxresearch.org.uk/Documents/EUSocialists.pdf   

Of de commerciële media tijdig informatie zullen
verspreiden? Tot vandaag niets gelezen of gehoord; ofschoon de lancering van de
raadpleging door de EC al dateert van 17 juni. Media zijn ook maar business;
dus hun belastingontwijking is van levensbelang.

Update van de redactie: dit is de juiste link om de vragenlijst in te vullen: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/further-corporate-tax-transparency-2015?surveylanguage=NL

We hopen later terug te komen op sommige van de gestelde
vragen.

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!