Draai de kernwapenbladzijde eindelijk eens om

Draai de kernwapenbladzijde eindelijk eens om

donderdag 6 augustus 2015 10:45
Spread the love

70 jaar later staat
de teller van de dodelijke slachtoffers in Hiroshima door ‘Little Boy’
op 237.000. Zonder het Belgische uraniumerts uit de Congolese
kolonie, waarvoor België het alleenrecht gaf aan de VS en
Groot-Brittannië, was de atoomaanval er wellicht nooit gekomen. Voor
een rechtbank zou de beschuldiging zo kunnen luiden: ons land heeft
hand- en spandiensten geleverd voor het plegen van een massamoord met
het gruwelijkste wapen dat de mensheid ooit heeft ontwikkeld. Het zou
dus alvast een mooi gebaar zijn moest ons land zich publiekelijk in
Hiroshima gaan verontschuldigen voor haar logistiek aandeel in de
slachting. Onze regering kan dat bijvoorbeeld volgend jaar doen
tijdens een internationale bijeenkomst in Japan over de atoomwapens.

En als we dan toch aan een bezinning daarover bezig zijn, kunnen we
misschien meteen daarna de volgende logische stap zetten. De
geschiedenis krijgt immers maar echt betekenis als we ook bereid zijn
er lessen uit te trekken. Wel in dit land liggen nog altijd
(vermoedelijk) 20 B61 kernbommen die elk tien keer de kracht van
Hiroshima halen. Ze zijn in Amerikaans bezit, maar het zijn Belgisch
vliegtuigen die ze moeten transporteren. Vragen stellen daarover in
het parlement worden steevast afgeblokt, omdat de regering de
aanwezigheid op Belgisch grondgebied bevestigt, noch ontkent. Dat
betekent ook dat er geen officieel rampenplan en dergelijke is. Wel
laat ons nu eens ophouden met die onnozele ambiguïteit die elke
poging tot open debat over deze gevaarlijke tuigen in de kiem smoort.
Onze parlementen (federaal en gewestelijk) hebben al diverse
resoluties gestemd die de verwijdering vragen van deze
massavernietigingswapens in Kleine Brogel. Ze komen doorgaans neer op
ja…maar… meestal met het argument dat kernontwapening pas kan na
multilaterale onderhandelingen. Het principe blijft gelukkig
overeind: weg die kernbommen, zoals ook de meerderheid van de
bevolking in ons land dat vraagt.

Toch…. als er
multilaterale initiatieven komen blokt België ze meteen af. Ons land
heeft tot nu toe botweg geweigerd om in te stemmen met een
VN-resolutie die oproept om werk te maken van een kernwapenverdrag
dat ontwikkelen, produceren, testen, ontplooien, stockeren en het
dreigen met of het gebruiken van nucleaire wapens verbiedt, en dat de
bestaande kernwapens onder internationale controle vernietigt. Een
weigerachtige houding waar België – samen met een kleine
minderheid van landen – al in volhardt sinds de resolutie in 2007
voor het eerst werd neergelegd. Dit tast de politieke
geloofwaardigheid aan van de meerderheidspartijen die zo het signaal
blijven geven dat hun resoluties eigenlijk maar vrijblijvend zijn.
Nucleaire ontwapening start met concrete engagementen en
initiatieven.

Concluderend stel ik
onze politici volgende initiatieven voor:

1. De Belgische
regering verontschuldigt zich bij de burgemeester van Hiroshima voor
haar aandeel in de aanmaak van de A-bom die Hiroshima verwoestte

2. De Belgische
regering gaat over tot de ondertekening van de ‘Humanitaire Belofte’
zoals als 113 van de 195 erkende VN-lidstaten dat al hebben gedaan
met als doel multilaterale onderhandelingen op te starten rond een
internationaal verbod op kernwapens.

3. De Belgische
regering weigert voortaan nog invulling te geven aan de nucleaire
taken van Belgische gevechtsvliegtuigen wegens strijdig met het
NPT-verdrag

4. Belgische
parlementsleden stemmen een simpele wet met één artikel: een verbod
voor opslag van kernbommen op Belgisch grondgebied. Van mijn part mag
dat verbod ook in het Vlaams parlement worden gestemd

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!