Prins Bart en zijn handlangers, baron Jan van Jambourne en de schout van Waver, verhogen de btw op elektriciteit

Prins Bart en zijn handlangers, baron Jan van Jambourne en de schout van Waver, verhogen de btw op elektriciteit

zaterdag 1 augustus 2015 16:46
Spread the love

Baron Guy de Gisbourne: “Ooh, Sire, ik had je nog gewaarschuwd die kerels niet te vertrouwen…!”

Prins Jan: “Hou toch je mond, baron! Maak dat je wegkomt! We moeten die rebellen eens dringend een lesje leren! Maar hoe?”

De schout van Nottingham: “Sire, mag ik een voorstel doen?”

Prins Jan: “Ga je gang, schout.”

De schout: “Ik zou voorstellen om de belastingen te verhogen.”

Prins Jan:
“Een uitstekend plan, schout! Er moet meer goud van de armen komen!
Goud behoort toe aan de rijken! En als de armen minder goud hebben, dan
zullen ze harder moeten werken en dus minder tijd hebben om rebelletje
te spelen.” (*)

Bovenstaande scene
uit het welbekende verhaal van Robin Hood is illustratief voor wat er
vandaag in België gebeurt. De aankondiging van het pakket maatregelen
waarmee de regering-Michel haar tax shift wil gaan realiseren ligt
vandaag amper een week achter ons, en daar komt diezelfde regering al
opnieuw aankloppen bij de belastingbetaler. Bij u, de gewone loon- of
uitkeringstrekkende burger dus – want ja, we weten ondertussen stilaan
wel dat grootverdieners in dit land tegenwoordig niet of nauwelijks meer
geacht worden bij de belastingbetalers te horen. 

De
moeilijkst te verantwoorden, de meest asociale en dus voor iedereen met
ook maar een greintje fatsoen ook de meest onverteerbare maatregel uit
het hele pakket was volgens deze coalitie blijkbaar nog niet pijnlijk
genoeg. Ik heb het hier natuurlijk over de herverhoging van de btw op
elektriciteit naar opnieuw 21%, en dat slechts een jaar nadat de vorige
regering eindelijk het tarief van 6% had ingevoerd. 

Onder
de erg omfloerst geformuleerde kop “De btw-verhoging van elektriciteit
dreigt u meer te kosten dan voorzien” (1) berichtte Het Laatste Nieuws
gisteren namelijk dat “het verhoogde btw-tarief op elektriciteit (…)
naar alle waarschijnlijkheid [zal] worden ‘geneutraliseerd’ bij de
berekening van de gezondheidsindex”. 

De regering laat ons
dus opnieuw 21% btw betalen, maar doet verder gewoon of haar neus bloedt
en maakt de indexberekening (en dus ook de eventuele herberekening van
uw loon of uitkering in geval van een indexering) net alsof we maar 6%
moeten betalen. Op die manier, zo schrijft Het Laatste Nieuws (dat een
bron bij de RTBF citeert) nog, voert de regering in feite een verdoken
tweede indexsprong door. 

Wellicht hoopt men in
regeringskringen dat (bijna) heel belastingbetalend België momenteel
nog murw geslagen in het gras ligt na het lezen van het pakket
maatregelen van vorige week, dan wel te ongeïnteresseerd of te dom is
om te begrijpen wat hier eigenlijk gebeurt. In elk geval vindt ze het
blijkbaar nodig om nog een stevig schepje bovenop die op zichzelf al
pijnlijk asociale btw-verhoging te doen en zo de duimschroeven nog wat
harder aan te draaien voor degenen die het financieel het moeilijkst
hebben. 

Me dunkt is iedereen het er wel over eens dat
elektriciteit anno 2015 geenszins tot de luxegoederen kan gerekend
worden. Behalve dan volgens de regering-Michel, die – zo lijkt het wel –
haar zakken vult, pardon, regeert, vanuit haar ivoren toren van
Babylon, hoog verheven boven het plebs. Ze wordt daarbij geenszins
gehinderd door enig normbesef of een beetje realiteitszin, laat staan
een zweem van empathie of iets dat zelfs maar van ver een beetje op
sociaalvoelendheid zou kunnen lijken. In tegendeel, deze regering lacht
de vakbonden vierkant uit waar ze bij staan, zoals Yves Desmet onlangs
nog schreef (2), en doet dat en passant nog eens dunnetjes over met het
gros van haar eigen burgers. Zo betaalt de gewone man naast het gelag
ook het gelach van hen die hem kaalplukken. En de boer, hij ploegde
voort… 

U vindt dat ik overdrijf? Wel, ik wou dat u
gelijk had. Nochtans, zoals Knack onlangs aan het licht bracht (3), is
onze regering (te weten “regeringspartijen Open VLD, N-VA en in mindere
mate CD&V”) er heilig van overtuigd dat de modale Vlaming – juist
ja, ú daar, die elk jaar correct en nog net op tijd zijn belastingen
betaalt – ‘twee of meer huizen’ in zijn bezit heeft. Wereldvreemd? Hoe
bedoelt u? Een sociaal bloedbad betekent voor de leden van onze
regering wellicht iets als ‘een succesvolle jachtpartij met enkele
vrienden’. 

Kan iemand mij alstublieft eens uitleggen op
welke manier men deze beslissing correct kan omschrijven zonder daarbij
de woorden ‘pervers’ of ‘diefstal’ in de mond te nemen? Onze regering
maakt hiermee alweer pijnlijk duidelijk dat ze alles in het werk stelt
om de laatste centen uit de zakken van de armsten en zwaksten te slaan
en ze vervolgens uit te delen aan zij die ze niet nodig hebben, hoewel
ze een tuinpaadje belegd met koperen euromuntjes waarschijnlijk wel
‘iets vinden hebben’. 

De scene waarmee ik dit artikel
begon is (bijna letterlijk) overgenomen uit een bewerking van het
verhaal van Robin Hood tot luisterspel. De bewuste passage is een
uitspraak van Robin Hood’s grootste vijand, die zeer treffend de
schijnbare tactiek van onze huidige regering lijkt samen te vatten.
Omdat de parallel zo frappant is, zelfs op het hallucinante af, wil ik
de laatste uitspraak hier graag nog even opnieuw citeren. Ik zou de
bewuste quote daarbij in één moeite door willen voorstellen als passend
motto voor de bende-Michel. De paradoxale cirkelredenering in de tweede
zin is immers een perfecte illustratie van het perverse cynisme waarmee
de houding en het beleid van deze regering al sinds dag 1 doordrenkt is.
Prins Jan kan zich overigens niet bedwingen om de laatste drie woorden
van dit citaat vol walging uit te spuwen:

Er
moet meer goud van de armen komen! Goud behoort toe aan de rijken! En
als de armen minder goud hebben, dan zullen ze harder moeten werken en
dus minder tijd hebben om rebelletje te spelen. (*)

________________________________________________________________________

Bronnen

(*) Robin Hood, hoorspel voor 7- tot 12-jarigen, audiocassette, Uitgeverij Deltas, jaren 1980 

(1) http://www.hln.be/hln/nl/943/Consument/article/detail/2406223/2015/07/28/De-btw-verhoging-van-elektriciteit-dreigt-u-meer-te-kosten-dan-voorzien.dhtml?utm_source=hootsuite&utm_medium=Social&utm_campaign=socialredactie&utm_content=nieuws 

(2) http://www.demorgen.be/opinie/-eigenlijk-lacht-deze-regering-de-vakbonden-vierkant-uit-a2404568/ 

(3) http://www.knack.be/nieuws/belgie/factcheck-heeft-de-modale-vlaming-echt-twee-of-meer-huizen/article-analyse-586891.html

Knack
baseert zich voor dit artikel op informatie en cijfers uit een blogpost
van De Ivoren Toren, dat zichzelf een ‘academische groepsblog’ noemt.
De blogpost is terug te vinden op http://www.ivorentoren.be/2015/07/13/heeft-de-modale-vlaming-twee-of-meer-huizen/#more-362

* http://www.test-aankoop.be/woning-energie/energie/nieuws/op-elektriciteit-21-percent-btw-zeg-nee

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!