Deze foto van het jonge meisje Dalia Khalifa, getroffen door Israëlisch shrapnel (elke wonde bevat een metalen of stenen scherf), werd door de World Humanitarian Summit 2015 geselecteerd als symbool van het Palestijnse volk tijdens de oorlog van 2014 tegen Gaza - en gebruikt als cover van een van beide hier besproken boeken (World Humanitarian Summit 2015/Mohammed Asad Muhaisen)
Boekrecensie -

Twee boeken geven een waardige stem aan Gaza, één jaar later

Recent verschenen twee boeken die een stem geven aan de bevolking van Gaza, één jaar na de laatste slachtpartij door het Israëlisch bezettingsleger. "Wij leven om te vertellen over de oorlogsmisdaden in Gaza". 'Gaza Unsilenced' en 'Shell Shocked' toont hoe de bevolking van Gaza overleeft en ondanks alle leed het hoofd hoog houdt. Een oproep aan het geweten van de wereld.

vrijdag 24 juli 2015 16:08
Spread the love

Van
8 juli tot 26 augustus 2014 ontketende het Israëlische leger een
derde aanval op de Palestijnse bevolking van de Gaza-strip in zesjaar, onder de Orwelliaanse naam Operation Protective Edge. Die
aanval volgde op Operation Pillar of Defense (14-21 november 2012) en
Operation Cast lead (27 december 2008-18 januari 2009). Het werd de
meest moorddadige aanslag van de drie.

2200 Palestijnen werden
afgemaakt door de superieure Israëlische wapens, waartegen de
bevolking van Gaza geen enkel verweer had. Een kwart van de
slachtoffers waren kinderen. Meer dan 11.000 andere Palestijnen raakten gewond, verminkt en permanent gehandicapt. Ongeveer 18.000
huizen werden volledig vernield, 108.000 Palestijnen werden thuisloos
en ongeveer 17.000 hectare landbouwgrond werd vernietigd met inbegrip
van irrigatie-installaties, vee, stallen en serres.

De
bevolking was bij het begin van de derde aanval in zes jaar nog aan
het herstellen van de schade van de twee vorige belegeringen. Ongeveer een
jaar na deze laatste militaire operatie tegen een weerloze
burgerbevolking is zo goed als niets heropgebouwd en behoudt Israël
zijn wurgende blokkade rond Gaza.

De
media hebben er nauwelijks aandacht voort, maar voor honderdduizenden
Palestijnen in Gaza en in dat andere bezette gebied, de Westelijke
Jordaanoever, gaat het leven verder. Zij moeten niet alleen met de
gevolgen leven van de vernietiging en de slachtpartijen, zij moeten
ook nog steeds het dagelijks geweld van de bezetting in al zijn
aspecten ondergaan. Dagelijks vallen nog steeds slachtoffers onder de
repressie van het Israëlische militaire apparaat.

Gaza Unsilenced
Gaza
Unsilenced
is het gemeenschappelijke verzamelwerk van twee personen,
in de eerste plaats Refaat Alareer. Hij onderwijst wereldliteratuur
en vergelijkende literatuur aan de Islamitische Universiteit van Gaza
sinds 2007. Tweede redacteur Laila El-Haddad is auteur, journalist
en media-activiste.

Samen
geven zij in Gaza Unsilenced terug een stem aan de duizenden die
dagelijks het geweld van Israëls repressie-apparaat ondergaan.
Artikels, tweets, blogs, gedichten, foto’s, essays, analyse waarin de
gruwel van Gaza in de zomer van 2014 terug uit de stilte wordt
gehaald. Palestijnen vertellen hun persoonlijke leed, dat van hun
familie, hun buren, hun vrienden.

Deze
verhalen tonen de Palestijnen van Gaza niet als “passieve
slachtoffers waarmee je medelijden moet hebben, die verhongeren en
verpauperen in hun onderwerping. Dit is onze manier om de gesprekken
over Gaza terug te herbeginnen, om de versie van Israël tegen te
gaan, die zo dodelijk heeft aangetoond hoe capabel ze is om
wreedheden te rechtvaardigen zoals die van de zomer van 2014, telkens
weer opnieuw. Wij geven (met dit boek) een forum aan Gaza om
‘unsilenced’ te worden, zonder enige hindernis”.

Dit
boek is een antwoord op “de mainstream media in het westen
(die) medeplichtig (zijn) aan de door Israël begane oorlogsmisdaden,
omdat hun schrijvers en editorialisten een dekmantel blijven
verschaffen en Israëls excuses blijven reproduceren, terwijl het
doorgaat met zijn brutaliteit en schendingen van de mensenrechten.”Refaat Alareer

De
menselijke verhalen spreken aan, zoals dat van de dokter die ‘kindje nummer zes’ verpleegde, omdat het zijn naam niet kan
zeggen en niet weet waar hij woont. “Ik realiseerde me plots dat
als hij nummer zes was (in ons hospitaal), dat er hier dan al vijf
andere niet geïdentificeerde kindjes voor hem waren.”

Dat
de vernietiging van Gaza geen gevolg is van de oorlog maar het doel
zelf van de aanvallen, lichten een aantal waarnemers toe ter plaatse,
zoals de boeren die geen aardbeien meer kunnen kweken, de oogst
olijfolie die verloren gaat, de vernietiging van historische
culturele monumenten, de vernietiging van de visvangst op zee als
essentiële voedselbron.

Ondertussen
ging tijdens de aanval op Gaza ook de ‘gewone’ repressie door op de
Westelijke Jordaanoever en tegen de Palestijnse inwoners van Israël
zelf. Ook daar vielen tijdens de oorlog tegen Gaza tientallen doden en gewonden. Een volgend hoofdstuk is gewijd aan analyse en achtergrondinformatie en daarna een
hoofdstuk aan het belang van creatief verzet via het internet.

Sociale media

Sociale
media speelden immers een belangrijke rol in het verspreiden van andere
informatie dan die van de mainstreammedia. Het boek bevat een aantal
tweets van Palestijnse jongeren tijdens de bombardementen. Moeders,
broers, zussen, vrienden of gewoon buren vertellen hun verhaal, van
hun eigen verlies en dat van hun medemensen. Het is soms hard om
lezen, maar de moed en de doorzetting van de auteurs inspireert.Laila El-Haddad

“Wij
zijn nog in leven om de verhalen van de oorlogsmisdaden in Gaza te
vertellen”, zegt één waarnemer die het verhaal vertelt van de
talloze malen dat Israëlische soldaten Palestijnen gebruikten als
schild, om voor hen uit te lopen over mijnenvelden, om hen naakt in
vensters te laten staan terwijl ze naast hen stonden te schieten.

Dit
boek hoort thuis in iedere bibliotheek, in ieders persoonlijke
boekenkast als een blijvende getuige van de horror die in onze naam
nog steeds wordt bedreven. Het sluit af met alle namen en leeftijden
van de vermoorde Palestijnen, 20 getuigende pagina’s lang.

Een
veel gebruikt excuus voor de eenzijdige berichtgeving over
Israël/Palestina is dat andere informatie dan die van de grote
persagentschappen en grote buitenlandse media niet voorhanden zou
zijn of dat informatie uit alternatieve bronnen niet ‘objectief’,
want ‘activistisch’ zou zijn.

Mainstreammedia blijven ondertussen blind voor het feit dat hun
berichtgeving eveneens subjectief en activistisch is, zij het in een
andere richting. Dat ‘andere’ informatie niet zou beschikbaar is
een mythe, die onder meer wordt ontkracht met onderstaande lijst van zeer goed geïnformeerde bronnen, die werden gebruikt in dit boek (zie de lijst onderaan de recensie).

Shell Shocked
Mohammed
Omer is Palestijns journalist die de kans om in het buitenland te
gaan werken liet liggen en met vrouw en baby in Gaza bleef
wonen.

Hij schreef zijn dagelijkse ervaringen uit en vertelt over de
families die in paniek hun huis uitvluchten, na een korte telefoon op
hun gsm dat ze drie minuten hebben om hun huis te verlaten voor het
zal worden gebombardeerd, over de kinderlijkjes in de koelwagens van
grootwarenhuizen, ezels en koeien – essentiële levensmiddelen voor
Palestijnse landbouwersgezinnen – die worden neergemaaid door
Israëlisch mitrailleurvuur, over begrafenissen waar iedereen moet
gaan lopen omdat het kerkhof wordt beschoten en er nieuwe doden
vallen onder de rouwenden, vissersboten die in de haven aan flarden
worden geschoten… maar ook over het cynische gebruik van valse alarmen door het Israëlisch leger, over families die in paniek hun huis ontvluchten na een ‘laatste verwittiging’ per sms om daarna uren te wachten zonder dat er iets gebeurt, over het leven zonder proper water, zonder stroom, zonder vers eten…
Ondanks de bittere ernst van zijn verhalen is deze Palestijn hoopvol. Hij merkt dat de internationale opinie meer en meer openlijk ingaat tegen het discours van de westerse regeringen en media.

“De veerkracht en volhouding van de Palestijnen is nog steeds intact… ik word niet langer uitgejouwd en beledigd tijdens lezingen in de VS, de mensen komen om te luisteren. Het tij is aan het keren. Ik weet dat dit een traag proces is en nog jaren zal vergen, maar het voelt juist. Verandering komt. En dat is een goede zaak.”

“Het is ironisch genoeg de slachtpartij die Israël aanrichtte in de VN-school Abu Hussein die me er toe heeft aangezet journalistiek professioneel te zijn, omdat de feiten voor zichzelf spreken. De feiten zijn alles wat de wereld dient te lezen en te zien om op te staan en de dingen beter te maken dan deze gruwelijke werkelijkheid.”

Deze twee boeken zijn een getuigenis, een geheugenbank, het verzamelde bewijs ten laste, argumenten voor debat en zoveel meer. Ze werden uitgegeven door twee kleine Amerikaanse uitgevers, OR Books en Just World Books. Wie deze boeken aankoopt haalt essentiële informatie in huis (en steunt met zijn aankoop de Palestijnse zaak). Twee aanraders.

Gaza Unsilenced. Rafaat Alareer, Laila El-Haddad (ed.), Just World Books, Charlottesville, Virginia, 2015. ISBN 978-1-935982-55-5 (e-book 978-1-935982-57-9) 

Shell
Shocked. On the Ground under Israel’s Gaza Attack
.
 Mohammed Omer, OR Books, New York, 2015. ISBN 978-1-939293-92-3
(e-book 978-1-939293-93-0)

Lijst van alternatieve informatiebronnen over Palestina (en er zijn er nog zoveel meer):

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!