Amartya Sen en Griekenland: economische waanzin en democratisch tekort

Amartya Sen en Griekenland: economische waanzin en democratisch tekort

donderdag 23 juli 2015 05:57
Spread the love

Het
Nederlandse weekblad De Groene Amsterdammer publiceert op zijn site de hele tekst
van een referaat van Amartya Sen over de destructieve gevolgen van
bezuinigingen in mei jongstleden. Aanleiding: de Griekse tragedie. Sen is
Nobelprijswinnaar voor wie economie meer is dan alleen maar mooi ogende
cijfertjes op papier of op het scherm. Wars van de waanzin die de jongste
maanden over Griekenland is verkondigd en met zin voor geschiedenis – wat
tegenwoordig nog hoogst uitzonderlijk is, zelfs in zogeheten geletterde
milieus. Naar mijn onbescheiden mening is dit verplichte lectuur voor eenieder
die zich een mening wil vormen, al dan niet in overeenstemming met die van Sen.
Doen dus!

Citaat: “Als
de Europese politieke leiders (aanhangers van een bijzonder kleingeestige visie
op de financiële prioriteiten) meer publieke discussie hadden toegestaan, in
plaats van eenzijdige beslissingen te nemen in financiële achterkamertjes,
hadden de beleidsfouten misschien voorkomen kunnen worden, via de normale
procedures van overleg, onderzoek en kritiek. Het is opmerkelijk dat dit niet
is gebeurd op het continent dat de wereld de fundamentele ideeën van de
institutionele democratie heeft geschonken. De grote epistemologische fout van
het veronachtzamen van de lessen uit het verleden over wederopbouw, tekortreducties
en economische groei is niet alleen een kwestie van verkeerde keuzes van de
financiële leiders, waaronder die van de Europese Centrale Bank, maar ook van
het democratisch tekort in het huidige Europa.”

Andere op http://www.groene.nl/artikel/het-europese-debacle

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!