Het meer van Tsjaad strekte zich oorspronkelijk ook over Tsjaad, Niger, Nigeria en Kameroen. De groene oppervlakte toont het meer vijftien jaar geleden. Het blauwe deel is wat vandaag overblijft in Tsjaad (Creative Commons)

Islamgeleerden pleiten voor actie tegen opwarming klimaat

De islamitische wereld bereidt een standpunt voor over de opwarming van het klimaat. Daarin roepen islamgeleerden de mensheid op om hun verantwoordelijkheid te nemen en het leven op aarde niet langer in gevaar te brengen.

vrijdag 17 juli 2015 15:00
Spread the love

De
oproep zal officieel worden tijdens het groot islamitisch congres in
de Turkse hoofdstad Istanboel midden augustus. Een werkdocument is
opgesteld door geleerden uit onder meer Indonesië en Turkije en is
mee tot stand gebracht door de Islamic Foundation for Ecology and
Environmental Sciences http://www.ifees.org.uk/
(IFEES), een Britse organisatie.

De
verklaring stelt dat Allah de wereld in ‘mizan’ (evenwicht) heeft
geschapen, maar dat de menselijke corruptie de oorzaak is van de
klimaatverandering en andere negatieve effecten op het milieu zoals
ontbossing, de teloorgang van de biodiversiteit en vervuiling van
oceanen. De geleerden onderbouwen hun stellingen met verwijzingen
naar de Koran.

“Omdat
we mee zijn verweven in het weefsel van de natuurlijke wereld, zijn
de giften van die wereld voor ons om er van te genieten. Wij hebben
die geschenken echter misbruikt op een manier die nu de
klimaatverandering met zich meebracht”, schrijven ze.

Machtige
landen

De
verklaring is streng voor de rijke en machtige landen, die volgens de
geleerden uit egoïsme de implementatie van een omvangrijk
klimaatakkoord tegenhouden. “We nemen met grote bezorgdheid nota
van hun terughoudendheid om een deel van de last te dragen die ze
zelf hebben veroorzaakt”, stellen ze. Ook olieproducerende
landen zoals Saoedi-Arabië, het thuisland van Mekka, worden niet
gespaard. Olielanden moeten “hun bezorgdheden verschuiven van
winst naar het milieu en de armen in de wereld.”

De
verklaring pleit voor een nieuw economisch groeimodel dat rekening
houdt met de eindigheid van grondstoffen in de wereld. Moslims over
de hele wereld moeten zich inzetten om de klimaatverandering aan te
pakken,en de verklaring steekt een hand uit naar andere godsdiensten
en overtuigingen. Deze stellingname sluit aan bij de encycliek die de
rooms-katholieke paus enkele weken geleden uitvaardigde. Daarin
waarschuwt ook hij voor een ‘nooit geziene vernietiging van het
ecosysteem’.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!