(foto: Willy Dee) Stadsdebat op de Gentse Feesten

Debatten Gentse Feesten 2015: dit is de volledige agenda

Omdat de onderwerpen dit jaar moeilijk te vinden zijn: hier een overzicht van waar en wanneer u moet zijn om wat te horen.

vrijdag 17 juli 2015 10:10
Spread the love

Overgenomen uit Trefpunt.be

Zaterdag 18 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: HET RELATIEVE RACISME VAN BART DE WEVER

Over superdiversiteit en democratie. 

Met Omar Ba (woordvoerder Daily
Racism; activist, publicist, consultant diversiteitsbeleid), Jan Dumolyn
(sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist
geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent,
auteur (red.) van “België, een geschiedenis van onderop”, uitgeverij
EPO);, Rik Pinxten (emeritus hoogleraar culturele antropologie en studie
van religies UGent; auteur van “Kleine Revoluties – Of willen we de
barbarij?” en “Schoon Protest”, uitgeverij EPO), Joachim Ben Yakoub
(voorzitter KifKif), Eric Corijn (prof. em. Sociale en culturele
geografie VUB; cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper; directeur
Cosmopolis, lid Vooruitgroep), Najet Boulafdal (arabiste van opleiding
en journaliste MO* over Noord-Afrika, diversiteit en onderwijs), Tina De
Gendt (zelfstandig journalist en historica, migratie-expert, auteur van
‘Turkije aan de Leie. Kroniek van 50 jaar Migratie’); Yasmine Kherbache
(Vlaams parlementslid SP.A).

Zondag 19 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: BASISINKOMEN, MINIMUMINKOMEN, SOCIALE BESCHERMING EN STRIJD TEGEN SOCIALE ONGELIJKHEID

Progressieve of neoliberale hervorming? 

Met Francine Mestrum
(onderzoeker, activist, lid internationale raad Wereld Sociaal Forum;
auteur van ‘Ontwikkeling en Solidariteit’ (EPO); initiatiefnemer Global
Social Justice), Stephen Bouquin (Hoogleraar sociologie Universiteit
Evry-Parisud; syndicaal vormingswerker CBO-Brussel en VOSEB Universiteit
Antwerpen; auteur van “Helemaal anders”), Olivier Pintelon (Denktank
Poliargus), Sarah van Liefferinge (Gentse pirate), Rudy De Leeuw
(voorzitter ABVV), Tom De Meester (PVDA, energiespecialist, auteur van
Opgelicht en co-auteur van De miljonairstaks),Ive Marx, (Hoofddocent
Universiteit Antwerpen Sociaal-Economische Wetenschappen en Sociologie;
verbonden aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, waar hij
onderzoek leidt in de domeinen van ongelijkheid, sociaal beleid,
arbeidsmarkt en migratie); Marc De Vos (Directeur Itinera Institute
& Hoofddocent UGent)

Maandag 20 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: HET MIDDEN-OOSTEN NA DE OORLOGEN TEGEN TERRORISME EN DE ARABISCHE REVOLUTIES

DE TIJDBOM TIKT VERDER (Gaza, IS, Boko Haram, jihadisme, Saoedi-Arabië,
Yemen, radicalisering, Syriëstrijders, Libië na Khaddafi, Egypte na
Tahrirrevolutie).

Met Annabell Vandenberghe (freelance journalist), Lucas
Catherine (auteur over kolonisatie, relatie Europese beschaving met
andere wereldbeschavingen en Islam. Woonde in Khartoum, Rabat en Dar es
Salaam. Over kolonisatie van Palestina: De Palestijnen, een volk teveel?
en Palestina, de laatste kolonie? Relatie met andere culturen in Ik
wist niet dat de wereld zo klein was en Verre kusten van verlangen. Over
omgaan met Arabische cultuur: Rijstpap, Tulpen & Jihad en de
tegenhanger hiervan Van Morendoders tot botsende beschaving en Klein
Arabisch prentenboek en Morisco’s, een vergeten etnische zuivering. Is
geïnteresseerd in minder bekende aspecten van de Arabische cultuur en de
islam: al Andalus, de Swahili-islam, de Arabische cultuur op Sicilië,
de islam van de Chinese Hui. Alle boeken bij uitgeverij EPO), Anja
Meulenbelt (schrijfster, activiste, werkzaam in Gaza.), Dirk Adriaensens
(coördinator SOS IRAK en lid Uitvoerend Comité Brussells Tribunal:
co-author of Rendez-Vous in Baghdad, EPO (1994), Cultural Cleansing in
Iraq, Pluto Press (2010), Beyond Educide, Academia Press, Ghent (2012),
Het Midden Oosten, TheTimes They are a-changin ‘, EPO (2013), Pascal
Debruyne (post-doctoraal onderzoeker UGent – MENARG, lid van
Vooruitgroep); Pieter Stockmans (Onderzoeksjournalist. Reist al 10 jaar
in Noord-Afrika en Midden-Oosten. Medeoprichter van journalistieke
project “Tussen Vrijheid en Geluk”; publiceert voor MO* Magazine, Knack
en Middle East Eye. Recente publicatie met onderzoeker Montasser
AlDe’emeh De Jihadkaravaan.); Montasser AlDe’emeh (islamoloog en
universitair onderzoeker gespecialiseerd in de internationale jihad),
Bart Peeters (journalist, vertaler, onderzoeker); Geert Van Haute (it
contractor, activist, co-woordvoerder van het solidariteitscomité voor
Rojava).

Dinsdag 21 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: JE SUIS CHARLIE? ZIJN ER GRENZEN AAN DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING?

Hoe fundamenteel is de vrijheid van het woord voor de democratie?

Met
Meindert Fennema ( hoogleraar emeritus politicologie Universiteit van
Amsterdam, leerstoel politieke theorie van etnische verhoudingen;
publicaties o.a. Geert Wilders. Tovenaarsleerling, 2010; Van Thomas
Jefferson tot Pim Fortuyn. Balans van de Democratie, 2012; Help, de
elite verdwijnt!, 2012; wekelijkse columnist De Volkskrant.nl), Chokri
Ben Chikha (performer, theatermaker, directeur Action Zoo Humain;
post-doctoraal onderzoeker KASK), Elsbeth Etty (journaliste, literair
criticus, columniste en schrijfster van de biografie van Henriëtte
Roland Holst, waarmee ze De Gouden Uil, de Busken Huetprijs en een
nominatie voor de AKO Literatuurprijs won.Columns gebundeld in In het
gras (1988), Een koe op zolder (2001), Tijdgenoot (2002) en Het ongeloof
(2006); haar boekbesprekingen in Dames gaan voor (1999). Bijzonder
hoogleraar Literaire kritiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam)., Jan
Dumolyn (sociaal historicus, internationaal gerenommeerde specialist
geschiedenis van collectieve acties, afgevaardigde ACOD-onderwijs UGent,
auteur (red.) van “België, een geschiedenis van onderop”, uitgeverij
EPO), Eric Corijn (prof. em. Sociale en culturele geografie VUB;
cultuurfilosoof en sociaal wetenschapper; directeur Cosmopolis, lid
Vooruitgroep), Fikry El Azzouzi (schrijver, theatermaker, laureaat
Arkprijs van het Vrije Woord 2015), Koen Lemmens (hoofddocent
mensenrechten en grondwettelijk recht KULeuven; docent persrecht masters
journalistiek VUB)., Marc Reynebeau (redacteur De Standaard,
historicus, auteur); Etienne Vermeersch (Prof. emeritus UGent;
moraalfilosoof; auteur van o.a. “De ogen van de Panda”); Rachida
Lamrabet (schrijfster).

Woensdag 22 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: WELKE TOEKOMST VOOR DE NIEUWE EUROPESE LINKSE BEWEGINGEN EN PARTIJEN?

De electorale opmars van Syriza in Griekenland en Podemos in Spanje;
nieuwe breuklijnen met het neoliberalisme?

Met Jo De Leeuw
(moraalfilosofe en activiste), Stephen Bouquin (Hoogleraar sociologie
Universiteit Evry-Parisud; syndicaal vormingswerker CBO-Brussel en VOSEB
Universiteit Antwerpen; auteur van “Helemaal anders”), Vincent
Scheltiens (historicus, verbonden aan ‘Power in History’ – Centre for
Political History – Universiteit Antwerpen”), Alma De Walsche
(journaliste MO ; schrijft over ecologische thema’s, van klimaat- en
energiebeleid, over landbouw- en voedsel tot transitie-initiatieven en
baanbrekers. Ze volgt al enkele decennia Latijns-Amerika, met een
speciale focus op de Andeslanden. Volgt ook Syriza en Podemos op);
Isabelle Vanbrabant (politicologe, jarenlang actief bij 
solidariteitsbeweging met Cuba ICS. Mede-auteur van: “Cuba, revolutie
met een groen hart”); Emile Roemer (voorzitter Socialistische Partij
Nederland), Marc Vandepitte (economist, politiek analist, publiceert
regelmatig in DeWereldMorgen over Latijns-Amerika en Europa).

Donderdag 23 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: DE MIDDELLANDSE ZEE; HET MOORDDADIGE KERKHOF AAN DE GRENZEN VAN FORT EUROPA

Het slagveld waarop de laatste waarden van Europa sneuvelen.

Met Els
Keytsman (directeur Vluchtelingenwerk Vlaanderen), Johan Wets (PhD;
‘migratie expert’ KULeuven; onderzoeksleider HIVA, onderzoeksinstituut
voor arbeid en samenleving), Hilde Geraets (stafmedewerker migratie en
asiel bij ORBITvzw); Wouter De Vriendt (Federaal volksvertegenwoordiger
Groen); Tine Soens (Vlaams parlementslid SP.A); Mark Saey (filosoof,
kwaliteitscommissie Kleur Bekennen, auteur “Wereld-Systeem Analyse” en
“Jongeren Worden Wereldburgers. The Refugees Project”); Gie Goris
(hoofdredacteur MO* en MO.be. Publiceerde de voorbije jaren vooral rond
de regio Afghanistan, Pakistan en India. Was tien jaar voorzitter van de
Werkgroep Hulp aan Vluchtelingen (HAVEN) in Antwerpen (1986-1995); Luc
Van Looy (Bisschop van Gent sinds 2004; vanaf 1984 tot benoeming
bisschop van Gent werkzaam in generaal huis van de salesianen van Don
Bosco in Rome. Sinds 1995 kerkelijk assistent bij de World Union of
Catholic Teachers (W.U.C.T.). Namens de Belgische bisschoppen
bisschop-referent voor: Interdiocesane Commissie van het Kerkelijk
Patrimonium (CRKC); Het Interdiocesaan Pastoraal Beraad; Caritas
Catholica Vlaanderen; Interdiocesane Raad voor het Apostolaat (IRA);
Commissie Rechtvaardigheid en Vrede/Netwerk Caritas Solidariteit;
Broederlijk Delen; Welzijnszorg; Het Kerkwerk Multicultureel Samenleven;
Pax Christi Vlaanderen).

Vrijdag 24 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: QUO VADIS LINKS?

Links op weg naar meer eenheid en samenwerking of blijvende
verdeeldheid? Welke trajecten en prioriteiten voor een breuk met het
liberale kapitalisme?

Met Meyrem Almaci (voorzitter Groen,
gemeenteraadslid Antwerpen), Peter Mertens (voorzitter PVDA;
gemeenteraadslid Antwerpen), John Crombez (kandidaat-voorzitter SP.A;
Vlaams volksvertegenwoordiger; ex-staatssecretaris fraudebestrijding) ,
Karim Zahidi (filosoof Universiteit Antwerpen, lid Vooruitgroep); Dave
Sinardet (Professor Politieke Wetenschappen VUB); Saskia Van Nieuwenhove
(journaliste, Facebook-aandeelhoudersactiviste, reportagemaker, experte
jeugdzorg en justitie); Bie Vancraeynest (Brussels jeugdwerker met een
gedacht over de stad en de wereld, lid van de Mo*academy); Eric Corijn
(prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; cultuurfilosoof en
sociaal wetenschapper; directeur Cosmopolis, lid Vooruitgroep).

Zaterdag 25 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK
DEBAT: HOE ZIT HET MET DE MONDIALE SOCIALE ONGELIJKHEID EEN JAAR NA DE
EUFORIE ROND THOMAS PIKETTY? OF, HOEVEEL ONGELIJKHEID KAN EEN
SAMENLEVING VERDRAGEN?

DE WERELD NA LUXLEAKS EN SWISSLEAKS : Over fiscale fraude,
belastingoorlogen, de uitholling van de verzorgingsstaten, de afbraak
van de sociale zekerheid, de macht van de financiële industrie.

Met Koen
Schoors (Hoogleraar Vakgroep Algemene Economie UGent; directeur Centrum
voor Russische Internationale Socio-politieke en Economische studies;
co-auteur “De Perfecte Storm – Hoe de economische crisis de wereld
overviel en vooral: hoe we eruit geraken”; columnist De Morgen); Stephen
Bouquin (Hoogleraar sociologie Universiteit Evry-Parisud; syndicaal
vormingswerker CBO-Brussel en VOSEB Universiteit Antwerpen; auteur van
“Helemaal anders”), Jan Van de Poel (Beleidsmedewerker van 11.11.11 rond
financiële thema’s en internationale fiscaliteit, gastprofessor aan
VUB”, Jan Breman (emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam; Fellow
International Institute for Asian Studies; tientallen publicaties over
arbeid en sociale uitsluiting in India, Pakistan, Indonesië en
Zuid-Afrika; nieuwste boek over come-back van verpaupering in
ontwikkelingslanden); Geert Schuermans (stafmedewerker bij
Samenlevingsopbouw Vlaanderen en auteur van ‘Een jaar in de wereld van
de ongelijkheid’ EPO, 2015), John Vandaele (Journalist MO
Magazine(voorheen Knack en De Morgen) met specialisatie in
internationale politiek, sociaal-economische en financiële thema’s,
auteur van meerdere boeken (Het Alfabet van onze Tijd, de Stille dood
van het Neoliberalisme, Het Recht van de Rijkste), een van de stuwende
krachten achter de Buren van de Abdij en cvba EnerGent); Francine
Mestrum (onderzoeker, activist, lid internationale raad Wereld Sociaal
Forum; auteur van ‘Ontwikkeling en Solidariteit’ (EPO); initiatiefnemer
Global Social Justice); Wouter Ryckbosch (Postdoctoraal onderzoeker in
de economische en vroegmoderne geschiedenis bij het Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek, en gastdocent aan de Vrije Universiteit
Brussel. Gespecialiseerd in de historische ontwikkeling van
ongelijkheid, armoede en levensstandaard).

Zondag 26 juli 2015, 14u

MAATSCHAPPELIJK DEBAT: NA DE DIAGNOSES WORDT HET TIJD VOOR OPLOSSINGEN

Hart boven Hard? Schoon protest? Het terugdringen van de markt? De
strijd voor sociale bescherming? Terugnemen van de tijd via een 30 uren
week?

Met Rik Pinxten (emeritus hoogleraar culturele antropologie en
studie van religies UGent; auteur van “Kleine Revoluties – Of willen we
de barbarij?” en “Schoon Protest”, uitgeverij EPO), Wouter Hillaert
(woordvoerder Hart boven Hard; cultuurjournalist Rekto Verso), Marijke
Pinoy (actrice, actief in Hart boven Hard), Pascal Debruyne
(post-doctoraal onderzoeker UGent – MENARG, lid Vooruitgroep), Eric
Corijn (prof. em. Sociale en culturele geografie VUB; cultuurfilosoof en
sociaal wetenschapper; directeur Cosmopolis, lid Vooruitgroep); Maartje
De Vries (voorzitster Marianne, vrouwenorganisatie PVDA; co-auteur “De
Miljonairstaks”); Tine de Moor (hoogleraar Instituties voor collectieve
actie in historisch perspectief. Leidt 2 grote projecten op het gebied
van instituties voor collectieve actie. Ontving een European Research
Council Starting Grant. Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis
Universiteit Utrecht); Bieke Purnelle (journaliste en coördinator www.dewereldmorgen.be); Petra De Sutter (gynaecoloog en Professor Ugent en senator voor Groen).

Plaats: NTGent, Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent

take down
the paywall
steun ons nu!