Opinie -

Vrijwilligersinzet voor vluchtelingen niet meer zinvol?

We vernamen gisteren dat Vluchtelingenwerk haar voltallige directie in vooropzeg heeft geplaatst omdat er nogmaals wordt bespaard op hun budget. Dit zal in 2016 gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Niet omdat er minder opvang nodig is. Maar waarom dan wel? 

donderdag 9 juli 2015 16:12
Spread the love

Asielzoekers
worden in België op twee manieren opgevangen. In groep in
gemeenschappelijke, grote centra of individueel in kleinschalige
voorzieningen: kamers, huizen of appartementen. Beide
opvangmogelijkheden vullen elkaar aan. Zowel middenveldorganisaties
als lokale en nationale overheden vangen asielzoekers op. Zo’n
uitgebreide samenwerking voor de opvang van asielzoekers is uniek in
Europa.

Sinds 1999 is Vluchtelingenwerk opvangpartner van de
overheid. Samen met haar werking met lokale vrijwilligersgroepen en
erkenning als socio-culturele beweging beheert de organisatie nog 473
opvangplaatsen (en 225 ‘bufferplaatsen’). Ze werkt hiervoor samen
met tal van organisaties zoals Caritas International, Lhiving vzw,
CAW Antwerpen en CAW Brussel.

Vluchtelingenwerk
bouwt al sinds 2012 noodgedwongen haar opvangwerking af. In 2016 zal
het beschikbare budget dat Vluchtelingenwerk kan besteden aan opvang,
gehalveerd zijn ten opzichte van 2012. Omdat er minder opvang nodig
is?

Ook de juridische ondersteuning die Vluchtelingenwerk biedt aan
asieladvocaten en begeleiders van asielzoekers dreigt te sneuvelen.
In samenwerking met het Vlaams agentschap integratie en inburgering
vult Vluchtelingenwerk hier nochtans een duidelijke behoefte in. Is
die behoefte plots verdwenen? Of zal iemand anders die rol op zich
nemen? Fedasil zelf? Of privé-consulenten?

Los
van de concrete problematiek lijkt dit voorval tekenend voor een
tendens die we al enige tijd zien. Verenigingen spelen tegelijk
verschillende rollen in onze samenleving. Ze brengen mensen samen, ze
informeren mensen en geven hen een stem. Ze houden het beleid scherp
door die stemmen te laten horen en gerichte acties te voeren.
Tegelijk nemen heel wat verenigingen taken op van algemeen belang,
vaak in samenspraak met overheden.

Zo zorgt Vluchtelingenwerk met
steun van de federale overheid voor een fijnmazig netwerk van
individuele opvang voor vluchtelingen en asielzoekers, met de inzet
van vrijwilligers, steun van giften van individuen en bedrijven voor
het onthaal van asielzoekers op hun verwarrende eerste dag in België,
en met de steun van de Vlaamse overheid voor informatie,
sensibilisering en maatschappelijk draagvlak. Die combinatie van
maatschappelijke rollen vormt net de sterkte, de essentie van
verenigingen.

Het zorgt voor laagdrempelige en breed vertakte
dienstverlening en voor een gezonde democratie. Maar steeds meer
politici kunnen dit niet langer plaatsen. Ze koketteren dan met de
compleet valse tegenstelling dat je óf kritisch bent tegenover het
beleid óf het deels mee uitvoert.

Waarom
wordt nu een organisatie die op verschillende manieren solidariteit
en samenwerking tussen burgers organiseert, afgebouwd? Omdat ze geen
goed werk leveren? Omdat een andere instantie dat beter en goedkoper
kan? Omdat het menselijk leed verminderd is en er minder
vluchtelingen en asielzoekers zijn? Nee, dat kan het zeker niet zijn.
Wij vrezen dat dit een goed voorbeeld is van een beleid dat niet om
kan met kritische middenveldgeluiden en daarom subsidies vermindert.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!