Wie is meest prioritair: je zoon of je dochter?

woensdag 8 juli 2015 14:18
Spread the love

In een eerder artikel vertelde ik jou dat ik soms wel eens een asociale rotzak kan zijn. Vandaag wil ik jou, én de Vlaamse regering, mijn meest ethische kant tonen.

Stel je voor. Je hebt twee kinderen

Een zoon én een dochter. In Vlaanderen is er een tekort aan plaats in scholen, maar als ouder krijg je wel vrije keuze in een school in te schrijven. Je weet dat als je jouw beide kinderen inschrijft, de kans kleiner is dat ook maar één van hen zal mogen studeren. Je krijgt het advies gebruik te maken van de mogelijkheid zelf je prioriteit te bepalen. Wie kies je? Je zoon, of je dochter?

Stel je voor. Je bent bijziend aan beide ogen.

En hebt dus een bril nodig. In Vlaanderen is er een lange wachtlijst om een bril te krijgen. Je mag zelf kiezen bij wie je een bril aanvraagt. De overheid zal kritisch kijken naar je aanvraag. Ze kunnen immers niet iedereen een bril geven! Het aanvraagformulier houdt de optie open om slechts voor één van beide ogen een glas aan te vragen. Je weet dat je meer kans maakt een bril te krijgen als je die aanvraagt voor slechts één brilglas. Neem je die optie? Welk oog kies je dan? En welk oog hou je dan voor de rest van je leven gesloten?

Stel je voor. Je hebt een handicap.

En je hebt nood aan woonondersteuning, dagondersteuning en persoonlijke assistentie. In Vlaanderen is er een lange wachtlijst om ondersteuning te krijgen. Er is immers tekort aan budget. Een prioriteitencommissie buigt zich elke maand over de prioritaire aanvragen. Het aanvraagformulier houdt de optie open om aan te geven welke ondersteuning voor jou het meest prioritair is. Je weet dat je meer kans maakt eindelijk ondersteuning te krijgen als je kiest voor maar één ondersteuningsfunctie. Je mutualiteit geeft het advies die optie te nemen. Zo maak je meer kans. Doe je dat dan? En wat dan met de rest van je leven?

Ethiek

Gelukkig is Vlaanderen ethisch genoeg zodat je niet moet kiezen tussen je zoon of je dochter.

Gelukkig is in Vlaanderen onze medische zorg zo uitgebouwd dat je nooit moet kiezen tussen een linker- of rechteroog.

De Vlaamse regering overweegt echter een beslissing te nemen zodat mensen met een handicap in de toekomst noodgedwongen zullen kiezen tussen wonen, dagondersteuning of persoonlijke assistentie.

Dat vind ik niet ethisch. Ik wil de Vlaamse regering vragen geen oog te sluiten. In het belang van de toekomst van al onze kinderen met een handicap.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!