Woonwijken in Gaza na Israëlische bombardementen (UNRWA)
Opinie -

Gaza, een jaar later

Precies een jaar geleden lanceerde de Israëlische regering de operatie “Protective Edge” in de Gazastrook. Deze actie was volgens de Israëlische regering een antwoord op de raketten die door gewapende groepen uit Gaza werden afgevuurd. Resultaat: 2132 Palestijnse (70% van hen waren burgers) en 71 Israëli slachtoffers (waarvan 9% burgers).

woensdag 8 juli 2015 12:35
Spread the love

Een kwart van de
bevolking in Gaza werd gedwongen om elders een onderkomen te vinden,
hele wijken werden verwoest, 75 ziekenhuizen en 270 scholen raakten
zwaar beschadigd en 18 000 huizen werden vernietigd waardoor er 100
000 burgers dakloos werden. De vernietiging was zo desastreus dat de
VN verklaarde dat de heropbouw minstens 20 jaar zal duren.

In haar rapport van juni
jongstleden stelt de onderzoekscommissie die de VN-Mensenrechtenraad
aanstelde om de schendingen van het internationaal recht tijdens
“Protective Edge” te onderzoeken, dat deze oorlog een nooit
eerder gezien niveau van vernieling bereikte. De onderzoekscommissie
besluit dat er duidelijk sprake is van inbreuken tegen het
internationaal humanitair recht en mogelijk zelfs van oorlogsmisdaden
begaan door het Israëlische leger en de Palestijnse gewapende
groeperingen in Gaza. De commissie onderlijnt ook dat het duidelijk
was dat de talrijke aanvallen en het bombarderen en beschieten van
dichtbevolkte of civiele wijken door het Israëlisch leger een
verwoestend effect zouden hebben. Het lijkt er dus sterk op dat deze politiek deel lijkt
uit te maken van een militaire doctrine, goedgekeurd door de top van
de Israëlische regering.

Sinds meerdere jaren
volgen de militaire operaties elkaar op (‘Cast
Lead

in 2008;
‘Pillar of Defense’

in 2012
en

Protective
Edge’

in 2014
)
en de vernietigingen worden steeds groter. Tijdens deze
vijandelijkheden wordt het internationaal humanitair recht steeds
meer met de voeten getreden. Het gebruik van explosieve wapens door
het Israëlische leger in dichtbevolkte stedelijke gebieden is
exponentieel toegenomen. Het massale gebruik van luchtbombardementen
en zware artillerie toont een schokkende minachting voor het lot van
de burgerbevolking in Gaza. Ook zien we dat een toename van de
reikwijdte van de raketaanvallen vanuit Gaza meer Israëlische
burgers in gevaar brengt. Vandaag heeft een kind van 7 uit Gaza reeds
drie oorlogen meegemaakt. De enige constante die zo’n kind heeft
zijn de blokkade van Gaza, straffeloosheid,  burgerslachtoffers,
verwoesting en de afwezigheid van enige hoop op een waardig leven.

Na de operatie
“Protective Edge” hebben verschillende landen financiële steun
toegezegd tijdens een internationale conferentie in Caïro voor de
heropbouw van Gaza. Vandaag is enkel 27% van de beloofde 3.5 miljard
dollar vrijgemaakt. De cynische reden voor het inhouden van dat geld
is de volgende: waarom zou men opnieuw investeren in infrastructuur
die gedurende  de volgende maanden wellicht terug verwoest kan
worden? En waarom investeren in infrastructuur indien het vereiste
materiaal er toch niet geraken door de strenge Israëlische
beperkingen?

De grote urgentie in
Gaza is niet enkel te wijten aan de verschillende militaire acties
maar ook aan de nu reeds 8 jaar durende blokkade van Gaza. Dit heeft
vreselijke gevolgen  voor de bevolking van Gaza: er is geen
uitweg uit het dichtbevolkte gebied bij een aanval, na dewelke er
vervolgens quasi geen mogelijkheid is om de infrastructuur terug op
te bouwen. Omwille van de blokkade is de economie in Gaza vandaag
ook zo goed als onbestaande; 47 % van de bevolking is werkloos, 80%
van de bevolking overleeft dankzij internationale humanitaire hulp.
De industrie ligt volledig stil, de ziekenhuizen werken enkel indien
er genoeg benzine wordt gevonden voor de generatoren, export van
landbouwproducten is onmogelijk en de zone voor de visvangst is nog
steeds niet uitgebreid hoewel dit werd afgesproken tijdens de laatste
onderhandelingen. De ziekenhuizen, de scholen, de riolering,
zuiveringsstations, de elektrische centrale en andere noodzakelijke
infrastructuur die geraakt werden door de bombardementen van het
Israëlische leger zijn in zulke staat van verval dat de gezondheid
van de bevolking, het onderwijs, de ontwikkeling en kortweg het leven
zelf van de inwoners in gevaar komen.

Internationale
organisaties hebben reeds onnoembare keren de blokkade van Gaza
veroordeeld; het gaat om een collectieve bestraffing van een
bevolking. Maar Israël blijft dit naast zich neerleggen, zonder dat
er enige druk op de Israëlische overheid wordt uitgeoefend.
Ondertussen
blijft het Israëlische beleid om de Gazastrook te scheiden van de
Westelijke Jordaanoever van kracht, met een de facto fragmentering
van de bezette Palestijnse gebieden en de Palestijnse bevolking als
gevolg.

Wij vragen dan ook aan onze regering om ;

 1. op nationaal, Europees
  en internationaal niveau op te treden in functie van de opheffing
  van de illegale blokkade van Gaza;
 2. alles in het werk te
  stellen om een einde te maken aan de straffeloosheid in Israël en
  Gaza. Het is cruciaal dat rekenschap wordt afgelegd voor de
  schendingen van het het internationaal humanitair recht. België
  moet stappen in die richting ondersteunen en er ervoor ijveren dat
  deze schendingen niet meer voorkomen.
 3. alles in het werk te
  stellen om het beleid van de Israëlische overheid om het Palestijns
  gebied op te delen een halt toe te roepen. België moet zich
  uitspreken voor het behoud van de palestijnse territorialiteit
  integriteit.

 4. op te roepen tot de
  herlancering van de onderhandelingen van Caïro om de Gaza-strook
  terug te kunnen opbouwen
 5. een einde te eisen van
  de uitvoer van wapens en munitie naar Israël (dit is reeds het
  geval voor de Palestijnse gewapende groeperingen) gezien het risico
  dat ze bijdragen tot schendingen van het internationaal humanitair
  recht. België moet erop toezien dat de opschorting van de
  wapenhandel op Europees niveau wordt gerespecteerd in navolging van
  de gemeenschappelijke positie over wapenhandel van de Raad van de
  EU.


Ondertekenaars

 • 11.11.11
 • ABVV-FGTB
 • ACV Brussel Halle Vilvoorde     
 • Association Belgo-Palestinienne
 • De Algemene Centrale – ABVV
 • Broederlijk Delen
 • Comité pour l’annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM)
 • Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie
  (CNAPD)
 • CNCD-11.11.11
 • Een Ander Joods Geluid
 • FOS – Socialistische Solidariteit
 • G3W
 • INTAL
 • Links Ecologisch Forum (LEF)
 • Mouvement Ouvrier Chrétien
 • Oxfam Solidariteit
 • Palestina Solidariteit
 • Pax Christi
 • Union des Progressistes Juifs de Belgique/Unie der Progressieve Joden
  van België
 • Solidarité Socialiste
 • Via Vélo Palestine
 • Vie feminine
 • Vrede VZW
 • Vredesactie

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!