Wouden met mangrovebomen, die in gemengd zee- en zoet water leven, zoals hier aan de westkust van Sri Lanka kunnen meer dan 1000 ton CO2 opslaan in hun biomassa per hectare (en bieden ideale bescherming tegen o.a. tsnumai's). Toch worden ze geveld aan een tempo vijf maal hoger dan voor landbossen (foto Kanya D’Almeida/IPS)

Welvarende deel wereld-bevolking vernietigt aarde

Het rijker wordend deel van wereldbevolking neemt toe en put de aarde steeds sneller uit. Milieubeheer moet daarom in de nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de VN dan een centrale plaats innemen, stelt het VN-Milieuprogramma (UNEP) in zijn rapport van 6 juli 2015.

dinsdag 7 juli 2015 15:22
Spread the love

De
nieuwe Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN zijn de
opvolgers van de VN-milleniumdoelstellingen-2000-2015 (MDG’s). Ze zijn gericht
op het beëindigen van extreme armoede. Om dat te bereiken, is
duurzame ontwikkeling op alle terreinen essentieel, zegt het
VN-milieuprogramma UNEP in zijn rapport UNEP and the Post-2015 Agenda .

Tegen
2050 telt de wereld 9 miljard mensen. Dat betekent niet alleen dat er
2 miljard monden extra gevoed moeten worden, het houdt ook in dat er
per inwoner ook meer geconsumeerd dan voorheen. Dit komt doordat met
stijgende sociale welvaart steeds meer mensen toetreden tot de
middenklasse en daardoor meer te besteden hebben.

In
de komende twintig jaar zal dat naar schatting gaan om 3 miljard
mensen. Momenteel omvat de wereldwijde middenklasse naar schatting
1,8 miljard mensen. Deze veranderingen zetten de natuurlijke
hulpbronnen in de wereld steeds meer onder druk, stelt UNEP. Het in
stand houden en herstellen van ecosystemen zal volgens deze
VN-organisatie bepalend zijn voor een succesvolle realisering van de
SDG’s na 2015.

Uitputting
van bodem en ondergrond

Uit
onderzoek van de organisatie International Resource Panel (IRP), dat
meewerkte aan het UNEP-rapport, blijkt dat de exploitatie van
grondstoffen in de twintigste eeuw met een factor acht gegroeid is,
van 7 miljard ton in 1900 tot 68 miljard ton in 2009.

Afgaand
op de huidige ontwikkelingen, kan het gebruik en de extractie van
grondstoffen 140 miljard ton bereiken in 2050. Dat is drie keer de
hoeveelheid die in 2000 werd gewonnen, volgens UNEP-data. Omdat onder
meer de kwaliteit van gedolven ijzererts achteruitgaat, moet nu veel
meer materiaal verplaatst worden om evenveel zuiver erts te winnen
als een eeuw geleden, met als gevolg meer landverstoring, gevolgen
voor het grondwater en hoger energieverbruik.”

Intussen
groeit ook de druk op plantaardige en direlijke bronnen. Twintig
procent van al het wereldwijd voor landbouw gecultiveerde land,
dertig procent van alle bossen en tien procent van al het grasland
voor vee wordt zo snel uitgeput, dat het zichzelf niet meer op
natuurlijke wijze kan herstellen.

‘Circulaire
economie’

“Om
de SDG’s te halen moet een miljard mensen bevrijd worden van absolute
armoede en moet ongelijkheid bestreden worden. Tegelijkertijd moeten
tegen 2030 de behoeften van 8 miljard mensen aan energie, land,
water, voedsel en grondstoffen voldaan worden”, meldt
UNEP-directeur Achim Steiner. “Het bereiken van de SDG’s vraagt
om een fundamentele verandering van de manier waarop de mensheid zijn
natuurlijke omgeving ziet in relatie tot menselijke ontwikkeling.”

Het
rapport roept beleidsmakers op om in te zetten op een ‘circulaire
economie,’ waarin recyclage en hergebruik van producten en materialen
centraal staan. De SDG’s bieden een stevig raamwerk om een einde te
maken aan de meest dringende problemen in de wereld, waaronder honger
en armoede. Tegelijkertijd hangt het vermijden van contraproductieve
gevolgen af van “de wil om ecosystemen van de aarde in stand te
houden”, waarschuwen experts van UNEP.

Bron: Putting
the “Integrity of the Earth’s Ecosystems” at the Centre of the
Sustainable Development Agenda

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!