Opinie - GroenFront!

‘Amsterdam Climate Games’ activist in vreemdelingendetentie geplaatst

Een Duitse klimaatactivist die afgelopen zaterdag tijdens de Amsterdam Climate Games werd gearresteerd is maandagmorgen overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Tijdens de grootschalige Climate Games actiedag werd dit jaar voor de tweede keer door honderden mensen actie gevoerd tegen de steenkool, benzine en soja-industrie in de Westhaven van Amsterdam die volgens de actievoerders “op grote schaal verantwoordelijk is voor klimaatverandering”.

maandag 6 juli 2015 16:36
Spread the love

De Duitse activist werd aangehouden tijdens een actie bij de
steenkolenhaven van Amsterdam, na Rotterdam de tweede grootste van
Europa, en koos er vervolgens voor om anoniem te blijven. “Dit is de
zoveelste keer dat de politie een activist overdraagt aan de
vreemdelingenpolitie, omdat deze persoon anoniem wil blijven, wat een
recht is Nederland”, aldus woordvoerder Renate Graan. Eerder in mei
oordeelde de rechtbank in Den Haag dat het opsluiten in
vreemdelingendetentie van de zes studenten die anoniem bleven na
arrestatie tijdens de ontruiming van het Maagdenhuis onrechtmatig was.
De Raad van State heeft in de zogenoemde ‘Schijnheilig-zaak’
2012 ook gezegd dat vreemdelingendetentie een ongeoorloofd drukmiddel
is om iemand zijn of haar identiteit te laten prijsgeven. 

Renate Graan: “De politie gebruikt dus opnieuw het middel van
vreemdelingendetentie als drukmiddel en ter intimidatie van vreedzame
activisten die gebruik willen maken van hun recht op anonimiteit. Daar
is het vreemdelingenrecht niet voor bedoeld. Dat is formeel alleen
bedoeld om mensen die ‘illegaal’ in NL verblijven op te sluiten, hun
identiteit vast te stellen en ze uit zetten naar buiten de Europese
Unie. Zelfs deze ‘rechtmatige’ toepassing van vreemdelingendetentie is
een grove schending van het mensenrecht op vrijheid van beweging. Wij
wijzen daarom het gebruik van vreemdelingendetentie in alle vormen af,
in solidariteit met migranten en vluchtelingen die geraakt worden door
honderden jaren van kolonialisme, racisme, geweld, uitbuiting en de
vernietiging van de natuur wereldwijd, hoofdzakelijk door Westerse
overheden en bedrijven. GroenFront! eist daarom de onmiddellijke
vrijlating van onze opgesloten kameraad en roept tegelijk om de
bevrijding van alle andere mensen die lijden onder het schofterige
systeem van vreemdelingendetentie.”

take down
the paywall
steun ons nu!