Eerste minister Alexis Tsipras richt zich het Griekse volk op de openbare zender ERT (ERT screenshot)
Toespraak Alexis Tsipras -

Alexis Tsipras: “Laat het Griekse volk beslissen”

Zaterdagnacht om 1 uur heeft de Grieks eerste minister Alexis Tsipras in een rechtstreekse toespraak op tv de beslissing van de regering aangekondigd om op zondag 5 juli een referendum te houden over het besparingsakkoord dat de Eurogroep aan Griekenland wil opleggen voor de komende maanden.

zaterdag 27 juni 2015 12:18
Spread the love

Mijn Griekse landgenoten,

Zes
maanden reeds voert de Griekse regering strijd tegen een economische
wurging zonder voorgaande, om alsnog het mandaat uit te voeren dat u
ons gaf op 25 januari 2015.

Het
mandaat dat wij met onze partners onderhandelen bestond er in een
einde te brengen aan de besparingen en voorspoed en sociale
rechtvaardigheid terug naar ons land te brengen. Dit was een mandaat
voor een duurzaam akkoord dat zowel de democratie als de
gemeenschappelijke Europese regels zou respecteren en ons
uiteindelijk uit de crisis zou halen.

Tijdens
deze periode van onderhandelingen heeft men ons gevraagd akkoorden
uit te voeren die nog waren overeengekomen met de vorige regeringen,
zoals voorzien in de Memoranda, die nochtans categoriek waren
afgewezen door het Griekse volk bij de recente verkiezingen. We
hebben echter geen ogenblik overwogen om ons over te geven, om uw
vertrouwen te beschamen.

Na
vijf maanden harde onderhandelingen hebben onze onderhandelingspartners jammer
genoeg eergisteren (25 juni) in de Eurogroep een ultimatum gesteld
aan de Griekse democratie en het Griekse volk. Dit ultimatum gaat in
tegen de stichtende principes en de waarden van Europa, tegen de
waarden van ons gemeenschappelijk Europees project.

Zij
hebben de Griekse regering gevraagd een voorstel te aanvaarden dat
een nieuwe onhoudbare last oplegt aan het Griekse volk en dat het
herstel van de Griekse economie en de Griekse maatschappij
ondermijnt. Dit voorstel verlengt niet alleen de onzekerheid maar
benadrukt bovendien de sociale ongelijkheden nog meer dan voorheen.

Het
voorstel van de instellingen1
houdt in: maatregelen om de arbeidsmarkt verder te dereguleren,
vermindering van de pensioenen, verdere verlaging van de lonen in de
openbare sector, een toename van de btw voor voeding, restaurants en
toerisme, terwijl de fiscale voordelen voor de Griekse eilanden
worden afgeschaft.

Deze
voorstellen zijn een openlijke inbreuk op de Europese sociale en
fundamentele rechten. Zij tonen aan dat werk, gelijkheid en
waardigheid voor sommige van onze partners en voor de instellingen
geen doelstelling zijn voor een krachtig en voordelig akkoord voor alle
partijen, maar een vernedering voor het volledige Griekse volk.

Deze
voorstellen benadrukken vooral dat het IMF blijft hameren op
bikkelharde en bestraffende austeriteit. Dit maakt dat het nu meer
dan ooit tijd is voor de leidinggevende Euopese machten om deze
gelegenheid te baat te nemen en initiatieven te nemen die eindelijk
een definitief einde kunnen brengen aan de Griekse schuldcrisis, een crisis die ook andere Europese landen raakt en die
zelfs de toekomst van de Europese integratie bedreigt.

Mijn
Griekse landgenoten, op dit ogenblik rust op onze schouders een
historische verantwoordelijkheid voor de strijd en de offers van het
Griekse volk voor het behoud van onze democratie en onze nationale
soevereiniteit. Onze verantwoordelijkheid gaat voor de toekomst van ons
land. Deze verantwoordelijkheid vereist dat wij op dit ultimatum
antwoorden op basis van de soevereine wilsbeschikking van het Griekse
volk.

Zopas
heb ik op de vergadering van het kabinet de organisatie van een
referendum voorgesteld, zodat het Griekse volk in staat is op
soevereine wijze een beslissing te nemen. Deze suggestie werd unaniem
aanvaard.

Morgen
(zondag 28 juni) zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers dringend
worden samengeroepen om het voorstel van de regering te ratificeren
voor een referendum volgende zondag 5 juli over de vraag of het
voorstel van de instellingen moet aanvaard of verworpen worden.

Ik
heb de president van Frankrijk en de bondskanselier van Duitsland
reeds op de hoogte gebracht van mijn beslissing, evenals de
voorzitter van de Europese Centrale Bank. Morgen (28 juni) zal ik de
Europese leiders en instellingen in een brief formeel vragen om het
huidige programma nog een paar dagen te laten doorgaan om het Griekse
volk de tijd te geven om te beslissen, zonder druk of chantage, zoals
vereist door de grondwet van ons land en de democratische traditie
van Europa.

Mijn
Griekse landgenoten, tegenover de chantage van een ultimatum dat van
ons eist een hard en vernietigend besparingsbeleid zonder einde te
aanvaarden, zonder enig perspectief voor een sociaal en economisch
herstel, vraag ik u te antwoorden op een soevereine en waardige
wijze, zoals de geschiedenis van het Griekse volk dat vereist. Op
autoritarisme en brutale besparingen zullen wij antwoorden met
democratie, kalm en beslist.

Griekenland,
de bakermat van de democratie, zal een luid weerklinkend
democratisch antwoord geven aan Europa en de wereld. Persoonlijk
engageer ik mij om het resultaat van uw democratische keuze te
respecteren, wat dat ook moge zijn. Ik vertrouw er volledig op dat uw
keuze de geschiedenis van ons land zal eren en een boodschap van
waardigheid aan de wereld zal zenden.

In
deze kritische ogenblikken, moeten we er ons aan herinneren dat
Europa het gemeenschappelijk huis van volkeren is. Griekenland is en
zal een integraal deel van Europa zijn en Europa is een integraal
deel van Griekenland. Zonder democratie zal Europa een Europa zijn
zonder identiteit en zonder moreel kompas.

Ik
nodig u allen uit nationale eenheid en kalmte te tonen om tot de
juiste beslissingen te komen. Voor onszelf, voor de toekomstige
generaties, voor de geschiedenis van alle Grieken. Voor de
soevereiniteit en de waardigheid van ons volk.

Alexis Tsipras, eerste minister

Athene,
27 juni 2015, 1 uur (‘s nachts) lokale tijd

Dit is de Nederlandse vertaling door
Lode Vanoost van de Engelse vertaling door Stathis Kouvelakis van de
toespraak van Alexis Tsipras, zoals gepubliceerd op de website van
Jacobin Magazine
.

1 De
Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal
Muntfonds.

take down
the paywall
steun ons nu!