‘Regering bouwt muur tussen burger en justitie’

Met kartonnen dozen hebben 22 organisaties die zich zorgen maken over de toegankelijkheid van de rechtspraak een muur gebouwd voor het ministerie van Justitie. Die muur staat symbool voor de drempels die deze en de vorige regering inbouwt.

woensdag 24 juni 2015 16:20
Spread the love

“Nu al is het voor
kwestbare mensen moeilijk om hun rechten te laten gelden. Zij worden
vaak geconfronteerd met verkeerde of onterechte beslissingen. Maar
als ze naar de rechtbank willen stappen, kijken ze aan tegen een
financiële drempel. De informatie is moeilijk toegankelijk en slecht
geschreven en meestal is de materie ook te complex. Maar met de
plannen van Geens wordt het zo goed als onmogelijk om je rechten op
te eisen. Daar zijn wij heel ongerust over”, zegt Hilde Linssen van
het Netwerk tegen Armoede.

Minister Geens wil
10 procent besparen op het departement Justitie. Een eerste maatregel
is de verhoging van de griffierechten (de kosten die een burger
betaalt als zij of hij een gerechtelijke procedure start). Die kosten
gaan met 55 procent omhoog. Dat komt bovenop de invoering van btw van
21 procent op de diensten van een advocaat. Test-Aankoop noemde de
verhoging van de griffierechten al “de genadeslag voor de
toegang tot justitie”.

Geens sleutelt ook
aan de procedure om een deurwaarder in te schakelen om onbetwiste
schulden te innen. In plaats van een gerechtelijke procedure wordt de
invordering van onbetwiste schulden tussen ondernemingen onderling
voortaan een administratieve procedure. “De deurwaarders en de
werkgevers vormen blijkbaar een megalobbygroep want dit werd toch wel
makkelijk goedgekeurd door Geens. Het komt er op neer dat alles zich
voortaan afspeelt tussen deurwaarders en advocaten. Wie zich
benadeeld voelt moet zelf verzet aantekenen, met alle kosten vandien”,
zegt Ivo Flachet van Progress Law.

Logica

Volgens Flachet
volgt Geens hier een logica die ook elders terugkomt. “Alle macht
verschuift naar het parket en de deurwaarder. De burger moet zich dan
maar verzetten als hij vindt dat zijn rechten geschonden worden. Je
ziet een gelijkaardige logica ook bij de GAS-boetes”, aldus
Flachet.

“Er wordt wel
degelijk steen voor steen een muur opgebouwd”, zegt advocaat Pierre
Robert, voorzitter van Syndicat des Avocats pour la Démocratie. “Er
zit een cynische berekening achter al die maatregelen. Als de burger
niet meer naar de rechtbank stapt, hebben we minder rechters nodig.”

Robert ziet één
grote lacune in de plannen van Geens. “Ik lees niets over de aanpak
van de financiële criminaliteit. Hij kent die wereld nochtans. Hij
zetelde namens ons land in de raad van bestuur van BNP Paribas”,
zegt Robert.

Geens wil deze
hervorming zo snel mogelijk door het parlement jagen. “Als dat in
juli al gebeurt, staan we hier binnen enkele weken terug”, belooft
Ivo Flachet.

“Als mensen
beginnen te beseffen wat er hen boven het hoofd hangt met deze
hervorming, zal de woede toenemen”, zegt Pierre Robert.

Het nationale
platform Recht voor iedereen herbergt verschillende
armoedeorganisaties, de Vrouwenraad en de Franstalige Liga voor de
Mensenrechten.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!