Foto: Urgenda / Chantal Bekker

Klimaatzaak dwingt Nederlandse overheid op de knieën

De Nederlandse overheid heeft de klimaatzaak verloren die is aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. De rechtbank in Den Haag beschouwt de klimaatverandering als een groot gevaar en dwingt Nederland om tegen 2020 een kwart minder broeikasgassen uit te stoten.

woensdag 24 juni 2015 14:28
Spread the loveMarjan Minnesma (Foto: Urgenda / Chantal Bekker)

De
rechter volgde de argumentatie van Urgenda en negenhonderd mede-eisers dat de
klimaatverandering wordt veroorzaakt door de uitstoot van broeikasgassen en
dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de
zeespiegelstijging en de impact op de voedselvoorziening.

Nederland is
momenteel op koers om de uitstoot met minder dan 17 procent te verminderen,
zegt de rechter, en mist zo de doelstelling die overeengekomen is in
internationale verdragen. De overheid kan zich niet verschuilen achter andere
landen die ook hun doelstelling niet halen.

Mijlpaal

Concreet
legt de rechter de Nederlandse staat een reductie van 25 procent op tegen
2020. De uitspraak is een mijlpaal, omdat voor het eerst een rechter een
staat verplicht om maatregelen te nemen tegen de
klimaatverandering.

“Dit is een zeer bijzonder uitspraak”, zegt Urgenda
directeur Marjan Minnesma in een reactie op de Nederlandse publieke
televisiezender NPO. “De rechter zegt: de klimaatverandering is een zeer
ernstig probleem, wetenschappelijk onomstreden nu, en het kan zoveel
problemen opleveren dat je als staat gewoon verplicht bent om je burgers
beter te beschermen.”

Andere klimaatzaken

Minnesma verwacht dat
de uitspraak tot veel meer gelijkaardige zaken zal leiden in de hele wereld.
Onder meer in Noorwegen en België is inmiddels al zo’n zaak
aangespannen.

In ons land zijn de verschillende overheden gedagvaard
door de vzw Klimaatzaak, opgestart door elf bekende Vlamingen onder wie Nic
Balthazar, Tom Lenaerts, Stijn Meuris en Francesca Vanthielen. Bijna
negenduizend mede-eisers sloten zich aan bij hun eis om de uitstoot met 40
procent te verminderen tegen 2020. Het Belgische vonnis wordt pas over
ongeveer een jaar verwacht.

Plicht

De Bond Beter
Leefmilieu (BBL) reageert in een communiqué erg verheugd op de uitspraak van
de rechtbank in Den Haag. “Dat de klimaatverandering gevaarlijk is, daar is
iedereen het over eens. Maar toch doen vele overheden niet genoeg om ze af te
remmen. De Nederlandse rechter zegt nu dat de staat wel degelijk de plicht
heeft om met een goed beleid het leefmilieu en zijn burgers te
beschermen.”

“De wetenschap, de katholieke kerk, de wereldleiders;
allen manen ze onze overheden aan tot echte klimaatoplossingen’, stelt de
BBL verder. “De tijd van de bal doorspelen naar een ander of beleid op de
lange baan schuiven, is nu echt voorbij. Dit is een duidelijke boodschap aan
onze regeringen en onze minister van Leefmilieu: ze hebben geen enkel excuus
meer om het lamlendige klimaatbeleid in ons land nog langer goed te
praten.”

take down
the paywall
steun ons nu!