Welk Europa willen we?

Welk Europa willen we?

maandag 22 juni 2015 20:14
Spread the love

Een enorme collectieve verarming, massale werkloosheid, verdriedubbeling van het aantal depressies en twee zelfmoorden per dag. Dat zijn de zware gevolgen van een politiek die de Grieken zonder enige democratische legitimiteit door de Trojka werd opgelegd. Ondertussen daalde het BBP en stegen de schulden. De nieuwe Griekse regering wilt het daarom anders gaan doen, maar de Trojka blijft vasthouden aan het besparingsbeleid. Ideologische blindheid met zware gevolgen is hier een brave omschrijving van wat iets cynischer sociale moord kan worden genoemd. Hoog tijd dus om een aantal kritische vragen te stellen bij de algemeenheden die dagelijks in de media worden verkondigd.

Europa heeft veel geld aan de Grieken gegeven. Welke Grieken? In ieder geval niet de werkende Grieken die hun lonen met 40 procent zagen krimpen. Europa heeft Griekenland gered. Welk Griekenland? In elk geval niet dat van die twee Grieken die elke dag zelfmoord plegen. Waar is het geld naartoe? Wie is hier verantwoordelijk voor? In wiens belang werd er gehandeld? Dat zijn de vragen die vandaag moeten worden gesteld. Het rapport van de Griekse onderzoekscommissie over de wettelijkheid van de schuld biedt duidelijke antwoorden op deze vragen. Niet Griekenland werd gered, wel de banken. De Trojka heeft die redding op een frauduleuze manier doorgeduwd en de Grieken kregen de rekening gepresenteerd. Met behulp van chantage werd Griekenland zo herschapen tot een neoliberale proeftuin, met alle gevolgen van dien.

In de kranten lezen we over de onderhandelingen tussen Griekenland en Europa. Welk Europa? Het ondemocratische Europa van de criminele Trojka en haar besparingen is alvast niet mijn Europa. Zij vertegenwoordigen slechts de belangen van een kleine elite die zichzelf verrijkt terwijl de volledige Europese bevolking moet besparen. Wat er vandaag gebeurt is geen conflict tussen Griekenland en Europa. Het is een conflict tussen het Europa van de Trojka, een Europa van concurrentie en ongelijkheid en het Europa van de grote meerderheid van de bevolking, een democratisch Europa op mensenmaat. Welk Europa willen we? Dat is de fundamentele vraag die we ons moeten stellen.

Samen met duizenden anderen kwam ik zondag op straat voor een sociaal Europa, omdat neutraal blijven in een situatie van onrecht op hetzelfde neerkomt als de kant van de onderdrukker kiezen. Omdat de verrijking van een kleine groep miljonairs samenhangt met besparingen voor de rest van de bevolking, kies ik duidelijk kant. Ik kies de kant van het Griekse volk, de kant van werkende bevolking en van iedereen die het vandaag moeilijk heeft. Dat is een andere kant als die van Juncker, Lagarde of Van Overtveldt. Tijd om een keuze te maken, aan welke kant sta jij?

take down
the paywall
steun ons nu!