Een gezin staat bij hun vernietigd huis in het Nepalese dorpje Naglebhare (foto Asian Development Bank/Creative Commons)

“Kwijtschelding schuld essentieel voor heropbouw Nepal”

De aardbeving die Nepal op 25 april 2015 trof deed de schuldenberg voor het land oplopen tot een derde van zijn totale bruto nationaal product. Op de donorconferentie van 25 juni zal Nepal naar alle waarschijnlijkheid kwijtschelding van zijn schulden vragen. ?

donderdag 18 juni 2015 13:58
Spread the love

Het
Zuid-Aziatische land Nepal heeft een bevolking van 27 miljoen mensen.
Door de aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter en
meerdere naschokken verloren 8000 mensen het leven en vielen 22.000
gewonden.

Volgens
overheidsgegevens werden meer dan duizend medische centra vernield. “Een
op drie Nepalezen is getroffen door de aardbeving, een op tien is
dakloos en een half miljoen gezinnen hebben hun inkomsten verloren
zien gaan, met name arme boeren”, sprak de minister van Buitenlandse Zaken kort na de ramp.

Nepalees
minister van Financiën Ram Shahan Ramat sprak over de “ergste
ramp in de geschiedenis van Nepal”. Volgens de Wereldbank zijn
ongeveer een miljoen mensen in de armoede geduwd sinds die
noodlottige dag in april. De VN berekenden dat 8,1 miljoen mensen
behoefte hebben aan humanitaire steun en dat 1,9 miljoen mensen nood
hebben aan voedselhulp.

Nepal
is een ontwikkelingsland dat opgezadeld is met een schuld van 30
procent van zijn bruto binnenlands product. Ook al was het land nog
grotendeels afhankelijk van externe hulp, toch kon het de laatste
jaren vooruitgang boeken op het vlak van economie en ontwikkeling. Zo
zorgden overheidsinspanningen ervoor dat op twintig jaar tijd het
aantal mensen in extreme armoede daalde van 42 naar 23,8 procent.

“De
ramp heeft onze ambities wat dat betreft een zware klap toegebracht”,
zegt minister Mahat. Op de donorconferentie van 25 juni in de
hoofdstad Kathmandu zal vooral gesproken worden over strategieën
voor wederopbouw en financiële steun. Wat betreft de wederopbouw zal
er vooral rekening gehouden worden met een aantal specifieke
uitdagingen: fragiele hellingen, moessonregens en de kwetsbaarheid
voor aardverschuivingen en aardbevingen.

Kwijtschelding
van schuld

Deze
conferentie is een gezamenlijk initiatief van de Nepalese overheid,
de Aziatische Ontwikkelingsbank, de EU, India, het Japans Agentschap
voor Internationale Samenwerking, de VN en de Wereldbank.

De
VN-organisaties UNICEF en het Wereldvoedselprogramma WFP zullen
focussen op de snelle terugkeer van kinderen naar school, het
opzetten van veilige geboortecentra en het leveren van voedsel aan
mensen die in moeilijk bereikbare, bergachtige gebieden wonen.

Ondertussen
werkt het samenwerkingsverband Jubilee USA Network, dat meer dan 75
Amerikaanse ngo’s en 400 geloofsgemeenschappen verenigt, aan een
kwijtschelding van de schulden van Nepal bij de Wereldbank, de
Aziatische Ontwikkelingsbank en het IMF. Nepal heeft een schuld van
54 miljoen dollar bij deze financiële instellingen.

“Het
land betaalt elke dag 534.000 euro aan zijn crediteuren”, zegt
Eric LeCompte, directeur van Jubilee USA Network. “Dat is een
aanzienlijk bedrag dat we liever zouden kunnen inzetten voor
hulpverlening.” Eerder slaagde Jubilee USA Network erin om druk
te zetten op het IMF en voor schuldverlichting te zorgen voor
verschillende ebola-landen.

Bron: Donor
Conference to Tackle Nepal Reconstruction

take down
the paywall
steun ons nu!