Paus Franciscus (WikiMedia Commons)

Paus Franciscus: opwarming klimaat bestrijden is morele plicht

Uit een op 15 juni 2015 gelekte versie van de langverwachte pauselijke encycliek blijkt dat paus Franciscus waarschuwt voor een "nooit geziene vernietiging van het ecosysteem" voor het einde van deze eeuw. Gelovigen moeten hun manier van leven veranderen, of er volgen "zware consequenties voor ons allemaal", schrijft de paus.

dinsdag 16 juni 2015 12:36
Spread the love

Katholieken
over de hele wereld wachten op de aangekondigde encycliek, een brief
van de paus aan bisschoppen met instructies. Maar het Italiaanse
magazine Espresso kon al beslag leggen op een gelekte versie. Daarin
stelt Franciscus dat de klimaatverandering een probleem is dat door
de mens gecreëerd is. Hij windt er geen doekjes om.

De
aarde, stelt paus Franciscus, “protesteert tegen het kwaad dat we
haar aandoen, omwille van het onverantwoordelijk gebruik van de
rijkdommen die God haar gegeven heeft. We zijn opgegroeid met de
overtuiging dat we haar eigenaren en meesters zijn, en dat we het
recht hebben om ze te plunderen. Het geweld dat bestaat in het
menselijke hart, gewond door zonde, is ook manifest in de symptomen
van de ziekte die we zien in de aarde, het water, de lucht en de
levende wezens.”

“De
mensheid wordt opgeroepen om bewust te worden van de noodzaak aan
veranderingen in levensstijl en de manier waarop we produceren en
consumeren om deze opwarming te bestrijden”, zo staat in de
gelekte versie. “Talrijke wetenschappelijke studies tonen aan
dat het grootste deel van de klimaatverandering in de voorbije
decennia te wijten is aan de hoge concentratie van broeikasgassen,
die vooral afkomstig zijn uit menselijke activiteit.”

Klimaatontkenners

Opvallend
is dat de encycliek ook een tik uitdeelt aan de klimaatontkenners.
“De houdingen die in de weg staan van een oplossing, zelfs onder
gelovigen, variëren van ontkenning van het probleem tot
onverschilligheid, tot berusting of blind geloof in technische
oplossingen.”

Franciscus
maakt bovendien duidelijk dat deze encycliek gericht is tot iedereen,
ongeacht het geloof. “Geconfronteerd met de wereldwijde
teloorgang van het milieu, wil ik mij richten tot iedereen die deze
planeet bewoont”, schrijft de paus. “In deze encycliek stel
ik voor om in gesprek te gaan met iedereen omtrent onze
gemeenschappelijke thuis.”

Paus-chemicus

Klimaatontkenners
in de VS hadden eerder gesteld dat de paus het debat over de
klimaatopwarming beter aan wetenschappers zou overlaten. Het was
hun blijkbaar ontgaan dat Jorge Bergoglio, voor hij paus Franciscus werd,
een universitair diploma scheikunde op zak had.

Volgens
NASA-klimatoloog Gavin Schmidt zou de encycliek van de paus wel eens
een grotere impact kunnen hebben op de publieke opinie dan de komende
klimaatconferentie COP21 in Parijs eind 2015. “De paus legt de
nadruk op de morele verplichting om te strijden tegen de
klimaatwijziging, maar vooral op het feit dat het de armen zijn die de
zwaarste tol betalen van de gevolgen.”

In
2014 verraste de paus al met de uitspraak dat de evolutietheorie en
de big bang-theorie (over het ontstaan van het heelal) werkelijk zijn
en dat God geen wezen met een magische toverstaf is.

Het
lijdt geen twijfel dat de paus met deze uitspraken en met de
encycliek over de klimaatverandering een groter publiek dan praktiserende katholieken zal bereiken en de aandacht voor de
problematiek zal vergroten.

(het fragment ‘Paus-chemicus’ is een eigen toevoeging bij het IPS-bericht)

Pope
Francis’s Encyclical Could Have Bigger Impact Than the Paris
Climate Talks, Says NASA Scientist

Pope Francis declares evolution and Big Bang theory are real and God is not ‘a magician with a magic wand’

take down
the paywall
steun ons nu!