Vernietiging van de draagraketten voor kernwapens – niet van de kernlading (WikiMedia Commons)

Kernmachten blijven investeren in kernwapens

De wereld telt weliswaar iets minder kernwapens dan voorheen, maar de kernmachten blijven hun bestaande arsenaal moderniseren, waarschuwt het Internationale Instituut voor Vredesonderzoek in Stockholm in zijn jaarboek 2015.

dinsdag 16 juni 2015 14:08
Spread the love

Omdat
de VS en Rusland hun arsenaal afbouwen, neemt het globale aantal
kernkoppen weliswaar nog steeds af, staat in het
SIPRI Yearbook 2015: Armaments, Disarmament and International
Security
van het Stockholm International Peace Research Institute
(SIPRI) te lezen, maar in een trager tempo dan tien jaar geleden.
Tegelijk hebben beide grootmachten “uitgebreide en dure”
programma’s voor de modernisering van hun nucleaire wapens gepland.

Er
zijn momenteel negen landen met kernwapens: de VS (4800), Rusland (4480),
Israël (400), Frankrijk (300), China (250), Groot-Brittannië (225), Pakistan (120), India (110) en
Noord-Korea (10).

Samen zijn ze goed voor ongeveer 14.000 stuks. 4300
kernwapens liggen klaar voor gebruik en daarvan worden er permanent 1800 in hoge
staat van paraatheid gehouden door de VS en Rusland. Deze cijfers zijn bij benadering. Alleen van de VS en Rusland zijn de exacte cijfers bekend.

“Ondanks
een hernieuwde, internationale interesse in nucleaire ontwapening,
zetten kernmachten moderniseringsprogramma’s in gang”, stelt
SIPRI-onderzoeker Shannon Kile vast. “Het ziet er dus niet naar
uit dat een van hen in de nabije toekomst zijn nucleaire arsenaal zal
opgeven.”

Internationale
campagne

Nochtans
hebben vijf nucleaire grootmachten – de VS,
Rusland,Groot-Brittannië, Frankrijk en China – in 1970 het
non-proliferatieverdrag NPT1
goedgekeurd, dat in 1995 voor onbepaalde duur verlengd werd. Volgens
de vereisten van het NPT “moeten ze ‘te goeder trouw’
onderhandelingen voeren over doeltreffende maatregelen die een eind
stellen aan de nucleaire wapenwedloop en nucleaire ontwapening
mogelijk maken”, verklaart Alice Slater, directeur van de
Nuclear Age Peace Foundation.

Omdat
ze die belofte duidelijk niet nakomen, is een internationale campagne
voor kernwapenvrije landen op gang gekomen die alle atoomwapens
overal ter wereld wil verbieden, naar analogie met het verbod op
chemische en biologische wapens, aldus Slater.

In
ieder geval zijn alle kernmachten nieuwe systemen voor hun nucleaire
wapens aan het ontwikkelen, of zijn ze dat van plan. India en
Pakistan schroeven hun nucleaire productiecapaciteit op en werken aan
nieuwe raketsystemen.

Israël

In
mei 2015 vond er in New York een geflopte conferentie voor de
hernieuwing van het NPT plaats. “161 landen namen hieraan deel,
maar hun inspanningen werden niet beloond”, blikt Tariq Rauf,
directeur voor ontwapening en non-proliferatie bij SIPRI, ontgoocheld
terug.

Volgens
hem schoten de VS, met de steun van Groot-Brittannië en Canada, het
voorstel af. “Ze wilden onder geen beding druk zetten op Israël
om in maart 2016 een internationale conferentie bij te wonen, waar
een algemeen verbod op nucleaire, biologische en chemische wapens in
het Midden-Oosten ter tafel zal liggen.”

Israël
is het enige land in het Midden-Oosten dat zich niet bij het NPT
heeft aangesloten en dat naar verluidt kernwapens bezit,
verduidelijkt Rauf. “Er is opnieuw een kans verloren gegaan om
van het Midden-Oosten een kernwapenvrije regio te maken en om stappen
te zetten die zouden leiden tot de wereldwijde eliminatie van
kernwapens. Nu is het opnieuw wachten tot de volgende vijfjaarlijkse
herzieningsconferentie in 2020”, voegt hij eraan toe.

“Niemand
mag zich hierover verheugen, want de gevaren van
massavernietigingswapens belangen iedereen op deze planeet aan”,
besluit Rauf, zelf gewezen functionaris bij het Internationaal
Atoomenergieagentschap van 2002 tot 2012.

Oostenrijks
initiatief

Slater
meldt dat er in 2013 en 2014 een reeks succesvolle conferenties
werden gehouden met het maatschappelijk middenveld en met de
regeringen van onder andere Noorwegen, Mexico en Oostenrijk om de
rampzalige gevolgen van een kernoorlog voor de mens aan te pakken.

Op
de laatste herzieningsconferentie van het NPT hebben 107 landen een
‘gelofte’ van Oostenrijk getekend, om de patstelling rond nucleaire
ontwapening te doorbreken. Ze willen niet gegijzeld blijven door de
“veiligheidsoverwegingen” van kernmachten. Met hun
Humanitarian Initiative engageren deze landen zich om kernwapens te verbieden.

Tegenstanders
argumenteren dat dit weinig zin heeft zonder deelname van de
kernwapenlanden, maar dit initiatief kan druk zetten op deze ‘laffe’
staten, die de mond vol hebben van nucleaire ontwapening terwijl ze
zich verschuilen achter militaire allianties met de VS, verklaart
Slater.

Bronnen: 
World’s
Nuke Arsenal Declines Haltingly While Modernisation Rises Rapidly

SIPRI
Yearbook: Armaments, Disarmament and International Security

1 Proliferatie
= snelle uitbreiding en verspreiding. Het Non-Proliferation Treaty
(NPT) wil zowel het aantal als de verspreiding van
kernwapens over meer en meer landen tegengaan.

take down
the paywall
steun ons nu!