De Belg Eric Toussaint leidt de Griekse onderzoekscommissie naar de wettelijkheid van de in 2010 door de trojka opgelegde leningen (foto Syriza)

IMF in 2010: “Onder deze voorwaarden zal Griekse schuld toenemen”

De onderzoekscommissie van het Griekse parlement voor een doorlichting van de Griekse schuld is in het bezit van een document van het IMF dat aantoont dat de schuldeisers reeds in maart 2010 wisten dat het memorandum van 2010 (het financieel hulpprogramma voor Griekenland) zou leiden tot een toename van de Griekse schulden.

maandag 15 juni 2015 15:40
Spread the love

“Dit
IMF-document toont aan dat het IMF vanaf maart 2010 al wist dat de
toepassing van dit memorandum zou leiden tot een verhoging van de
Griekse schulden”, stellen voorzitster van het Griekse parlement
Zoé Konstantopoulou en Eric Toussaint,
coördinator van de auditcommissie in een verklaring van 12 juni
2015.

“Wij
beschikken over een intern document van het IMF van maart 2010 dat in
detail de voorziene maatregelen beschrijft in het memorandum van
2010. Het gaat over een zeer gedetailleerd en vooraf vastgelegd plan,
dat niet openbaar werd gemaakt en al evenmin werd overgemaakt aan de
veertien EU-lidstaten van de eurozone die deze leningen aan Griekenland hebben goedgekeurd, noch aan het Griekse parlement. In
mei 2010 werd de Griekse grondwet overtreden.”Zoé Konstantopoulou, Grieks parlementslid voor Syriza, is sinds januari 2015 voorzitster van het Griekse parlement. Zij nam het initiatief voor een onderzoekscommissie van de schuld, geïnspireerd op commissies in Ecuador en Argentinië (WikiMedia Commons)

“Tijdens
ons onderzoek zijn we er ook in geslaagd vast te stellen dat het
middel dat werd gebruikt om in 2010 de herschikking van de Griekse
schulden te bewerkstelligen juridisch absoluut betwistbaar is. Toen
werden de rechten opgeofferd van het Griekse pensioenfonds en van de
Griekse burgers die staatsobligaties bezaten.”

“Een voorbeeld is de haircut1
met 50 procent voor een aantal ontslagen personeelsleden van Olympic
Airways. Die hadden na hun ontslag een aantal staatsobligaties
verkregen als vergoeding. Die haircut werd daarop toegepast zonder
hun instemming, zonder enige compenserende maatregel, zonder dat de
betrokkenen enige fout hadden begaan.”

“Daartegenover
staat dat de privébanken die eveneens deelnamen aan dezelfde haircut
ter compensatie 30 miljard euro hebben gekregen die werden toegevoegd
aan de Griekse openbare schuld”, aldus nog Toussaint. “Wij
zoeken de waarheid achter de legitieme schulden van Griekenland en
achter illegitieme en kwaadaardig opgelegde verplichtingen.”

De
voorlopige resultaten van de onderzoekscommissie zullen worden
gepubliceerd op 17 of 18 juni 2015. Op 18 juni komt de Eurogroep van
de vijftien lidstaten van de Europese Muntunie samen in Brussel voor een
ultieme vergadering over het memorandum dat eind juni 2015 afloopt.

Het artikel Eric Toussaint dénonce: le FMI savait que le mémorandum augmenterait la dette grecque werd vertaald door Lode Vanoost. Het originele artikel in het Grieks is ?????????? Toussaint: ?? ??? ??????? ??? ?? ???????? ?? ?????? ?? ?????

1 Een
‘haircut’, (‘knipbeurt bij de kapper’) is een afspraak
om de waarde van een lening te verminderen met een bepaald
percentage. Kredietverleners doen dit in de hoop alsnog een deel van een uitgeleend bedrag te kunnen recupereren. Daarmee geven zij niet
hun eventueel recht op voor volledige terugbetaling, mochten de omstandigheden in
gunstige zin wijzigen. 
 

take down
the paywall
steun ons nu!