Opinie -

Vandeput wil ons doen blauw betalen aan Defensie

Minister van Defensie, Steven Vandeput, wil het defensiebudget tegen 2030 verdriedubbelen, zo schrijft de Franstalige krant La Libre (11/06). Dat zou dan neerkomen op een uitgave van 1,6% van het BNP. Daarmee komt onze minister gedeeltelijk tegemoet aan de afspraken die gemaakt zijn op de NAVO-top in Newport (september 2014) om binnen de tien jaar het defensiebudget op te trekken naar 2% van het BNP.

vrijdag 12 juni 2015 12:18
Spread the love

De
Defensieminister heeft makkelijk praten, want hij zegt er meteen bij
dat het om een uitgesteld engagement gaat, omdat er momenteel geen
geld is. Defensie zal in de komende jaren verder moeten bezuinigen, zo
klinkt het, om in 2019 uit te komen op 2,1 miljard euro. In reële
cijfers komt dat neer op een inlevering van ongeveer 25% in vergelijking
met 2014. Vandeput kan het dus zelf niet, maar wil wel alle volgende
regeringen opzadelen met een onmogelijke creatieve zoektocht naar
enkele miljarden euro per jaar.

Hoe moet een volgende minister van
Defensie verwezenlijken waar hij zelf niet toe in staat is? Op
die vraag blijft Vandeput een verklaring schuldig. Het gaat er trouwens al
de hele tijd zo aan toe. Legertop, de academische militaire lobby en
andere defensiespecialisten stellen keer op keer dat het
defensiebudget fors omhoog moet, zodat we onze ‘internationale
engagementen’ kunnen blijven nakomen. Los van het feit dat het om een
selectieve lezing gaat over wat een ‘internationaal engagement’ is,
wordt nooit op de cruciale vraag geantwoord: hoe gaan we dat betalen?

Economische failliet van het land

Laat
ons een kat een kat noemen. Hoe ga je op elf jaar tijd in hemelsnaam
jaarlijks 4,3 miljard extra bijeenrapen? Dat kan toch alleen als we
de belastingen verhogen in combinatie met hard snoeiwerk in alle
andere posten van het overheidsbudget? De regering die beweert
maatregelen te nemen om de toekomst van onze economie te vrijwaren en
zich engageert voor een verlaging van de belastingen, dreigt, als ze Defensie volgt, het economische failliet van dit land te organiseren.

Het
is immers zo dat deze regering weliswaar geen bevoegdheid heeft over
de begrotingen van de volgende regeringen, maar wel de contracten kan
tekenen die in de komende legislaturen moeten worden betaald.
Minister Vandeput heeft al een aantal ballonnetjes opgelaten: nieuwe
gevechtsvliegtuigen (ingeschreven in het regeerakkoord), peperdure
bijtankvliegtuigen, nieuwe drones, een extra fregat en de vervanging
van oude exemplaren, mijnenvegers, een nieuwe cybercomponent, enz…
boven op de reeds besteld transportvliegtuigen die ook nog moeten
worden betaald (meer dan 1 miljard). De krant La Libre spreekt van
investeringen ter waarde van 10 tot 12 miljard euro!

Onafhankelijke kritische evaluatie

Als deze defensie-ambities worden goedgekeurd, dan kan dat
toch niet anders als een uiting van roekeloos en onverantwoord gedrag
worden afgerekend? Bij deze grootheidswaanzin vaart er maar een
sector wel bij. De internationale wapenindustrie lekt zich al de
vingers en in eigen land resten er hooguit wat kruimels op vlak van
tewerkstelling. In ruil zullen we de sociale zekerheid op de kip
moeten gooien en zal de werknemer, voor wie deze regering zogezegd
rijdt, zwaar in de geldbeugel moeten tasten.

Waar
we behoefte aan hebben, is een realistisch toekomstplan voor Defensie.
Een plan dat niet alleen antwoorden geeft op de wensen van de NAVO,
de VS of de defensie-industrie. Daarvoor is het eerst en vooral
noodzakelijk en logisch dat een onafhankelijke kritische evaluatie
gemaakt wordt van ons – op de NAVO afgestemd – defensiebeleid
sinds het einde van de Koude Oorlog. Het is verbijsterend dat men
spreekt over noodzakelijke investeringen en militaire uitgaven zonder
dat ook maar een A4 is besteed aan hoe we het er de jongste decennia
van hebben afgebracht. Er zijn immers nogal wat dossiers waar het
resultaat van het militaire optreden op zijn zachtst gezegd
twijfelachtig is. Het kan toch niet de bedoeling te zijn om ons blauw
te betalen voor een leger dat in pakweg Afghanistan en Libië
allesbehalve stabiliteit heeft gebracht?

take down
the paywall
steun ons nu!