Opinie -

Een sterke en complete VRT of een kleine VRT: de kaarten liggen op tafel

"Enkel de VRT en nieuwe digitale media, verenigd in Media21 staan er op dit ogenblik borg voor dat alle visies en benaderingen van de realiteit bij de burger kunnen komen." Gisteren waren de VRT-vakbonden aan de beurt in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement om hun visie over de nieuwe beheersovereenkomst te geven. Dit is de bijdrage van Luk Vandenhoeck, algemeen secretaris ACOD-VRT.

vrijdag 12 juni 2015 08:23
Spread the love

Beste
mediacommissie, beste geïnteresseerden,

De komende
Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse gemeenschap en haar openbare omroep VRT
is zeer belangrijk. De context is immers op veel punten gewijzigd en er
dienen keuzes gemaakt te worden. Als vertegenwoordigers van de VRT-medewerkers
hebben wij de plicht om hierrond tussen te komen. Bovendien zijn er akkoorden
dat de vakbonden bij het overleg over de Beheersovereenkomst moeten betrokken
worden. Het gaat hier niet alleen over onze job en de toekomst van onze
gezinnen, het gaat hier ook over onze passie en ons levenswerk, de gemeenschap
dienen door een hoogwaardige en
maatschappelijke relevante openbare omroep te realiseren. Sommigen vinden in
deze context argumenten om te pleiten voor een kleine VRT. Een ernstige analyse
leidt echter tot het tegenovergestelde resultaat.

 1. In Vlaanderen worden we
  geconfronteerd met een duopolie van commerciële media. Twee groepen controleren
  alle kranten, een groot deel tijdschriften, de twee commerciële audiovisuele
  zenders, enkele productiehuizen en de grootste distributeur. Deze concentratie
  stelt de vraag naar het pluralisme van de media. Enkel de VRT en nieuwe
  digitale media, verenigd in Media21 staan op dit ogenblik borg dat alle visies
  en benaderingen van de realiteit bij de burger kunnen komen om hem te helpen
  zijn weg te vinden in de wereld. 

 2. Opvallend is het verschil in
  benadering van de actuele media tussen die mediagroepen en de spelers die dicht
  staan bij de mediamakers en de samenleving. Het MuziekOverleg, VOTP, Media21, de VVJ vertrekken
  van de noden van de burgers en van de creatieve en journalistieke mediamaker en
  komen tot het besluit dat een sterke openbare omroep noodzakelijk is. De private
  concurrentie vertrekken van hun business-model
  en hun bedrijfswinsten en komen tot het besluit dat een kleine VRT beter in hun
  kraam past. Uitspraken zoals “VRT komt op een private markt met overheidsgeld”
  tonen hoever sommigen van de wereld vervreemd zijn. Waarom zouden de media
  ineens alleen een private markt zijn? We leven in een periode van coëxistentie tussen een VRT die vertrekt van het maatschappelijk
  belang, enkele bedrijven die gebaseerd zijn op het vrije-markt-model en een
  aantal kleinere spelers die gedreven door een creatief of journalistiek
  verlangen hun plaats zoeken. 

 3. “Het succes van de VRT moet worden
  afgemeten aan het succes van het ganse audiovisuele ecosysteem”, daar zijn we
  nu eens mee akkoord. Het begrip ecosysteem is hier al op verschillenden
  manieren ingevuld. Is succes dat een groeiend aantal mediamakers op een sociaal
  correcte manier veel realiseren voor de samenleving? Of wordt succes afgemeten
  aan de dikte van sommige portefeuilles of van aandelenkoers in de VS. Een
  keuze voor een kleine VRT moet ook bekeken worden vanuit twee nog niet vermelde
  context-elementen, de internationalisering en de commercialisering. Een sterke
  VRT zorgt voor kwaliteit en stimuleert de andere spelers eveneens tot
  kwaliteit. Een armere VRT zal minder en zwakkere producties leveren en hiermee
  de concurrentie aangaan zal goedkoper zijn. Gevolg voor de Vlaamse mediagebruiker:
  globaal minder interessant aanbod. Maar niet geklaagd, de buitenlandse spelers
  staan klaar om dit gat in de markt op te vullen. Zowel het reclamegeld als de
  betaal-TV-opbrengsten vloeien naar het buitenland en wij blijven allemaal
  journalistiek, cultureel en financieel armer achter.  

 4. Laatste context-aspect zijn de
  besparingen vanwege de overheid. De Vlaamse overheid motiveert die besparingen
  ook door te wijzen naar de zuurstof voor de bedrijven, die hierdoor wordt
  vrijgemaakt. Waarom zouden openbare bedrijven minder recht hebben op zuurstof
  dan private, zij produceren toch ook welvaart en meerwaarde? De besparingen bij
  VRT hebben rechtstreeks en onrechtstreeks serieuze gevolgen voor veel
  privé-bedrijven zoals hier al is aangetoond. Als vakbonden zijn we net als het burgerinitiatief
  Hart Boven Hard  overtuigd dat er een
  alternatief is voor de besparingslogica die vooral veel sociale en culturele
  schade veroorzaakt. 

Wij
pleiten niet allen voor een sterke VRT, maar ook voor een complete VRT.

Met een complete VRT
bedoelen we niet alleen dat we alle genres moeten aanbieden op alle platformen,
maar ook dat alle aspecten van het mediamaken binnenshuis moeten aanwezig zijn.
Zoals al uitgelegd zijn we absoluut akkoord dat een bepaald percentage van de
TV-productie kan uitbesteed worden aan private productiehuizen en facilitaire
bedrijven, liefst volledig Vlaamse. Waarom alles binnenshuis kunnen?

 1. Hierdoor kunnen we onafhankelijk van anderen alles
  produceren wat nodig is. Onafhankelijkheid is één van de basiswaarden van de
  VRT.

 2. VRT moet de kwaliteitsstandaard kunnen zetten op alle vlakken van het
  mediamaken, Dit kan alleen als we alle vakken ook zelf beheersen.

 3. Alles onder één dak hebben maakt de
  VRT zeer wendbaar. Er is een vraag
  naar meer efficiëntie van de openbare omroep, door met allerlei onderaannemers te werken creëren
  we een extra financiële, operationele en administratieve laag.

 4. VRT is als openbare omroep de plaats
  om te leren, te experimenteren en te
  innoveren en dit moet kunnen in alle mediaberoepen. VRT moet zijn taak als broedplaats
  en leverancier van nieuw talent in alle vakken kunnen waarmaken.

 5. Van alle branches moeten we ook een
  juist inzicht hebben in de reële
  kostprijs
  . Als we een bepaalde tak niet meer beheersen, kunnen we speelbal
  worden van afspraken tussen leveranciers. Met onze eigen vakgroepen kunnen we
  de concurrentie aangaan met te dure leveranciers.

 6. Ook op vlak van de werkomstandigheden
  moet de VRT richtinggevend zijn en ook hier in alle beroepsgroepen.

  Een sterke en complete
  VRT heeft ook behoefte aan een sterke en
  complete financiering. De huidige financiering van VRT is zeker niet overdreven
  naar Europese standaarden en naar bereik en waardering van het publiek. We
  wensen een financiering die verzekerd is
  voor de volledige looptijd van de komende Beheersovereenkomst. Als wij onze
  verplichtingen nakomen, moeten de centjes volgen.

  Terug de context.

  Twee jaar geleden op 11
  juni 2013 sloot de Griekse regering in het kader van hun besparingen de Griekse
  openbare omroep ERT. Vandaag, na twee jaar strijd en uitzenden in eigen beheer
  gaat de omroep weer open. De Griekse collega’s en hun vakbonden hebben altijd
  op onze solidariteit kunnen rekenen. Ze zijn een voorbeeld voor ons in de
  verdediging van de omroep en in ons pleidooi voor een sterke en complete VRT.

  Of dichterbij: bij FM
  Brussel gaat het ook over de sluiting van een openbare omroep. De collega’s
  daar kunnen ten volle op onze steun rekenen, we waren vandaag aanwezig op hun
  personeelsvergadering, en verdere acties zijn vastgelegd.  

  Een kleine VRT leidt naar
  een kleine sector in alle betekenissen van het woord, een sterke VRT zorgt voor
  een sterke sector; ook op alle vlakken. 

  De VRT-vakbonden en de
  medewerkers gaan voor een VRT van en voor iedereen, voor een maatschappelijk
  relevante VRT, voor een menselijke VRT en een complete VRT. Wij zijn ervan
  overtuigd dat we daarvoor op uw steun kunnen rekenen. 

take down
the paywall
steun ons nu!