(Highways England)

België en Nederland blijven EU-normen luchtvervuiling overtreden

In tien EU-lidstaten blijft de luchtvervuiling al jaren pieken boven de in gezamenlijk overleg vastgelegde en afgesproken drempelwaarden. Het Europese Milieuagentschap tikt ook België en Nederland op de vingers.

vrijdag 12 juni 2015 13:59
Spread the love

Elke
EU-lidstaat moet sinds 2010 de vervuiling met zwaveldioxide,
stikstofoxide, ammoniak en vluchtige organische componenten onder een
bepaald plafond houden. Het jaarrapport SOER – The European environment – state and outlook 2015 van het Europese milieuagentschap European
Environment Agency (EEA) geeft echter tien landen op minstens één
van de stoffen een negatieve evaluatie.

Duitsland
is het enige land dat op drie van deze vier stoffen de afgesproken
EU-normen respecteert: het land blijft enkel voor zwaveldioxide onder de drempel.
Oostenrijk, Denemarken en Ierland halen de norm niet voor vier
stoffen.

België behoort met Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland, Ierland en Luxemburg tot
de landen die in geen enkel jaar tussen 2010 en 2013 hun
vervuiling met stikstofoxide onder de wettelijke norm wisten te houden.

Vooral
het wegtransport is verantwoordelijk voor die uitstoot, stelt het EEA
vast. De uitstootreductie is kleiner dan verwacht in de voorbije
twintig jaar, vooral door het groeiende verkeer, met name door de
toename van dieselvoertuigen (die in België fiscaal nog steeds
gestimuleerd worden).

Ammoniak
vormt tijdens de vier onderzochte jaren een
aanhoudend probleem voor zes landen, waaronder Nederland, Duitsland en Spanje.
Ammoniak is vooral afkomstig van de landbouw, met name bemesting en
de verwerking van dierlijke mest. De drempel zwaveldioxide werd door
geen enkele lidstaat overschreden.

Bron: Many
European countries’ air pollutant emissions above legal limits

take down
the paywall
steun ons nu!