Opinie - Wel Jong Niet Hetero

Open brief: studentenclubs distantiëren zich van KVHV-Antwerpen

"Het recht op vrije meningsuiting hoort, net zoals holebirechten, voor ons bij de kernwaarden van de Vlaamse en ruimere Belgische samenleving. Maar wél vinden we het jammer dat het brede publiek ondertussen de standpunten van het KVHV-Antwerpen dreigt te ervaren als de standpunten van een meerderheid van studenten die lid zijn van een club of vereniging."

donderdag 11 juni 2015 12:02
Spread the love

Open Brief van de Antwerpse Studentenclubs, verzonden door WJNH.

Het KVHV-Antwerpen hanteert al langer dan vandaag een politieke houding waar de meeste studentenclubs het niet eens mee zijn. Sinds hun laatste homofobe acties wensen wij ons volledig te distantiëren van dergelijke uitingen en dit ook duidelijk te maken aan de media en de publieke opinie.

Juli 2014: Het debat rond de verhoging van het inschrijvingsgeld startte. Opvallend was dat de student dit in het algemeen niet steunde, buiten KVHV (Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond)  Antwerpen. Nog eigenaardiger was hun reden hiertoe. Blijkbaar vinden zij in tegenstelling tot de meeste andere studenten dat een diploma elitair moest zijn en dat de democratisering van het onderwijs daar geen deugd aan had gedaan.

Anno 2015 is de houding van het KVHV-Antwerpen nog steeds niet iets waar de meerderheid van de studenten het mee eens is. Wie begin januari voorbij de kathedraal van Antwerpen liep, zag een groep fundamentalistische christenen protesteren tegen een recente brief van de Antwerpse bisschop, mgr. Johan Bonny. In die brief weigerde hij in te gaan tegen ‘de losgeslagen seksuele revolutie, de abortuswetgeving en de alomtegenwoordige holebi’s die de traditionele Vlaamskatholieke waarden zouden bedreigen’. Bij dat protest was ook een aantal studenten aanwezig, met de hun kenmerkende petten en linten. Wie hen even opzocht, vond alweer één studentenvereniging present: het KVHV-Antwerpen, dat opnieuw haar standpunt in geuren en kleuren kwam verkondigen. De aanwezigheid van de verbondskleuren van het KVHV-Antwerpen bleef ook niet beperkt tot deze manifestatie.

Vinden wij, zelf studenten zijnde, het erg wanneer jongeren met een opinie alle mogelijke kanalen benutten om die opinie kenbaar te maken? Welnee, integendeel zelfs! Het recht op vrije meningsuiting hoort, net zoals holebirechten, voor ons bij de kernwaarden van de Vlaamse en ruimere Belgische samenleving. Maar wél vinden we het jammer dat het brede publiek ondertussen de standpunten van het KVHV-Antwerpen dreigt te ervaren als de standpunten van een meerderheid van studenten die lid zijn van een club of vereniging. Daarom vragen wij om deze generalisering te stoppen en duidelijk maken dat het KVHV Antwerpen niet spreekt in naam van alle Antwerpse studentenclubs.

Langs deze weg willen wij, de ondergetekenden, kenbaar maken dat wij als student en vertegenwoordiger van de clubs, ons niet achter de onverdraagzame mening van het KVHV Antwerpen scharen en de rechten van onze medemensen wensen te respecteren.

Getekend:
ASK-Stuwer, Biomedica, Brabo, Campinaria, De Flamingo’s, Demetris, DIEFKA, Duplicare, Dyonisos, Fabiant, Hera, K.D.A., Kinesia, Media, Rucantores, Sportrad, Studiant, UKA, VADA, WINAK. 

Voor namen & functies van ondertekenden: klik hier 

take down
the paywall
steun ons nu!