Hou de Gentse Feesten-debatten gratis
Opinie -

Hou de Gentse Feesten-debatten gratis

Zeven weken voor de start van de Gentse Feesten heeft de stad Gent de verdeling van de subsidies voor de komende editie bekendgemaakt. De Gentse Feesten-debatten, die jaarlijks een tachtigtal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een breed publiek laat debatteren, moet het dit jaar met een projectsubsidie van 1.474,41 euro doen. Een onbegrijpelijke beslissing voor een stad die zich erop laat voorstaan het progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn.

woensdag 10 juni 2015 10:20
Spread the love
Twee weken terug verkeerden de stad Gent en haar
burgers na het binnenhalen van haar eerste vaderlandse voetbaltitel in een
ongeziene overwinningsroes. Een grote mensenmassa vierde op Pinksterzondag
gretig en grondig feest. Het leek alsof de Gentse Feesten dit jaar vervroegd
werden ingezet. Waar sommigen nog steeds in een overwinningsroes verkeren, zijn
enkele Gentse organisaties die sinds jaar en dag de Gentse Feesten ook een
culturele en maatschappelijke functie geven ondertussen op slag nuchter. 

De stad Gent heeft zonet – en dit is zeven weken
voor de start van de Gentse Feesten – de verdeling van de subsidies voor
de komende editie bekendgemaakt. Enkele cijfers doen bij heel wat Gentse en
Vlaamse cultuur- en opiniemakers de wenkbrauwen fronsen: MiramirO ziet haar
ondersteuning in 3 jaar tijd met iets minder dan 41.000 euro (of 21 %) slinken,
een straattheaterfestival dat ieder jaar telkens 45.000 mensen laat genieten
van ontroerende en verrassende voorstellingen.

Maar niet alleen grote
cultuurorganisaties worden getroffen, ook kleinere initiatieven met een typisch
Gentse inslag moeten op de schop. De cursiefjeswedstrijden Michel Casteels en
Polleke Pluym dreigen te verdwijnen. Toegegeven, de spektakelwaarde van
dergelijk initiatieven verdwijnt in het niets in vergelijking met de grote
commerciële broertjes uit de Gentse Feestenprogrammatie, maar het zijn wel
initiatieven die nauw aansluiten bij het oorspronkelijke volkse en spontane
karakter van de Gentse Feesten tot bloei gebracht door wijlen Walter De Buck,
volkszanger en rebel. Stilaan dreigt de eigenheid van de Gentse Feesten enkel
nog te bestaan uit het decor en niet meer uit de programmatie. 

Trefpunt vzw verliest dit jaar
bijna 20% van haar middelen. En de Gentse Feesten-debatten – die
jaarlijks een tachtigtal prominente sprekers uit Vlaanderen en Nederland voor een
breed publiek laat debatteren – moet het dit jaar met een projectsubsidie van
1.474,41 euro doen. Een Gents pannenkoekenhuis krijgt nota bene een projectsubsidie
van 1.650 euro om Café Chantant te programmeren. Niet dat we dit de tearoom
niet gunnen en we hebben geen enkel bezwaar tegen Café Chantant maar het
vertelt veel over de waardeverhoudingen die het Gentse stadsbestuur (onder auspiciën van “Gentse
Feestenburgemeester” Christophe Peeters, tevens schepen van Financiën,
Feesten, Middenstand en Innovatie)via
een speciale commissie in de verdeling van deze middelen hanteert. 

Stoorzender

Het is zonneklaar dat de toekomst van de debatten
ernstig in gevaar komt. De besparingen die Trefpunt moet doorvoeren zal ook
intern bij hen tot een discussie leiden over het al of niet verder bestaan van
de debatten. Alles van waarde is weerloos prijkt er op de gevel
van Trefpunt, maar iedereen weet dat de ernstige zaken in deze tijden als
eersten in gevaar komen wanneer er bespaard moet worden. De voorbije jaren werd
tijdens de debatten op excellente wijze door meer dan één spreker gewag gemaakt
van de verschuiving die we door maken in de richting van een
spektakelmaatschappij. Het organiseren van een tegensprekelijk debat fungeert
in dit soort samenleving als een ambetant soort stoorzender die dissonante
geluiden produceert.  

De recent genomen beslissingen hangen als een strop
om de nek van enkele spraakmakende Gentse culturele organisaties. Wie
kwaliteitsvol werk wil verrichten in ons werkveld moet maanden op voorhand
artiesten, sprekers en organisaties kunnen vastleggen. Duurzaam ondernemen, heet
zoiets. Het jaarlijkse aanvraagsysteem en de heel late bekendmaking van de subsidieverdeling
maakt een kwaliteitsvolle en ernstige manier van werken quasi-onmogelijk. Het
brengt de organisaties op financieel en beheersmatig vlak in zwaar weer. Gent
gaat graag door als ‘creatiestad’. De timing en de verdeling van de
subsidies doen ons dit positieve imago ernstig in vraag stellen.  

De beslissing om de subsidies aan de debatten te
kortwieken zijn onbegrijpelijk voor een stad die zich graag laat voorstaan het
progressieve stadslaboratorium van Vlaanderen te zijn. Zonder de Gentse feestendebatten
verliezen de feesten één van hun progressieve ankerpunten. Het is één van de
laatste plekken in Vlaanderen waar een debat buiten de lijntjes nog mogelijk
is. Als de debatten verdwijnen, verschralen niet alleen de Gentse Feesten, maar
ook het democratische debat in Vlaanderen. We weten wat de aanbevelingen zullen
zijn van de beleidsmakers: crowdfunden, jongens en meisjes!

Verantwoordelijkheid

Nadat twee decennia lang bedrijven werden
aangespoord de winnaars van de verliezers te scheiden via het spel van de vrije
markt, wordt de hete aardappel nu doorgeschoven naar de individuele burger. Dat
de burger verantwoordelijkheid heeft en ook moet nemen staat buiten kijf, maar
het blijft een verschuiving van de verantwoordelijkheid van de stedelijke
overheid naar individuen die de winnaars en verliezers zullen kiezen. De
winnaars zullen tevreden zijn, de verliezers veel minder.

De verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van
de Gentse Feestendebatten hoort in de eerste plaats niet de
verantwoordelijkheid te zijn van individuele burgers, wel van een overheid.

Het doet een overheid bewust kiezen om
tegensprekelijk debat en discussie als een volwaardig en noodzakelijk onderdeel
van ons publieke domein te beschouwen. Het kan nooit de bedoeling zijn dat de
overheid zich terugtrekt terwijl de markt overneemt.

De keuze voor de verdediging van de Gentse
Feestendebatten en alle culturele kwaliteit op de Gentse Feesten is een keuze
tegen de commerciële verkleutering en voor de democratie.

Indien Gent haar progressieve beleid en cultuur verder
wil etaleren zal zij volop de kaart van de democratie moeten trekken. De debatten zijn
een speerpunt van een kritische democratie.

Hou de Gentse Feesten gratis is niet
alleen een sterke slogan maar ook een sterk sociaal cultureel model dat sinds jaren
door het stadsbestuur gepromoot wordt om de privatiseringstendensen tegen te
gaan.

Maar niet alleen koken kost geld,
ook de democratie.

Indien we willen dat de Gentse Feestendebatten
gratis blijven zal er gekozen moeten worden.

‘Geen woorden maar daden’ wordt er in
veel voetbalstadions gezongen!

De
Gentse Feestendebatten moeten blijven. Meer dan ooit. Gratis.

Eric Goeman,
coördinator/moderator Gentse Feestendebatten
Hendrik Vos, professor
Europese politiek UGent.
Gita Deneckere
,
hoogleraar geschiedenis UGent 
Etienne Vermeersch
, Prof.
em. UGent, moraalfilosoof
Eric Corijn
(prof.
em. Sociale en culturele geografie VUB; directeur Cosmopolis)
Ronald Commers , Em. Prof.
Dr. UGent
Manu Claeys
,
voorzitter stRaten-generaal
Dominique
Willaert
, Victoria De Luxe
Anne Provoost
,
auteur
Geertrui Daem
,
auteur
Bernard Desmet
,
nationaal coördinator Masereelfonds
Jan Bundervoet,
prof.em.
KULeuven
Jo De Leeuw,
moraalfilosofe
Francine Mestrum,
Global
Social Justice
Dr. Pascal Debruyne

(Postdoctoraal onderzoeker UGent/ MENARG, Voorzitter RVB UitDeMarge VZW,
bestuurslid van Samenlevingsopbouw Gent VZW en ROCSA VZW). 
Freek Neirynck
,
Auteur/Perfesser Gensch, Tekstfoerniseur Pierke Pierlala
Jeroen
Olyslaegers
, schrijver
Marijke Pinoy
,
actrice, actief in Hart boven Hard
Frederik Evers
,
ere-vrederechter
Dirk Tuypens
,
acteur
Filip De Bodt
,
gemeenteraadslid LEEF
Sarah Hutse
,
Vzw. ’t UIlekot Herzele
Guido Deckers
,
ACV-propagandist
Tom De Meester
, auteur
van ‘Opgelicht. De energiezwendel van Electrabel & co’, energiewatcher
PVDA.
Thomas Blommaert
,
uitgever EPO
Rik Pinxten
, hoogleraar
em. culturele antropologie en studie van religies UGent
Diane Vangeneugden
,
boekhandel De Groene
Waterman
Meindert Fennema
, emeritus
hoogleraar Politieke Theorie aan de UvAmsterdam
Prof.dr.
Jozef Pacolet
, Hoofd Onderzoeksgroep
Verzorgingsstaat en Wonen, HIVA Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving,
KULeuve
Matthias Lievens, onderzoeker
KULeuven
Stephen Bouquin
, gewoon
hoogleraar, universiteit Evry-Parisud
Famke Vekeman
,
Climaxi Vzw.
Ludo de Brabander
,
woordvoerder Vrede Vzw.
Peter Mertens,
voorzitter PVDA
Walter Zinzen,
journalist,
auteur
Natan Hertogen,
De Lege
Portemonnees
Rita Mulier
Hugo Franssen, 
mede-initiatiefnemer Hart boven
Hard
Ico Maly,
Docent
new media and politics Tilburg University & gastprofessor politiek en
cultuur Ritcs Brussel
Karim Zahidi,
filosoof
Universiteit Antwerpen
Rudy De Meyer
Lieven De Cauter
,
professor cultuurfilosofie, RITCS & KULeuven
Michel Vanhoorne,
coördinator LEF
Gie van den Berghe
,
gastprofessor ethiek, UGent
André Posman
, baas
van de ex-Rode Pomp klassieke concertzaal, Klara-ambassadeur
Francis Jorissen
,
journalist
Filip Paelman
,
voorzitter Grijze Geuzen Eeklo
Herman De Ley
,
emeritus UGent, lid van de Stuurgroep van BACBI
Didi de Paris
, auteur
Marc Vandepitte
,
filosoof/politiek analist
Pieter Saey
, ereprofessor
Universiteit Gent
Femke De Cremer
,
Masereelfonds Gent
Kelly Franceus
,
Masereelfonds Oost-Vlaanderen
Chantal Van
Laeken
, Anjer vzw
Guido Cornelis
,
democraat en debatteur
Chokri Ben Chikha
, artistiek directeur Action Zoo
Humaine, post-doctoraal onderzoeker KASK
Chris Kesteloot
, gewoon hoogleraar geografie KULeuven
Ferre Wyckmans,
algemeen
secretaris LBC-NVK
Stijn Oosterlynck
,
hoofddocent stadsociologie, Universiteit Antwerpen
Guido Lauwaert,
zwerver
Frank Roels
,
emeritus professor UGent
Bieke Purnelle
,
dewereldmorgen.be
Rik Van Cauwelaert
,
journalist, opiniemaker
Paul Goossens
,
journalist, politiek analist

take down
the paywall
steun ons nu!