Beloftes G7: eerst zien en dan geloven

De leiders van de zeven rijkste industrielanden hebben gisteren een bindend klimaatakkoord afgesloten. Merkel, Obama en vijf andere wereldleiders beloven bovendien om tegen 2030 extreme armoede en honger de wereld uit te helpen. “Mooie woorden, maar hoe en met wie maken we dit concreet?”, klinkt het bij 11.11.11.

dinsdag 9 juni 2015 14:52
Spread the love

Op de G7-top in het Duitse Beieren
is beslist om extra te investeren in ontwikkelingssamenwerking. De leiders van
de zeven rijkste landen ter
wereld willen daarmee tegen 2030 extreme armoede en honger uit de wereld helpen. “Een sterk
signaal in aanloop naar de top in Addis Abeba begin juli”, vindt Bogdan Vanden
Berghe, directeur van 11.11.11.
Op de top in Ethiopië moet er namelijk
beslist worden hoeveel geld er de komende vijftien jaar aan armoedebestrijding
besteed wordt. De belofte om 0,7% van de welvaart aan ontwikkelingssamenwerking
te besteden, is alvast bevestigd op de top in Beieren.

Klimaat

Bovendien werd het
klimaatvraagstuk besproken. De wereldleiders streven ernaar om de temperatuur
op aarde tegen het einde van de eeuw met 2°C te laten dalen. Fossiele brandstoffen,
zoals gas en kolen, zullen daarom afgebouwd worden. Ook dat is een belangrijke
zaak voor de ontwikkelingslanden. “Zij zijn momenteel het grootste slachtoffer
van de klimaatopwarming, terwijl ze daar historisch gezien niet aan bijgedragen
hebben”, aldus 11.11.11. Daarmee verwijst de organisatie naar overstromingen in
Azië en droogtes in Afrika.

Theorie omzetten in praktijk 

De beloftes van de G7 zijn positief.
Toch wacht 11.11.11 af hoe de theorie in de praktijk omgezet wordt.
“Op de toppen in Addis Abeba, New York en Parijs moet het engagement van de G7
verzilverd worden”, aldus de organisatie. “Het is niet de eerste keer dat de G7
een ronkende verklaring aflegt. Het is nu aan hen om allianties te smeden en
dit echt voor elkaar te krijgen.”

take down
the paywall
steun ons nu!