Werkloosheid blijft op recordhoogte. 3000 jongeren verliezen uitkering

Werkloosheid blijft op recordhoogte. 3000 jongeren verliezen uitkering

Na protest werd de inperking van de inschakelingsuitkering voor jongeren die zonder diploma de school verlaten wat versoepeld. Maar toch zullen nog altijd 3000 jongeren zonder recht op zo'n uitkering vallen.

maandag 8 juni 2015 18:34
Spread the love
In het regeerakkoord beloofde de regering-Michel het
mes te zetten in de inschakelingsuitkeringen. De regering-Di Rupo had
dat eerder ook al gedaan. Zo werd het recht op zo’n uitkering beperkt
tot 36 maanden.

Wie de schoolbanken verlaat en zich inschrijft als
werkzoekende, krijgt na 12 maanden een inschakelingsuitkering. Zij
krijgen die zolang ze niet genoeg dagen gewerkt hebben om recht te
hebben op een echte werkloosheidsuitkeringen.

De regering-Michel gunde jongeren die de middelbare
school verlieten zonder diploma niet langer een
inschakelingsuitkering voor hun 21ste. Ze moesten minstens een
diploma algemeen secundair onderwijs hebben of een getuigschrift van
de tweede technisch, beroeps of kunst. Met de voltooiing van een
traject alternerend leren of een vijfde jaar buitengewoon onderwijs
kwamen jongeren ook nog in aanmerking.

Onder druk van de vakbonden
versoepelt de regering nu die voorwaarden. “Er ligt nu een lijst
met attesten, certificaten en diploma’s die ook zullen gelijkgesteld
worden met een diploma”, zegt de christelijke vakbond ACV.

Het ACV berekende dat 7800 Vlaamse jongeren van
uitsluiting gered werden. Voor zeker 3000 jongeren zonder enig
diploma of getuigschrift is er nog geen oplossing. “Zij dreigen
helemaal van de radar te verdwijnen: geen inschakelingsuitkering,
heel vaak ook geen inschrijving bij de VDAB en dus ook geen
begeleiding naar opleiding of werk. Hetgeen die jongeren nog verder
doet wegdrijven van de arbeidsmarkt”, aldus het ACV.

“Door jonge werkzoekenden geen toegang te geven tot
ondersteuning via een wachtuitkering en begeleiding blijft deze valse
start een litteken doorheen hun hele loopbaan”, zegt de vakbond
nog.

“Meer werklozen”

De inperking van de inschakelingsuitkering tot 3 jaar
is nu al te lezen in de werkloosheidscijfers. De socialistische
vakbond telde in de maanden januari tot mei 22.224 mensen die werden
uitgesloten. De RVA liet begin juni weten dat de werkloosheid op
jaarbasis gedaald is met 16.668. Die daling is dus volledig op conto
te schrijven van die uitsluiting van mensen die al lang een
inschakelingsuitkering krijgen.

“Het is immers niet omdat deze mensen uit de
werkloosheidsverzekering gegooid werden, dat ze niet meer werkloos
zijn”, zegt het ABVV. In werkelijkheid
steeg het aantal werklozen met 5556. “En we tellen daar dan
nog niet de werkzoekenden bij die gesanctioneerd of uitgesloten
werden in het kader van de verstrengde (actieve of passieve)
beschikbaarheid. Dat zijn er meer liefst 50.263 voor 2014”, aldus
de socialistische vakbond.

Als je de mensen meetelt die hun inschakelingsuitkering verloren,
kom je aan 573.631 werklozen. Reken daar de mensen bij die om een
andere reden werden uitgesloten en je ziet dat het aantal werklozen
hoger is dan 600.000.

Dat is een pak meer dan de 535.000 werklozen in 1982, de jaren van
crisis en instabiliteit die nog altijd verbonden worden aan de
opstoot van werkloosheid. De werkloosheid bleef in die dertig jaar
sinds toen bijzonder hardnekkig, alle activeringsbeleid ten spijt.

take down
the paywall
steun ons nu!