Antwerpen blijft de Europese normen overtreden. Dwangboetes hangen in de lucht.

Antwerpse Lage Emissiezone haalt Europese norm voor stikstofdioxide niet, Ringland wel

maandag 8 juni 2015 19:04
Spread the love

De
Europese normen voor stikstofdioxide worden op twee punten in Antwerpen nog
steeds overschreden. Het gaat om de meetpunten van de Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) op de Plantin Moretuslei te Borgerhout, aan de
straatkant en op 30 meter van de straatkant. De VMM verwacht dat ook in 2016 de
Europese norm van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter aan de
straatkant zal overschreden worden. Hierdoor riskeert Vlaanderen flinke
dwangsommen te moeten betalen. De waarden zouden op het meetpunt Plantin Moretuslei
boven de 45 microgram per kubieke meter blijven, zo wordt verwacht door de VMM.

LEZ haalt
Europese norm niet

De Lage
Emissiezone (LEZ) is voor dit stadsbestuur het stokpaardje voor de aanpak van
de milieuproblematiek. Doch de LEZ zal zelfs in de binnenstad op vele plaatsen
die Europese norm niet doen halen. In de ‘Haalbaarheidsstudie LEZ Antwerpen ‘,
uitgevoerd door het Leuvense Transport and Mobility, lezen we: “De invoering
van een LEZ leidt tot bijkomende reducties in de emissies van NO2 met-2% in
2015 tot -12% in 2020. (…) Door het invoeren van een LEZ daalt de NO2
concentratie, vooral in 2020 (maximaal tot -4 ?g/m3), maar deze daling volstaat
doorgaans niet om de door Europa opgelegde jaargemiddelde grenswaarde van 40
?g/m3 te halen. ” (Haalbaarheidsstudie
LEZ Antwerpen p.11)

De
omgeving van de Ring bedragen de meetwaarden ruim dubbel zoveel als deze aan
het meetstation Plantin Moretuslei en dus dubbel zoveel als de Europese norm

De
situatie in Antwerpen is trouwens veel erger dan deze meetresultaten van de VMM
aan de Plantin Moretuslei doen uitschijnen. In een andere studie uitgevoerd
door de VMM werden in februari en oktober 2013 de stikstofdioxide waarden
gemeten aan de Plantin Moretuslei, maar ook tegelijkertijd aan de Ring. Tabel 2
uit deze studie geeft weer dat bij metingen in 2013 op het meetpunt Plantin
Moretuslei voor stikstofdioxide 39 microgram/m3 werd gemeten, terwijl
tezelfdertijd de concentratie stikstofdioxide aan de Ring 82 microgram/m3
bedroegen. Meer dan dubbel zoveel als de Europese norm. (VMM
Intrastedelijke variabiliteit van ultrafijne partikels in Antwerpen
)

Ringland is voor Antwerpen de oplossing

Uit de
Ringlandstudies blijkt dat Ringland niet alleen in de binnenstad, maar ook aan
de Ring de stikstofdioxide doet dalen onder de Europese norm. Alleen aan de
tunnelmonden blijven er problemen bestaan. In Maastricht doet de Groene Loper,
de overkapping van de A2, de stikstofdioxide dalen van 50 naar 20 microgram per
kubieke meter, dat is niet alleen onder de Europese norm maar ook onder de
strengere norm van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarom is
het belangrijk dat er dringend en prioritair werk wordt gemaakt van het
uitvoeren van de overkapping van de ring volgens het Ringland-concept.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!