Smog over New York City (WikiMedia Commons)

Fijn stof ook aan lage concentraties dodelijk

Fijn stof blijkt ook dodelijk bij waarden onder de officiële aanvaarde tolerantiedrempels. In wijken waar er meer fijn stof is, sterven meer 65-plussers. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Harvard.

vrijdag 5 juni 2015 15:08
Spread the love

Inmiddels
is geweten dat vervuiling met stofdeeltjes kleiner dan 2,5
micrometer1
diep in de longen dringt en verantwoordelijk is voor vroegtijdige
overlijdens door hartaandoeningen, verhoogde bloeddruk en
longaandoeningen. Uit de studie in Environmental Health Perspectives blijkt echter dat het effect reeds optreedt in regio’s die lager dan
de officiële drempelwaarden blijven, zelfs als de vervuiling er
amper een derde van die waarden is.

“De
meeste regio’s in de VS voldoen aan de normen van het Amerikaanse
milieuagentschap EPA of zullen dat binnenkort doen, als de nieuwe
regels voor steenkoolcentrales van kracht worden”, zegt Joel
Schwartz, hoogleraar Ecologische Epidemiologie aan de Harvard T.H.
Chan School of Public Health. “Deze studie toont aan dat de
huidige regels niet volstaan. We moeten optreden tegen de centrales
die nog steeds hun uitstoot niet verminderen en tegen andere bronnen
van fijn stof, zoals het verkeer.”

Satelliet

Schwartz
en zijn collega’s maakten gebruik van satellietdata over de
verspreiding van fijn stof in de Amerikaanse regio New England2.
Zo konden ze ook regio’s in kaart brengen die ver van meetstations
gelegen zijn. Toen ze die gegevens vergeleken met de gegevens van
Medicare3
in de zes betrokken staten, bleek dat zowel blootstelling op korte
als lange termijn gepaard ging met een hoger sterftecijfer, ook in de
regio’s die voldoen aan de EPA-richtlijnen.

Een
korte blootstelling leidde tot een verhoogde mortaliteit van 2,14
procent per 10 extra microgram vervuiling, een blootstelling op
langere termijn zelfs tot 7,52 procent. “Vervuiling met fijn
stof is te vergelijken met loodvervuiling: er is geen bewijs van een
veilige drempel, zelfs ver onder de huidige officiële drempel”,
zegt Schwartz. “We moeten ons richten op strategieën die overal
en altijd de vervuiling verminderen, niet enkel in risicolocaties en
-tijdstippen”.

1 Eén
micrometer is 0,001 mm, een duizendste deel van een millimeter.

2 New
England is de regio waar de Britse kolonisatie van Amerika begon.
Het omvat de staten Connecticut,
Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island en Vermont.

3 Medicare
is de Amerikaanse openbare ziekteverzekering voor alle 65-plussers.

take down
the paywall
steun ons nu!