Opinie - BioForum Vlaanderen

Nieuw mestdecreet dreigt de biologische landbouw te nekken

Deze week bespreekt het Vlaams Parlement het nieuwe mestdecreet. Het is een gevolg van het mestactieplan MAP5, dat boeren dwingt om minder dierlijke mest te gebruiken. Dat verkleint echter de oogst én brengt de opbouw van de bodemvruchtbaarheid in het gedrang. Dat veroorzaakt dan weer nieuwe milieuproblemen. Een bodem die arm is aan humus, kan onvoldoende koolstof opslaan en is daardoor meer onderhevig aan erosie. Een tegenpleidooi.

dinsdag 2 juni 2015 14:12
Spread the love

De wereldvoedselorganisatie FAO heeft 2015
uitgeroepen tot internationaal Jaar van de Bodem. Vruchtbare bodems
zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening. Wereldwijd is de
huidige toestand van de bodem op zijn minst zorgwekkend te noemen.

Ook
de Soil Atlas van de Heinrich Böll-stichting trok begin dit jaar aan
de alarmbel. Volgens de Stichting verliezen we elk jaar wereldwijd 24 miljard ton aan vruchtbare bodem.

Naast de verstedelijking en ontbossing liggen slechte landbouwtechnieken
aan de oorzaak van de slechte bodemvruchtbaarheid: industriële
veeteelt, de teelt van gewassen voor biobrandstoffen of het overvloedig
gebruik van kunstmeststoffen. Die laatste dragen trouwens niet eens in
aanzienlijke mate bij tot de opbrengst van de grond, aldus de
bodematlas.

Veerkrachtig

In bio is de bodem het startkapitaal. In
plaats van te kiezen voor kunstmeststoffen die de bodem op termijn
verarmen, is dierlijke mest in bio een grondstof die zorgt voor een
vruchtbare en levende bodem. Een veerkrachtige bodem levert gezonde
planten op en helpt ziekten en plagen onderdrukken.

Dankzij dierlijke
mest is de biologische landbouw een kringlooplandbouw waarbij een
afvalproduct opnieuw als voedingsstof in de kringloop wordt gebracht. Om
te vermijden dat de mest het milieu belast, gelden strenge normen over
de hoeveelheid mest die mag toegediend worden en over het aantal dieren
dat per hectare mag gehouden worden

Fosfaatontmijning

De fosfaatnormen in het nieuwe MAP maken
biolandbouw op heel wat gronden zo goed als onmogelijk. Biolandbouw
steunt immers op het gebruik van dierlijke mest en compost, waar fosfaat
en nitraat gecombineerd aanwezig zijn.

De nieuwe lage fosfaatnormen
verhinderen de aanvoer van voldoende nitraat om nog behoorlijke
opbrengsten te halen. En lage opbrengsten bemoeilijken de
fosfaatontmijning (het onttrekken van het teveel aan fosfaat aan de
bodem) die de overheid juist ambieert. Ook de verplichte afzet van
biologisch mest op biologische grond wordt onmogelijk gemaakt.

De
beperking op het gebruik van mest en compost maakt tot slot dat er
minder koolstof toegediend wordt, wat een negatief effect heeft op de
bodemvruchtbaarheid. Een vruchtbare bodem levert tal van
ecosysteemdiensten die bij een verminderde bodemvruchtbaarheid in het
gedrang komen.

Oproep

BioForum roept Parlement op om te kiezen voor langetermijnvisie en brongerichte aanpak. Aan de vooravond van de Bioweek, de nationale campagne voor biologische
landbouw, rekent BioForum op het Vlaamse Parlement om de biologische
landbouw toe te laten haar duurzame rol verder te realiseren.

take down
the paywall
steun ons nu!