(foto consejonutricion.wordpress.com)

Latijns-Amerika heeft strijd tegen honger best aangepakt

Latijns-Amerika haalt als eerste regio ter wereld de VN- millenniumdoelstelling 2015 om op 25 jaar tijd de honger te halveren. Er blijven 34 miljoen mensen over die nog niet delen in dit succes.

maandag 1 juni 2015 15:41
Spread the love

Latijns-Amerika
is “de regio die het probleem van de honger het best heeft
ingeschat, door vooral de nadruk op kwetsbare groepen te leggen”,
zegt Raúl Benítez, regionaal vertegenwoordiger van de
VN-voedselorganisatie FAO. “De resultaten hangen nauw samen met die
aanpak.”

Derde VN-Millenniumdoelstelling
2015 gehaald

Volgens
het FAO-rapport The State of Food Insecurity in the World 2014 hebben Latijns-Amerika
en de Caraïben de VN-millenniumdoelstelling 2015 tegen honger al gehaald voor het einde van dit jaar. In 1990 kwamen
alle VN-lidstaten een programma overeen van millenniumdoelstellingen
voor 2015. De derde doelstelling is het streven om de honger tegen
eind 2015 met de helft te verminderen.

In
Latijns-Amerika wonen 605 miljoen mensen. Het aandeel arme mensen is
gedaald van 44 procent in 2002 naar 28 procent nu. De extreme armoede
van de grootste slachtoffers van voedseltekort is de laatste twee
jaar echter opnieuw gestegen. Nu lijdt 5,5 procent van de
bevolking van Latijns-Amerika en de Caraïben nog honger, blijkt uit
hetzelfde rapport. Dat komt neer op 34,3 miljoen mensen.

Sterkste
vooruitgang in Zuid-Amerika

Zuid-Amerika
boekt van alle werelddelen de sterkste vooruitgang in de strijd tegen
de honger. In Centraal-Amerika was die daling echter veel geringer.
Men zag daar het aantal mensen met honger dalen van 12,6 miljoen
begin jaren negentig naar 11,4 miljoen vandaag. Sinds 2013 is de
dalende trend daar gestopt.

De
Caraïben zijn het meest achtergebleven gebied: 7,5 miljoen mensen
lijden er momenteel nog honger. Dat is vooral op rekening van
Haïti te schrijven, waar drie kwart van de bevolking met
ondervoeding kampt.

30
miljoen mensen minder honger

Deze
vooruitgang betekent concreet dat 30 miljoen mensen in Latijns-Amerika
en de Caraïben er de laatste twintig jaar in geslaagd de honger achter
zich te laten. Dat is vooral het gevolg van de verbeterde economische
situatie de laatste tien jaar en de vastbeslotenheid van de
regeringen van de betrokken landen om de honger uit te roeien, zegt
de FAO.

Het
recentste voorbeeld daarvan is het CELAC, de Gemeenschap van
Latijns-Amerikaanse en Caraïbische Staten, het belangrijkste
economische en politieke orgaan van de regio. Het heeft onlangs een
globaal Plan de Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre 2025
(Plan voor
Voedselzekerheid, Voeding en Uitroeiing van de Honger tegen 2025)
goedgekeurd.

Het
eerste dergelijke plan ter wereld wil de honger definitief uitroeien
tegen 2025. Dat houdt heel wat uitdagingen in, onder meer de
verzachting van de gevolgen van de klimaatverandering, die vooral de
kleine boeren en meest kwetsbare groepen treft.

“Door
honger blijven mensen niet alleen verstoken van onderwijs,
gezondheidszorg en zelfs burgerschap. Het ontneemt hun vooral hun
vrijheid en dat heeft gevolgen voor ons allemaal, zowel voor wie
honger heeft als voor wie wel genoeg te eten heeft. We mogen niet
aanvaarden dat een Latijns-Amerikaanse of Caraïbische broeder of
zuster nog honger lijdt.”

Probleem is ongelijkheid, niet onvoldoende eten

Er
is genoeg te eten in Latijns-Amerika, zegt Benítez. Het probleem is
alleen dat de armsten niet de middelen hebben om eten te kopen. “Het
is een probleem van toegang, niet van productie. Honger gaat over
meer dan alleen maar een bord eten op tafel. We zien dat als een
regionaal probleem en zoeken daarom naar een regionale oplossing. De
landen die het snelst vooruitgang boeken, moeten daarbij de anderen
helpen”, zegt de FAO-vertegenwoordiger.

Voor
Francisca Quiroga, expert openbaar beleid van de Universiteit van
Chili, is voor de volgende fase een nieuw model nodig. “Veel
sociale programma’s die er in de regio kwamen met het oog op de
millenniumdoelstellingen, waren gericht op het uitroeien van
percentages of op het verkleinen van de kloof via cijfers. Ze hadden
echter geen aandacht voor problemen die even relevant zijn in de
regio, zoals ongelijkheid.”

Er
zijn bovendien nieuwe problemen bij gekomen, zoals de
klimaatverandering en de slechte eetgewoonten. Eind 2015 worden de
VN-millenniumdoelstellingen-2015 vervangen door nieuwe
VN-duurzaamheidsdoelstellingen.

Die
zullen ook oog moeten hebben voor andere voedingsproblemen. Zo dreigt
obesitas een nieuw mondiaal voedingsprobleem te worden, zegt Benítez.
“Obesitas moeten we in de gaten blijven houden want het heeft een
enorme impact op de bevolking. Het is nog niet zo ernstig als het
hongerprobleem, maar het dreigt wel even ernstig te worden.”

Bronnen:
Latin
America and the Caribbean achieves Millennium Development Goals
hunger target

The State of
Food Insecurity in the World 2014

La
erradicación del hambre para el año 2025: el sueño que une a CELAC
y FAO

Latin
America’s Relative Success in Fighting Hunger

take down
the paywall
steun ons nu!