Opinie, Samenleving, België - Minderhedenforum

“Juridische praktijktests zijn nodig om discriminatie uit te roeien”

Minderhedenforum is niet te spreken over de reactie van N-VA-parlementslid Jan Hofkens op het voorstel om praktijktesten te gebruiken in de strijd tegen discriminatie. Volgens Hofkens zullen de tests niet helpen om discriminatie vast te stellen. Daarbij baseert hij zich op een onderzoek van de KUL. "Het instrument praktijktest is zeer waardevol. Deze interpretatie van de KUL-studie is dan ook verkeerd en vooral intellectueel oneerlijk."

maandag 1 juni 2015 10:55
Spread the love

“Eén
academisch onderzoek van de  KUL aanhalen, om van daaruit met zekerheid
te poneren dat juridische praktijktesten niet helpen, is intellectueel
oneerlijk”, aldus
Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. “En dit
vooral omdat de onderzoekers zelf aanhaalden dat het onderzoek te beperkt
was om algemene conclusies te trekken.”

Vertekend beeld  

Van
Bellingen argumenteert waarom volgens hem het aangehaalde onderzoek
niet zomaar praktijktesten als instrument opzij kan schuiven. Hij
onderstreept dat de studie
van de KUL een academische praktijktest is en geen juridische. De
universiteit onderzocht geaggregeerd en voor de hele arbeidsmarkt of er
sprake is van discriminatie. Het onderzoek focust dus niet op sectoren
waardoor verschillen tussen erg witte en erg gekleurde
sectoren worden uitgevlakt.

Bovendien worden alle discriminatiegronden
in dit onderzoek meegenomen waardoor het erg complex wordt. Het
universitair onderzoek beperkt zich tot de fase van de
sollicitatiebrieven, waar de discriminatie inderdaad klein is. Maar
niet of mensen daadwerkelijk worden aangeworven. Dat geeft
onvermijdelijk een vertekend beeld. 

Juridische praktijktest 

Toch,
stelt Van Bellingen, belet het niet dat correspondentietesten een
geschikt instrument kunnen zijn om discriminatie voor de rechtbank vast
te stellen. Correspondentietesten
sturen meerdere cv’s uit met vergelijkbaar profiel maar waarbij de ene
een Belgische naam draagt en de andere een vreemde naam. Sensibilisering
is nodig en nuttig om de mentaliteit te veranderen. Maar we mogen ook de
talrijke slachtoffers van discriminatie
niet langer in de kou laten staan.

Cijfers en oorzaak 

In
de afgelopen tien jaar is de etnische kloof op de arbeidsmarkt alleen maar
gegroeid. De werkzaamheidsgraad van niet-EU-personen daalde zelfs van
56.3 procent naar
53.3 procent. De werkloosheid ligt 5,8 keer hoger voor hooggeschoolden
geboren buiten de EU dan voor de autochtone Belgen, aldus Wouter Van
Bellingen

Ook
volgens de OESO is discriminatie een obstakel op de arbeidsmarkt. Die
internationale organisatie schuift praktijktests naar voren als een
adequaat middel om discriminatie
hard te maken, zegt Van Bellingen. Hij baseert zich daarvoor op de
OESO- migratiestudie van 2014 (Outlook on Migration 2014).

Het
Minderhedenforum wil dat er een sense of urgency komt bij alle politici
om deze dramatisch cijfers aan te pakken. “Academische praktijktests
tonen aan dat discriminatie
een belangrijke en kwalijke rol speelt in het gebrek aan arbeidskansen
van onze achterban. Juridische praktijktests zijn nodig om discriminatie
uit te roeien.”

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!