Cubaanse syndicalisten tijdens de Top van de Volkeren. (C) Trabajadores
Opinie - De Algemene Centrale-ABVV

Delegees zonder grenzen: waarom syndicalisme internationaal is

1 mei 2015: in een aantal kranten en sociale media wordt striemende kritiek geleverd op de reis van Waalse vakbondsmilitanten naar Cuba: snoepreizen, onverantwoord. Sommige aanvallen zijn onder de gordel en gaan voorbij aan een syndicale realiteit. Vakbonden zijn al veel langer internationaal geëngageerd.

maandag 1 juni 2015 16:31
Spread the love

Wij organiseren al lang terreinbezoeken. En net zo goed nodigen we syndicalisten uit andere landen uit naar België. Een delegatie van De Algemene Centrale-ABVV was eveneens in Cuba op
het moment van de hele heisa. Geen vakantie, daar gaan we op een
ander moment wel eens voor terug.

Op het programma: werk- en werfbezoeken en de opvolging van een
samenwerkingsprogramma met de Cubaanse bouwvakbond SNTC. Op drie jaar
tijd zal die 1.750 vakbondsmilitanten en 6.400 arbeiders vorming
geven over de nieuwe arbeidswet, veiligheid en gezondheid, en de
uitbetaling van de lonen. Dat gebeurt met steun van De Algemene
Centrale-ABVV en de ngo FOS. Het programma is goedgekeurd en
mede gesubsidieerd door de Belgische overheid. We hebben niets te
verbergen.

Twee weken later, opnieuw een bericht in de
kranten: “Kasseien in Vlaanderen, resultaat van Indiase
kinderhanden”. Minder heisa, veeleer een bewijs dat Noord
en Zuid hand in hand strijd moeten voeren voor sociale
rechtvaardigheid. Tegen de kinderarbeid in de baksteen- en
kassei-industrie, voor waardig werk in de textielindustrie in Azië
en Centraal-Amerika, of voor goede arbeidsvoorwaarden voor de vele
bouwvakkers die nu als moderne slaven werken aan de voetbalstadions in
Qatar.

Het zijn maar enkele voorbeelden. Neem eens een kijkje op
de website www.bloodbricks.org,
een initiatief van ngo’s en vakbonden die de toestand in de
steenindustrie al langer aan de kaak stellen.

Solidariteit wereldwijd

Vakbonden engageren zich inderdaad in de solidariteit wereldwijd, via
internationale campagnes, bilaterale netwerken en mondiale
vakbondsfederaties.
De Algemene Centrale-ABVV is lid van de mondiale vakbondsfederatie
IndustriALL-Global Union en de BWI (Building and Woodworkers
International). IndustriALL vertegenwoordigt meer dan 50 miljoen
werknemers uit 140 landen, uit de metaalnijverheid, de chemie, de
textiel en andere industriële sectoren. BWI doet hetzelfde voor
vakbonden uit gans de wereld, maar dan in de bouw- en houtsectoren.

Op de laatste bijeenkomst van het Uitvoerend Bestuur van IndustriALL
Global Union midden mei werden de vakbondsrechten in Mexico, Myanmar
en Ethiopië onder de loep genomen. De deelnemers beraadden zich
over de vraag welke positie in te nemen ten aanzien van Chinese
vakbonden. Er werd een gemeenschappelijk standpunt gezocht over de
Klimaatconferentie in Parijs. En er werd gedebatteerd met de Zweedse
eerste minister Stefan Löfven.

De internationale federaties werken ook mondiale akkoorden uit met
multinationals als Koninklijke BAM Groep, Ikea, Total, Solvay, GDF
Suez, Lafarge. Mondiale akkoorden bevatten afspraken over normen die
multinationals overal ter wereld toepassen op het gebied van
werknemersvertegenwoordiging, veiligheid, arbeidsprincipes of
milieumaatregelen. Het moet gezegd, dit is een werk van lange adem en
heel wat multinationals tonen nog altijd geen interesse. Het
versterkt alleen het idee dat vakbondswerk essentieel blijft.

Nood aan een tegenmacht

De komende jaren zal het nog belangrijker worden netwerken uit te
bouwen om precaire arbeidsomstandigheden te verbeteren, een mondiaal
industrieel beleid uit te tekenen en vakbonden globaal te versterken.
Met de hete adem in de nek van multinationals, van vrijhandels- en
“vrijedienstenakkoorden” en van een internationale crisis, moeten
we een tegenmacht creëren op dezelfde mondiale schaal. Als het
kapitaal zich internationaal organiseert, moet de tegenmacht
hetzelfde doen. Daar is niets oubolligs aan.

We werken ook heel concreet en bilateraal. De
Algemene Centrale-ABVV heeft projecten lopen met vakbonden
uit onder andere Zuid-Afrika, Rwanda, Colombia, Cuba, Peru en
Palestina. De samenwerking draait altijd rond waardig werk, het
verdedigen van werknemers en het versterken van hun vakbonden. Op
basis van solidariteit en gelijkheid. Geen paternalisme of
liefdadigheid.

Ook de Europese werking is cruciaal. We onthouden
een citaat van een keynote speaker op het laatste Wereld Sociaal Forum:
”TTIP, TISA en andere akkoorden zijn een groot gevaar. Maar het
grootste gevaar komt van Europa en de eigen nationale regeringen”.
Dat ondervinden we aan den lijve met de sociale afbraak die de
Belgische regeringen vandaag organiseren.

Sociale
dumping in Europa

Steeds meer gedetacheerde werknemers en
buitenlandse zelfstandigen werken in de Belgische bouwsector. Sinds
2007 gingen 15.000 arbeidsplaatsen verloren in de bouw. Maar het
aantal gedetacheerde buitenlandse bouwvakkers steeg van 22.000 in
2007 tot bijna 91.000 vorig jaar. Zij werken haast altijd tegen een
lager loon. Dat komt omdat de bijdragen voor de sociale zekerheid in
heel wat landen lager liggen.

Het grootste probleem is de
sociale fraude. De Belgische loon- en arbeidsvoorwaarden worden niet
gerespecteerd. De reglementering en de controlemiddelen zijn te
gebrekkig om daar iets aan te doen. Er werken bij ons buitenlanders
voor nog geen 6 euro per uur, ook in het weekend. Dat is half zo duur
als een Belgische bouwvakker. Samen met de
Europese Federatie voor Bouw- en Houtarbeiders en de andere Europese
vakbonden moeten we de strijd aangaan tegen de sociale dumping en
voor degelijke preventie, controlemechanismen en sancties.

Makkelijk is dat niet. Dat komt omdat het
Europees syndicalisme heel verschillende tradities, stromingen en
culturen kent. De variatie gaat van medebeheer tot
strijdsyndicalisme. Soms wegen nationale belangen zwaar door.
Vakbondsvertegenwoordigers in de Europese ondernemingsraden moeten
daar goed op voorbereid worden.

Voor ons is het duidelijk: syndicalisme moet
internationaal zijn. We hebben daar al een lange traditie in en die
moeten we voortzetten. Onderhandelen waar het kan, actievoeren waar
het moet, samen met vakbonden wereldwijd. Want delegees kennen geen
grenzen.

take down
the paywall
steun ons nu!