Hou de kerncentrale Doel 1 gesloten. Nee, er zal géén stroomtekort zijn.

Hou de kerncentrale Doel 1 gesloten. Nee, er zal géén stroomtekort zijn.

zondag 24 mei 2015 21:56
Spread the love

In naam van
een mogelijk stroomtekort in de komende winter, wringt de minister zich in
allerlei bochten om de kerncentrale Doel 1 terug open te krijgen. De laatste
dagen zagen we een spektakel van juridisch gekronkel. Op 15 februari werd de
centrale Doel 1 van het elektrisch net afgeschakeld, in navolging van de wet
van 2003. Precies 40 jaar na de in dienstname, en al 10 jaar langer dan de
ontwerplevensduur. De minister stelde voor de wet van 2003 aan te passen, met
een “retroactieve werking” tot op 14 februari 2015. Dus doen of deze nieuwe wet
van vandaag al bestond 3 maand geleden net voor de sluiting. Een juridische
miskleun, een precedent voor wettelijke willekeur. Terecht rees protest
daartegen.

Bovendien
werd de minister betrapt op achterhouden van informatie. Weet dat Doel 1 en 2
met het oog op de sluiting vrijgesteld werden van oplap-investeringen, die bij
de verlenging van de gelijkaardige kerncentrale Tihange 1 opliepen tot 600
miljoen euro. Het is dus niet evident om gewoon verder te doen met de bestaande
vergunningsvoorwaarden, die dateren van 1974. De Raad van State, het hoogste
arbitrage-orgaan in België, gaf een nieuw advies: voor een mogelijke heropstart
van Doel 1 dient er eerst internationaal overleg te zijn en een nieuw
milieueffectrapport, wat de nodige tijd vergt. Gelukkig maar.

Dus Doel 1
ligt stil. Doel 2 zou in oktober moeten sluiten. Doel 3 en Tihange 4, de twee
scheurtjesreactoren liggen ook stil. Best definitief. Al wil Electrabel ze
terug in gang krijgen, want 2 miljoen euro omzet per dag. Electrabel heeft haar
eigen voornemen om op te starten onlangs alvast moeten uitstellen  tot 1 november. Is dit een ramp voor de
stroomvoorziening in de winter?  Nee. We  zijn vorige winter prachtig doorgekomen
ondanks de vele negatieve voorspellingen. Die werden vaak opgeklopt met
informatie buiten de context. De bewering van minister Marghem dat we die 800
MW nucleaire capaciteit zeker nodig hebben als reserve, is een grote leugen,
die weinig ter sprake komt in de pers. 
Want Elia, de hoogspanningsbeheerder, kondigde  enige tijd gelede aan dat zij aanvragen tot
sluiting van bestaande gascentrales én warmtekrachtkoppelingen kreeg voor een
totaal  van 1500 MW, bijna het dubbele.
Met wiens voeten speelt men hier?

Laten we
duidelijk zijn : het is stukken goedkoper en stukken sneller de bestaande
gewone gascentrales in dienst te houden dan de kerncentrales op te lappen. Het
is ook meer toekomstgericht om die kapitalen te investeren in nieuwe
windmolens, in nieuwe hoogspanningsverbindingen en in nieuwe opslag. Al die
zaken zijn grosso modo ook veel sneller uit te voeren dan oplappen van
kerncentrales. Verder  kan bij een zeer
strenge winter, met weinig wind en zon, ook nog een black-out vermeden worden
door het eenvoudig gepland tijdelijk stilleggen van enkele bedrijven, die zeer
veel elektriciteit verbruiken, zoals de non-ferro industrie.

Kerncentrales
zijn ronduit een onverantwoorde piste om vele redenen. Betoog mee op zondag 7
juni  13u in Antwerpen aan het Steen. https://www.facebook.com/events/1437595883203529/permalink/1444021312560986/

Ga mee op
zondag 14 juni om 14 uur naar het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland om
internationaal de sluiting van de kerncentrales te betogen. Teken mee de
petitie van Stop Nucléaire: https://www.change.org/p/federaal-agentschap-voor-nucleaire-controle-kom-op-tegen-het-heropstarten-van-de-scheurenreactoren-tihange-2-en-doel-3

Wiebe Eekman

21 mei 2015

take down
the paywall
steun ons nu!