Pensioenleugens doorprikt

Pensioenleugens doorprikt

Het valt mij op, maar vooral tegen, hoeveel mensen ondertussen doordrongen zijn van de leugens die hen alle dagen worden opgedrongen. We leven langer, dus moeten we langer werken want anders zijn onze pensioenen niet langer betaalbaar. Welnu, een helfie tegen de kaak van iedereen die dat verkondigt want het zijn gewoonweg leugens.

vrijdag 22 mei 2015 11:42
Spread the love
Leven we langer?

Niets zo overzichtelijk als wat cijfers in een tabel. De conclusie, uit de tabel hieronder, is dan ook dat we vandaag de dag meer kans hebben om onze pensioenleeftijd te halen dan in 1850. Maar in 162 jaar zijn er wat de levensverwachting op de leeftijd van 65 ‘slechts’ 6,5 jaren bijgekomen.
Dat we langer leven is één van de argumenten om de verplichting om langer te werken algemeen aanvaard te krijgen. Dat het verschil met 1850 niet overdreven spectaculair is wordt telkens verzwegen. Net zoals de cijfers uit deze tabel waarin we kunnen zien wat de gezonde levensverwachting is van de gemiddelde man en vrouw.
Deze gemiddelden betekent dus dat de helft die leeftijd niet zal halen. Anders gezegd: “Voor 50 procent van de werkende mensen is in goede gezondheid werken tot 65 gewoonweg onhaalbaar.”

“Moeten” we eigenlijk langer werken?

Het is geen geheim, de jeugdwerkloosheid was, met 22,8% in 2014[1],nog nooit zo hoog. Bovendien valt er over het mantra ‘ouderen aan het werk’ ook wel wat te zeggen.

  • In 2012 bereikt het aandeel van 55 plussers in het totaal aantal aanwervingen nog geen 3 % (NBB) [2]
  • De kans uitgenodigd om te worden voor een sollicitatiegesprek bedraagt slechts 12,5 % voor een 55 plusser [3]
  • 87 % van de KMO’s zegt 50 plussers te willen aanwerven, maar nog geen 8 % van hen deed dat effectief.[4]

Bovendien zijn er in de geschiedenis van België, procentueel gezien, nooit meer mensen aan het werk geweest dan nu. Tussen 2004 en 2009 steeg de populatie ouderen tussen 50 en 69 met 8.8% maar het aantal werkenden steeg met 32.2%.
Om de vraag “Moeten we eigenlijk langer werken?” af te sluiten, een grafiek van het RIZIV uit 2012. Die spreekt boekdelen.
Zijn de pensioenen onbetaalbaar?

De reden bij uitstek: “Onze pensioenen zijn niet langer betaalbaar als we niet met zijn allen langer gaan werken.”

Onzin, en dat zal snel duidelijk worden ook.

Eerst en vooral produceert een actieve burger tweemaal zoveel rijkdom als in 1980, 35 jaar geleden dus. In 1980 woonden er 9.855 miljoen mensen in België. Vorig jaar waren dat er 11.163 miljoen.[5] Dat aantal is dus niet verdubbeld. De verdubbeling  van de geproduceerde rijkdom heeft ervoor gezorgd dat elke gemiddelde actieve burger momenteel 46euro per uur opbrengt. Dat is gigantisch.
Maar het kan nog sterker. Onderstaande grafiek geeft de trend weer van de groei van het BBP tot in 2060. Je moet al van erg kwade wil zijn om te beweren dat onze huidige pensioenen niet langer betaalbaar zullen zijn.
Het kan niet duidelijker zijn: het gaat om keuzes maken. De keuze die men momenteel maakt is er één voor afbraak. Vaste jobs moeten er aan geloven en plaats maken voor tijdelijke, meestal gesubsidieerde, jobs. Lastenverlagingen zetten loon -en arbeidsvoorwaarden onder druk. Op een moment dat er voor jongeren veel te weinig werk is moeten ouderen langer werken. De jongeren kosten geld aan de sociale zekerheid via de werkloosheidsuitkering en 50% van de ouderen via de gezondheidszorg.

[1] http://21bis.be/samenleving/2014/jeugdwerkloosheid-belgi%C3%AB-dubbel-zo-hoog-als-buurlanden

[2] http://www.steunpuntwse.be/system/files/overwerk_2007_1_07.pdf

[3] http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-sint-niklaas/vakbond-doopt-vdab-om-a2319492/

[4] http://www.sdworxblog.be/arbeidsmarkt/grote-meerderheid-kmo%E2%80%99s-wil-50ers-in-dienst-houden-tot-65-maar-werft-ze-niet-aan%E2%80%A6/

[5] http://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolking_van_Belgi%C3%AB

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!