“Wereldwijd energieverbruik moet sneller omlaag”

De wereld is te traag in het besparen van energie, staat in een rapport waar de Verenigde Naties en de Wereldbank aan meewerkten. Ook het aandeel hernieuwbare energie in de wereldwijde energiemix stijgt langzamer dan gewenst.

woensdag 20 mei 2015 09:17
Spread the love

In het rapport ‘Progress Toward Sustainable Energy: Global Tracking Framework 2015’ wordt het initiatief Sustainable Energy for All (SE4All) gevolgd, een door de Verenigde Naties (VN) gelanceerd initiatief om de energievoorziening in de wereld te transformeren. Er zijn verschillende partijen bij betrokken, waaronder de Wereldbank.

Hoewel de opwekking van hernieuwbare energie en energiebesparing een goed tempo bereikt, moet dit proces veel sneller verlopen om de doelstellingen van SE4All te halen, stellen de auteurs. SE4All, dat in 2011 van start ging, werkt aan wereldwijde energievoorziening, het verdubbelen van de snelheid waarmee energie bespaard wordt en het verdubbelen van het aandeel hernieuwbare energie in de energiemix. Al die doelstellingen moeten voor 2030 gehaald zijn.

In de periode van 2010 tot 2012 nam het aantal mensen dat geen toegang had tot elektriciteit af van 1,2 miljard tot 1,1 miljard. Dat is een snelle daling vergeleken met de periode 1990-2010. De wereldwijde elektrificatie steeg van 83 procent in 2010 tot 85 procent in 2012.

Hernieuwbare energie

Op het gebied van schoon koken ging de vooruitgang minder snel. Nog steeds gebruiken 2,9 miljard mensen daarvoor biomassa zoals hout of mest. Zij wonen vooral in Zuidoost-Azië en in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Het aandeel hernieuwbare energie groeide daarentegen in de onderzochte periode met 4 procent per jaar. Moderne energiebronnen zoals wind, zon en water, waren in 2012 goed voor 8,8 procent van het wereldwijde energieverbruik. Om de doelstellingen te halen, moet de jaarlijkse groei echter sneller gaan: zo’n 7,5 procent per jaar.

Het rapport gebruikt energie-intensiteit – de wereldwijde economische output, of het wereldwijde bruto nationale product gedeeld door het totale energieverbruik – om de energiezuinigheid te meten. In de periode 2010-2012 daalde de energie-intensiteit met 1,7 procent per jaar. Dat is aanzienlijk meer dan in de periode 1990-2012, maar nog altijd minder dan het doel van 2,6 procent per jaar tussen 2010 en 2030.

Meer investeringen

De auteurs van het rapport doen verschillende aanbevelingen aan beleidsmakers en andere betrokken partijen. Ze pleiten onder meer voor het verdrievoudigen van de jaarlijkse investeringen in energie. In plaats van de huidige 400 miljard dollar, zou ruim 1 biljoen nodig zijn. Tussen de 40 en 100 miljard daarvan is nodig om de wereldwijde toegang tot elektriciteit te vergroten. Om wereldwijd te koken op schone brandstoffen, zou slechts 4,3 miljard dollar per jaar nodig zijn.

Ook is overdracht van kennis en technologie nodig om het gebruik van duurzame energie sneller te laten groeien.

Partijen die betrokken zijn bij SE4All zijn momenteel bijeen in New York voor het tweede Sustainable Energy For All Forum. Dit duurt nog tot en met donderdag.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!